WOORDENWISSELING

Aangeboden door uw GOD en Zijn Helpers:

“Lieve mensen,

er komt nu een heel Nieuw Jaar aan.
Een Jaar vol van Verrassingen, prettige maar ook onvoorziene.
Er staat jullie héél wat te wachten.
Althans, als je naar ieders Ontwikkelingen kijkt.

Jullie kunnen je geen Buil meer vallen.
Dit omdat jullie nu uitgaan van méér Geloof en Vertrouwen en dàn is het goed, goed in de zin van “IK BERUST”.
Want vanuit die Berusting komt er veel meer Rust in je Leven.
En dóór die Rust kun je je gaan ontwikkelen en groeien.
Natuurlijk loop je altijd tegen Weerstand aan.
Want Weerstand hóórt nu eenmaal in het Leven en van Weerstand moet je léren.
Léren bij jezelf te blijven en léren je niet meer zo druk te maken.

We gaan met z’n Allen een enórm hoge Golfbeweging (mee)maken.
Voor sommigen onder jullie duizelingwekkend en eenzaam, voor anderen bevrijdend en zaligmakend.
Want een MENS is pas VRIJ als hij zichzelf durft te laten zíen.
Een mens kan pas GENIETEN als hij zijn Ware IK welkom durft te heten.
Dan verandert je Leven volkomen.
Dan leer je te blíjven VERTROUWEN, óók als het “even” moeilijk gaat en óók als je geen Zicht hebt op je Toekomst.
Onthoud één Ding: er is ALTIJD LIEFDE BESCHIKBAAR.
Van ónze Kant, van júllie Kant.
En als díe twee Werelden zich mengen krijg je een Orkaankracht!
Er zijn nog stééds Mensen die NIET in ons geloven.
Dat is níet èrg.
Maar juist díe Mensen krijgen straks de volle laag!
En het is volledig aan hen hoe dàt dan uit gaat pakken..

Wees niet bevreesd meer.
Want IK HÓU WOORD en daar kan geen MENS tegenop.
Wat IK ZEG GEBÉURT OOK.
Wat ÍK DÓE IS ALTIJD MET ZEGEN OMRINGD.

Wie MIJ de KANS geeft zal mèt Mij léven.
Wie het NIET AANDURFT krijgt het alleen maar benauwd.
Want de Wegen die wij tegenwoordig moeten gaan EISEN stééds méér van ons.
Dit hangt NAUW SAMEN met onze Persoonlijke en dus ook “GLOBALE” Ontwikkeling:
hierin kent men géén PARDON meer.
Het is NU de Tijd van Openbreken en NIET MEER TERUG KUNNEN.
We moeten verder, dit om erger te voorkómen.
Daarom is het dat wij met zijn ALLEN diep in de buidel moeten tasten en door het slijk moeten gaan.
Anders zal de onderste STEEN nóóit zichtbaar worden.
En pas als de onderste steen zichtbaar is hebben wij de BASIS weer te pakken waardoor WIJ ALS MENS WEER KUNNEN LÉVEN.
Realiséért u zich dat!

Wie in MIJ gelooft heeft EEUWIG LEVEN.
Dat wil zeggen: U en Ik zijn optimaal verbonden als u zich gééft en dàn kunnen er Wonderen gebeuren.
Wonderen zoals de MENS ze NOOIT EERDER zag.

WONDEREN zijn GEHEEL NIEUWE SITUATIES waaraