WAT IS HET DOEL IN/VAN ONS LEVEN?

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers:

“Lieve mensen,

jullie moeten nu LEREN LUISTEREN; leren luisteren naar wat het Leven jullie te BIEDEN heeft.
En anders komen jullie NIET verder terwijl het Leven daar wèl om vraagt.

De meesten van jullie hebben ALLES gegeven; daar valt NÍET aan te twijfelen.
Vanwaar dan nog die Onrust en die Onduidelijkheid, door jullie ZÈLF gecreëerd?..
Ik wéét, jullie houden van Overzicht.
Maar Overzicht is Mij VÓLGEN, ondanks en dankzij ALLES.
Dankzij alles wat de Revue is gepasseerd.

Jullie Leven krijgt een Vervolg: van jullie ALLEN.
Geen één UITGEZONDERD.
Want er is reeds véél geïnvesteerd en méér mag Ik van jullie NÍET VRAGEN.
De Maat is vol, en nu mag de Weg OPENGAAN zodat jullie gemotiveerd blijven.
En zodat jullie kunnen zíen waarheen de Weg gáát.

Toch zal deze Weg voor jullie ALLEMAAL TOTÁÁL ANDERS gaan.
Niemand zal bij elkaar te rade kunnen gaan.
Je kunt je op dít Punt alléén nog naar binnen keren waardoor de Duidelijkheid zichtbaar wordt.
Een Andere Weg ís er niet meer.
Bij NIEMAND te vinden.
Want jullie zijn allemaal op één van de NURLAILA-sporen gezet.
En díe kun je níet meer uitwissen.
Die Sporen staan vast en geven vanaf nú DUIDELIJKHEID.
Maar nogmaals, alléén door BIJ JEZÈLF te rade te gaan en níet te gaan vergelijken.
Vergelijken maakt Monddood.
Dat wil zeggen jij bènt de ander niet.
Dan moet je óók niet zo reageren.
Denk en reageer voor JEZÈLF, hoe AFWIJKEND je Gevoel of Mening ook mag zijn op dat moment.
Dat kan niks schelen; dat dóet er niet toe.
Eenieder van jullie krijgt de Opdracht om zijn/haar Eigen Gevoel te tonen, ook al kríjgt men Weerstand: je Persoonlijke Opdracht mag je NÍET VERLOOCHENEN.
Dàt staat VAST.

Inzicht in je Persoonlijke Opdracht kríjg je pas als je je OVER durft te geven en dat is voor velen van u nog een HARD GELAG.
Want de Angst OVERHEERST nog zo en dàt is MOEILIJK te DOORZÍEN door de “controle” van anderen.
Door naar andere Mensen te luisteren wordt de Eigen Angst gevoed en in stand gehouden, versterkt zelfs.
Als je je níet durft àf te zetten blíjf je in je EIGEN VICIEUZE CIRKEL zitten waardoor deze een HEL voor je wordt en zéér VERSTIKKEND IS EN ZAL ZÍJN.
Dat is geen loze Belofte, u hier voorgespiegeld: dat is de Waarheid zoals die is!
Het is zéér BELANGRIJK uzelf nu te tonen.
En Ik zèg u: degene die dat NÍET ZIET ZITTEN hoort in déze Wereld NÍET THUIS.
Dan volgt er weldra een Afscheid zodat u VRIJ bent uw Eigen, Zelfgekozen Weg vanuit uw Eigen Inzichten verkregen, te volgen.
En trekken wij onze Handen ervan àf.
Dat is óók goed.
Maar DUIDELIJKHEID MÓET nu verkregen worden anders gaan wij met zijn allen het “Schip” in en zal ons Levensscheepje alsnog zinken.
Einde Verhaal.

Voor hen die willen blijven en hun Leven willen BELEVEN volgt er een heel ANDERE ROUTE: een Route van Grote Klasse.
Een Leven dat NIEUW is en ONDOORDACHT.
Een Leven dat DAAROM zoveel Kracht uitstraalt: omdat het NIEUW, dat wil zeggen zonder beïnvloed te zijn, en ONBESPROKEN is.
Daar ga IK PERSOONLIJK voor zorgen.
U allen hoeft dus NIET BANG te zijn.
Want IK heb het Overzicht toch?
IK heb toch de Wijsheid in pacht?
En dáár zal IK u NIET mee kwellen; het Leven is zó al MOEILIJK genóeg.
Leer dáárvan DOORDRONGEN te zijn: u kríjgt wat u áánkunt.
En NÍETS MÉÉR.
Daarom ben IK ook zo ZUINIG op u: u als Mijn Vechtgenoten zijnde.
Niets ter Wereld kan dàt veranderen.
Tenminste, als u het aandurft om “GEWÓÓN” UZÈLF te zijn.
Dat is ALLES wat IK momenteel van u vraag: DIE INBRENG.
Dáármee komt u verder.
En IK dus óók.
SAMEN.
En dan NIET MEER alleen.

Lang heb IK hier op gewacht: EEUWENLANG.
Dat was GEEN VREUGDE.
Maar nú gaat de Tijd veranderen.
De Tijd laat ons NU ZIEN dat er GÉÉN WEG MEER TERUG IS:
DIT HUIDIGE GEBEUREN STAAT ONOMSTOTELIJK VAST EN REDT UW LEVEN als je kijkt naar de Inhoud ervan.
Dàn is dit hier je Redding en zul je zegevieren.
NIEMAND begrijpt Mijn Taal: alléén als je je ervoor inspant òm het te begrijpen.
Dàn gaat er een Wereld voor je OPEN en kom je VERDER; verder op het Nivo van de Mensheid.
Dan leer je INZIEN wat LEVEN nu eigenlijk IS en hoe IK het BEDOELD heb: geen DAG EERDER.
Zó is het bepaald, en zó zal het ten UITVOER komen.
Let op Mijn Woorden: ze zullen u wijzen.
Als ú Mij toelaat.
En dàt is nog maar de Vraag.
Van sommigen van u ben IK ZEKER: van sommigen van u HELEMAAL NÍET.
Dat moet nu tot Uiting gaan komen: deze Ingewikkeldheid van Leven.
Want u kunt NÍET zonder Mij; NIEMAND.
Alleen, men moet dat ZÈLF gaan uitvinden.
IK dring Mij niet òp: dat zou een Mens alléén maar SCHADE BEROKKENEN en dàn ben je NÍET in Liefde VERBONDEN.
Dat besef IK óók wel.
Daarom zal de Komende Tijd ons “bewijzen” wat LIEFDE is:
IEDER VOOR ZICH.
Daar is GEEN ONTKOMEN meer aan.
Zó staat de Tijd geschreven: zó zal die ten Uitvoer komen.
Dit in àlle Eerlijkheid en in àlle Duidelijkheid: léér Mij te GELÓVEN.
Maar NIETS is moeilijker dan dat: het Leven is zó HARD en ONRECHTVAARDIG momenteel.
Er worden zóveel Tranen vergoten dat het maar moeilijk waar te nemen is, die LIEFDE van Mij.
Daar kan IK helaas NIETS tegen beginnen.
Het is de Mensheid die zó DIEP WOU GÁÁN.
Het had ANDERS gekund: met véél meer LIEFDE en RESPECT voor elkaar.
Tot nú toe heeft dat nog niet mogen lukken: daarvoor had Ik de Regels van Leven en Liefde ook meegegeven.
Maar Mensen zijn Eigenwijs en willen hun EIGEN WEG gaan.
Dit ZONDER BESCHERMING en DUIDELIJKHEID:
ga je Gang maar.
Maar wees dan NIET VERBAASD als het Leven JÓU de BAAS is:
je hebt er zèlf om gevraagd.
Dit omdat je Míjn Regels van LIEFDE en LEVEN maar níet tòt je wou nemen…
En dàt is DROEVIG om te zien.
De Pijn die jullie voelen voel IK óók; ook IK kan voelen, ook IK ben Mens.
Dat móet wel.
Hoe zijn jullie anders ooit in Mijn Leven terecht gekomen?..
Er is een GODDELIJKE VERBINDING tussen ons die NIET TENIET gedaan kan worden: NÓÓIT ÉÉN KEER.
Al DENKEN Mensen dat zij Mij kunnen negeren:
dat is NIET MOGELIJK.

Je bent uit Mij ONTSTAAN en dat zal EEUWIG VOORTDUREN:
ANDERS ZOU JE NÍET KUNNEN LÉVEN.
Maar wat je ermee DÓET is JÓUW ZAAK: dáár mag IK Me NIET MEE BEMOEIEN want JÓUW LEVEN IS JÓUW ZAAK, DIT IN ÀLLE VRIJHEID.
PROBÉÉR DIT TE ONTHOUDEN; PROBÉÉR DIT TE ZÍEN.
Dàn zijn we al een heel stuk verder en kunnen we SAMEN LOPEN.
DAT WAS OOK DE BEDOELING.
Maar MENIG MENS LUISTERT NIET.
Dus dan ben IK MACHTELOOS en moet IK afwachten.
Afwachten hoe de Mens zich ontwikkelt.
Dat daar Pijn en Verdriet bij komen kijken dat moge DUIDELIJK zijn.
Dat is óók Míjn Proces daar IK met jullie ten zeerste VERBONDEN ben.
We gaan SAMEN óp, BEGRÍJP je?
IK HÓÓP het maar.

Daarom ben IK VANDAAG ook weer AANWEZIG want IK laat Mij NIET KISTEN.
Zolang er Mensen zijn die naar Mij willen LUISTEREN zal IK er ZÍJN.
Want IK LAAT NIEMAND in de steek: dàt kan een Mens alleen zichzelf aandoen.
IK ben voor SAMEN: SAMENWERKING, SAMEN GAAN, SAMEN BIDDEN, HUILEN, LACHEN EN VECHTEN: ALLES SAMEN.
Want dáár lééf IK voor: JULLIE TOCH ÓÓK?
Zodoende kunnen wij verder: IN LIEFDE VERBONDEN.
En dit VOOR EEUWIG.

Láát je nu gáán.
Zie ín hoe BELANGRIJK je bent: telkens wéér.
Er ís Ruimte voor je: àls je maar wílt en àls je maar dóórzet;
dàn kóm je er wel…
Laat je nu NÍET MEER uit het Veld slaan want dat is NERGENS MEER voor nodig.
Je hebt ALLES in Huis om jezelf te kunnen redden: NU.
Dáárom moet je nu DÓÓRGAAN, dit om je Leven Vorm te geven:
je móet wel.
Anders heeft het geen enkele Zin meer.
Let WEL: IEDEREEN komt aan bod.
In dit Stadium van je Leven kun je er NIET MEER voor kiezen om alles ONGEDAAN te maken want dit zou het Einde van je Leven betekenen..
Alles wat je geïnvesteerd hebt zou dan uiteen rafelen en je kapot maken omdat je dan de Verbanden van dit Leven niet meer ziet.
En dat is het ERGSTE wat je zou kunnen overkomen…

Je moet NU VERTROUWEN; dàt is wat je nog rest.
De Rest is NIET INTERESSANT meer voor dit moment.
Je moet de volgende 4 maanden nu eerst dóór zien te komen en dàn volgt er een Rustperiode.
Een Periode waarin je voor jezelf ALLES uitéénzet en dàn begrijpt wat er gaande is.
Zodoende kun je dan een hele Zware Periode gaan afsluiten en gaat het Nieuwe Leven van HOOP en OVERVLOED beginnen.
EERDER NÍET.
En wat Overvloed ís daarover leven binnen deze Groep nog verschillende Gedachten.
Wij praten hier over Overvloed vanuit de GEEST.
De GEEST waarmee HART en ZIEL VERBONDEN zijn.
Dus de Innerlijke Verrijking en ALLES wat dàt met zich meebrengt…
Dat is HÉÉL WAT ANDERS dan jullie NU DENKEN.
ONVOORSTELBAAR nog.
ON-WEZEN-LIJK; NOG NÍET INGEDAALD.
Nog niet.
Maar het kómt wel.
DAT IS ONVERMIJDELIJK na alle gedane Inspanningen.
ONTHOUD DAT MAAR.

De Weg wijst zich nu vanzelf wel.
Daar is NIETS MEER aan te doen.
Gelukkig maar, anders zou het allemaal ERG INGEWIKKELD worden!
Nee, het gaat nú als “vanzelf”.
Dat wil zeggen Invloed hèb je niet meer op dàt wat er komen gaat.
En dat is POSITIEF, anders zouden jullie wéér een Scheve Schaats rijden en díe Tijd hebben we toch ÈCHT gehad hoor!..
Het is nu een OPBOUWENDE PERIODE.
Dat wil zeggen de Kritiek (op jezelf) nu ACHTERWEGE laten en ervoor gáán.
En dan ZIEN wat eruit vóórt komt!
Je kunt NIETS VERMIJDEN: spartel dan niet meer zo tegen als je wel wéét dat het NIETS MEER uithaalt…
Spaar je Energie liever door te VERTROUWEN op MIJ en op Mijn Helpers, voor JULLIE ALLEN BESCHIKBAAR en AANWEZIG.
NIEMAND wordt overgeslagen; zo werken wij hier niet.
Ongeacht de Weg die je wilt gaan of die je gaat.
Voor alles is iets te zeggen; alles heeft NUT, alles leidt UITEINDELIJK tot Vrede.
Alleen de Omwegen kunnen LANG en DUISTER zijn…
Het is maar nèt wat je wílt.
JE WEET NÓÓIT MEER WAT ER GAAT KÓMEN: díe Weg is jullie NIET TOEVERTROUWD omdat dat NIET HAALBAAR is.
ALTIJD zal IK jullie daarin BESCHERMEN omdat díe Weg jullie het meest aanspreekt.
Keuzes te over, maar ALTIJD vanuit Míjn Vertrouwen:
IK STA ALTIJD ACHTER JULLIE.
Dat is het VERBOND dat wij gesloten hebben:
het VERBONDGENOOTSCHAP NURLAILA.
Hierbinnen kun je ALTIJD TERECHT als je Vragen hebt of als je je niet alleen wilt voelen in deze keiharde Wereld.
Het Verbondgenootschap is je veilige Thuishaven; een Plek waar je ALTIJD kunt schuilen als het MOEILIJK of als het GOED is.
Beide kan.
Beide zullen ook vóórkomen.
Dit is ons Behoud: NURLAILA.
Telkens en telkens wéér.

Er zal nog véél gaan gebeuren binnen NURLAILA: héél veel.
Ongelofelijke Dingen, onwaarschijnlijke Dingen: ze GEBEUREN.
En jullie zullen er Getuige van zijn.
Want of je nu kómt of dat je nu gáát, de Binding zal ALTIJD blijven.
ALTIJD zal NURLAILA gevolgd worden omdat dit ONVERMIJDELIJK is.
Dat zullen jullie wel MERKEN…

Er is nu NIETS meer aan te dóen.
We gaan nu met zijn ALLEN VERDER.
En dat zal ons LIJFSBEHOUD blijken te zijn: keer op keer.
Een Weg vól Hindernissen, maar wèl GOED UITGELIJND.
NIETS wordt vergeten; NIETS wordt over het Hoofd gezien.
ALLES gaat zoals ÍK bepaald heb en dan is het GOED.
Dan zal ALLES op zijn plekje komen ZONDER SCHADE.
Dàt belóóf IK jullie.
Als je Me nu maar volgt wordt het je wel DUIDELIJK.
Haak je àf dan gaan de Wegen nog weer anders lopen.
Nogmaals, dat MAG.
Niemand hoeft zich daarvoor te schamen.
Voel je VRIJ om weg te gaan; voel je VRIJ om (weer) binnen te komen.
JÍJ BEPAALT.
Maar de Gevolgen zullen (voor jou) duidelijk zijn.
Want zónder die Veilige Haven zul je DE WEG niet weten te vinden en verdwaal je in het Donker dat de Wereld meegeeft.
Dat is in jullie Stadium NIET MEER de Bedoeling.
ONTHOUD DIT.
En maak het je EIGEN.
Het is als ONDERSTEUNING bedoeld.
En dàt Gegeven maakt je VRIJ.

ER VALT NU NIETS MEER TE VERLIEZEN:
VERTROUW DAAROP.
Dan gaat je Persoonlijke Ontwikkeling HÉÉL ANDERS verlopen:
dàt is een Feit.
En zul je ZÍEN wat de Bedoeling is.
Dan zullen je “Kuren” verdwijnen en BERUST je erin; in het FEIT dat je MENS bent.
Dan valt er een LAST van je àf en kun je weer LEVEN: maar nú vanuit een HÉÉL ANDER PERSPECTIEF GEZIEN.
Dat heet TOT LEVEN KOMEN en ZELFSTANDIG ADEMEN:
EEN VERADEMING.
Waardoor LEVEN ontstaat.
Dàn gaan we verder met onze PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.
De Weg die je dàn gewezen wordt moet je ALLEEN gaan.
Dat is NIET ERG; dàn althans NIET MEER omdat je wéét.
Wéét dat jouw Weg “SAFE” is.
En dat brengt Geruststelling, waaruit Nieuw Leven ontspruit.
Je Creativiteit gaat dan OPENBLOEIEN.
Dat wil zeggen datgene waarvoor je geboren bent doet zijn Intrede en zal je verrassen/verrijken: een Heerlijkheid!
Dan word je ook GEZIEN, omdat àlle LAST en SPANNING dan van je afgevallen is en je méér aankunt dan óóit tevoren en dat blijft NIET ONOPGEMERKT.
Dàn pas gaat je Praktijk lopen en zie je een héél andere “Discussie” ontstaan.
Dan gaat het je om de LIEFDE en NÍET MEER om het GEWIN.
Dat is ZUIVERHEID van LEVEN!
Iets wat je dàn NIET MEER wilt en kunt missen.

Maar vóór het zover is gaan we SAMEN verder: dàt zal onze BASIS blijken te zijn en onze zo BROODNODIGE ONDERSTEUNING.
Vergis je NÍET: je kunt met àl je Vragen bij ons terecht.
Onze Wereld is zó ANDERS dan die van jullie.
Wij kijken zó héél anders tegen jullie “Wereldproblematiek” áán.
En dàt kan VERHELDEREND werken: reken dáár maar op!
Wees dus NIET BANG meer: IK sta jullie ALTIJD TERZIJDE.
En zie NIETS over het Hoofd.

Jullie zijn GEZEGENDE MENSEN: dit omdat jullie in het
BELOOFDE LAND geloven.
Dat betekent: BLINDELINGS VERTROUWEN of daarmee bezig zijn.
Alleen dàn kun je het Beloofde Land bereiken.
Het Beloofde Land is de OMGEKEERDE WERELD, waardoor nú alles in het Gedrang komt omdat de Mensen buiten onze Kring om NIET willen luisteren en dàn gebéuren er Dingen.
Véél Dingen, lastige Dingen, moeilijke Dingen, onverteerbare Dingen.
Dingen die nauwelijks nog te overzíen zijn en waardoor Mensen erg lijden.
Maar er is GEEN ANDERE WEG meer te gáán.
ALLES wat leeft zal hiermee in Aanraking komen: met die OMGEKEERDE WERELD die ALLES nu doet veranderen omdat het NIET MEER ANDERS KÀN en de Wereld anders KAPOT gaat.
Dit, deze Fase van Leven, deze Ontwikkeling, is voor EENIEDERS EIGEN BESTWIL en IEDEREEN heeft hier destijds ook mee ingestemd anders had dit Wereldgebeuren NÓÓIT KUNNEN PLAATSVINDEN.
WERELDSCHOKKEND heet dat.
ONVOORSTELBAAR.
INDRINGEND.
Nodig voor de Menselijke Groei.
Dàt wèl.
Maar óók BETREURENSWAARDIG.
Omdat er nú zoveel veranderen moet en dat doet ENÓRM VEEL PIJN.
Voor IEDEREEN HIERBIJ BETROKKEN.
Laat DAT DUIDELIJK ZIJN.
Ik heb jullie NIET VOOR NIETS geroepen.
Dat is ONTZETTEND ZWAARWEGEND geweest en ook voor júllie ONVERMIJDELIJK voor je Vervolg (van Leven).
Want IK spreek over de EEUWIGHEID.
Dus wat er nú gebeurt is ZALIGMAKEND voor de Toekomst.
ZALIGMAKEND betekent REINIGEND en HELEND.
En dáár moeten we nu naar tóe.
Dàt is nú ons UITGANGSPUNT van Leven: daarná zien we wel verder.
Want we doen ÉÉN DING TEGELIJK anders verliezen we ons Overzicht en dat helpt nu níet bepaald.
Laat dàt duidelijk zijn!

Jullie zullen elkaar ALTIJD WEER ontmoeten.
Dat staat zo geschreven.
Wie NURLAILA is staat NÓÓIT ALLÉÉN: dat is ONVOORSTELBAAR en NIET NODIG.
NURLAILA betekent: VOOR HET LEVEN GETEKEND.
Voor het Leven TROUW zijn aan elkaar.
Elkaar BIJSTAAN; elkaar EREN en DIENEN.
Keer op keer en wederkerig anders kan de Band níet blijven bestaan…
Begríjpen jullie dat?..
DÀT IS JULLIE ZEKERHEID: DE WEDERZIJDSE LIEFDE DIE OPBOUWEND IS.
Zó moet het zíjn: zó gaan we verder.
En anders géén Verbinding meer.

Nieuwe Tijden, Nieuwe Mensen: dat is ONVERMIJDELIJK.
Wij moeten leren ons onder allerlei Pluimage voort te bewegen en dat kan soms zéér INDRINGEND zijn.
Voorál ook omdat sommige menselijke Werelden ons nog volslagen ONBEKEND zijn, wat het ONAANTREKKELIJK maakt om die Wereld ín te stappen.
Tòch krijgen we daardoor DUIDELIJKHEID omdat Andere Werelden ons véél Informatie verschaffen waardoor we verrijkt worden en ALLERLEI SOORTEN MENSEN tegemoet kunnen treden.
Dat moet ook zo zíjn want NURLAILA is voor IEDEREEN; geen één uitgezonderd.
Alles wat leeft kan bij NURLAILA terecht; laat daar géén Misverstand over bestáán!
Jullie zullen zien dat deze Wereld (van Leven) jullie NOOIT gaat vervelen; de Lessen zijn GIGANTISCH en de Impact ENÓRM en daar komt véél uit voort…
Je moet leren inzien dat je hier NIET ALLEEN bent en dat ALLES gekoppeld/geschakeld dient te worden anders is er nóg geen Leven mogelijk voor ons allemaal!
Dat wordt nog een hele Klus, temeer daar vele Mensen nog zeer ONTWETEND zijn en daardoor dus nog ALLES ontkennen wat hen maar enigszins benadert.
Dat is een Moeilijke Weg te gáán; ook voor de Mensen die hen omringen en een Helpende Hand toe willen steken.
Je moet dus ENGELENGEDULD hebben anders zul je vele Mensen NIET bereiken en dat zou “Zonde” zijn; Zonde van àl die Moeite die jijzelf reeds geïnvesteerd hebt…

De “Klus” is TOEREIKEND; er zal véél LOF ontstaan omtrent het gebeuren wat NURLAILA heet en de Blik zal VERWACHTINGSVOL zijn als we DAADWERKELIJK aan het Werk gaan.
Binnen nu en 5 jaar kun je wat NURLAILA betreft een hele OMMEKEER verwachten; alles zal dan “gesetteld” zijn en DUIDELIJK WAARNEEMBAAR, zodat Mensen er niet meer onderuit kunnen:
dàn pas begint het GOED te lopen.
Dat wil zeggen IEDEREEN deel uitmakende van NURLAILA heeft dan voldoende Werk om handen en hoeft zich NIET MEER te “vervelen”.
Iedereen kàn zijn Ei dan ook kwijt door voldoende Overtuigingskracht en Inzicht, gaandeweg vergaard.
Dan is het EIND zoek!
En dat is POSITIEF in deze.
Het houdt gewoon ín dat alles in elkaar zal passen en er daardoor een Overvloed aan Werk zal zijn; voor elk wat wils hierbij betrokken!
Niemand kan dan gemist worden; helemaal niemand.
Dan is er EVENWICHT en dàt wordt bespeurd; zèlfs door de Mensen die wars zijn van GELOOF en VERTROUWEN in deze.
Dan ontstaat er een hele Nieuwe Wereld die zich stééds verder uit zal breiden en waar iedereen op wacht.
Want díe Wereld (van LIEFDE) geeft RUST en VREDE en doet de Mensen weer glimlachen: het Begin van een Andere Tijd.
Een Tijd die Mensen weer doet herleven en tot zichzelf doet komen…

Er is ALTIJD HOOP.
IK hoop dat Mensen dat nu willen zíen anders weet ÍK het óók niet meer: er zijn al zóveel “Bewijzen” geleverd…
Neem nu het Feit hoe NURLAILA tot stand is gekomen en dat het nog stééds bestaat: dat is op zich al een GOD’s WONDER…
Er hebben al zovele Stormen gewoed, ook bínnen NURLAILA, nodig om de BASIS te hervinden en dat is ook GELUKT!
De Basis die er nú ligt zal Wortel schieten waardoor het Licht gezien gaat worden en níet alleen door NURLAILA zèlf…
Het is ALTIJD MOGELIJK een Weg in te slaan: het is NÓÓIT zo dat je niet verder kunt want dáár is het Leven niet naar.
Van Oorsprong is het Leven hier op Aarde bedoeld om te groeien en jezelf te hervinden: eigenlijk een Oord om te HELEN en TROTS te worden op jezelf.
En dàt moet nu gezien worden, dit om verder te kunnen.
En wel met ons ALLEN.
Het ís niet anders meer.

Gaandeweg komen de Vormen boven Tafel: gaandeweg wordt de Vrucht van NURLAILA zichtbaar.
Namelijk Mensen die hun Weg willen verrijken door SAMEN te gaan.
Dat is MOEILIJK en INDRINGEND tegelijk, omdat je je moet GEVEN en dat is nu JUIST waar wij allen zo BANG voor zijn:
ons Ware Gezicht te laten zien.
Terwijl daar NIETS mis mee is en we dáárdoor juist (weer) gelukkig worden: “ZO BÈN IK. ACCEPTÉÉR DAT MAAR!”

Lieve Mensen ALLES is te dóen.
Zolang je maar NÍET OPGEEFT en DUIDELIJK MAAKT wat er aan de hand is: dàn ben je NÓÓIT VERLOREN.
Alleen op díe Manier kan de MENS in je naar voren komen en word je níet belachelijk gemaakt: alleen door hen die ZICHZELF NIET SERIEUS NEMEN.
En van díe Mensen hoeven wij ons NIETS aan te trekken: dat is ons Doel NIET MEER.
We gaan nu RECHT VOORUIT, met als DOEL de volgende Dag:
díe Dag rustig op ons àf laten komen en ons van tevoren géén Zorgen maken.
ÍK zorg wel.
Maak je dáár maar GEEN ZORGEN over.
ÍK weet de Weg wel: ALTIJD al geweten.
Jullie moeten Míj nu weer vínden: IK BÈN ER VOOR JULLIE.
ALTIJD AL.
Nú zijn JULLIE aan de Beurt: laat ZÍEN wat je in HUIS hebt!
En durf dáármee te STRIJDEN, dit voor een Nieuw Tijdperk!!
IK sta ACHTER JULLIE: geef je dus néér.
Dan kan er NIETS MIS gaan.

VERTROUWEN EN BESCHERMING
dáár gáát het nu om.
Als je níet vertrouwt voel je je níet beschermd.
En als je je níet beschermd voelt vertrouw je niet.
Want BESCHERMING is er ALTIJD: DÁÁR MOET JE VAN OVERTUIGD ZIJN.
Zonder Bescherming zou je je Werk niet naar Behoren kunnen uitvoeren: reken dáár maar op.
Er zijn zóveel Onvoorziene Gevaren die je het Leven ZUUR zouden kunnen maken en waar jij geen Weet van hebt.
Maar door de Engelachtige Bescherming van Boven wordt je Weg ALTIJD weer vrij gemaakt en blijven “slechts” díe Uitdagingen bestaan die je doen rijpen en groeien, op weg naar een volmaakter Bestaan.
BESEF DAT.
Het wordt je niet voor niets meegegeven: je Leven op Aarde wordt onder de Supervisie van Onze Lieve Heer en Zijn Helpers geleefd en zéker niet op EIGEN KRACHT alléén.
Want dàt zou je nóóit hálen.

Nú is het Woord aan jullie.
De Komende Maanden zal er véél “loskomen” waar jullie allemaal bij betrokken zijn.
Ieder voor zich, sommigen in combinatie met elkáár.
Dat is óók mogelijk; dat is óók goed.
Soms ís dat ook niet anders en moet het ook niet anders zíjn.
Dat heeft óók met Taakverdeling en Inzichten te maken, óók naar elkáár toe.
Dat is een INGEWIKKELDE MATERIE die nog niet doorzíen wordt.
Maar dat hóeft ook niet.
Dat komt vanzèlf op gang en dat wijst jullie vanzelf de Weg.
Intussen kunnen jullie “gewóón” je Gang gaan.
Je hoeft niks “speciaals” te doen om verder te kunnen komen; luister “gewóón” naar je Gevoel.
Dan gaat alles wel lópen en zul je de Weg vinden.
Zó SIMPEL ís het nu éénmaal.

HARDLOPERS ZIJN DOODLOPERS:
hou je Eigen Tempo dus stééds weer voor Ogen.
Wat wíl ík, wat dènk ík, wat vóel ík??
En ga dáár vanuit.
Dàn blijf je RUSTIG: dàn kan je Gevoel je leiden.
En als je je laat verleiden neemt de Onrust weer tóe.
Je laat verleiden in de “sprookjes” van een ander te gelóven.
Dan ben je vóór je het weet weer op je Dwaalspoor aangekomen en is alles weer SOMBER en ONRUSTIG…
BLIJF DUS KALM: ALLES WÓRDT GELEID.
PROBÉÉR DIT TE ACCEPTEREN.
Dan behoud je je Veerkracht.

Lieve Mensen IK geef u de Zegen mee:
LEER TE VERTROUWEN OP DE WOORDEN DIE IK U GÉÉF;
BESCHOUW DÍE ALS DE WAARHEID.
BESCHOUW DÍE ALS UW LEIDRAAD EN VERGÉÉT HET NÍET.
ALTIJD IS ER REDDING: ÀLS U MAAR LUISTEREN WILT.
DÀN BENT U NÓÓIT VERLOREN!

In Grote Liefde voor ú allen geschreven,

uw GOD en VADER: SAMEN IS NÓÓIT ALLÉÉN.

IK gróet u.”

030211
13.21 uur – 14.57 uur
080211
19.36 uur – 20.27 uur
090211
14.39 uur – 14.56 uur
18.14 uur – 18.47 uur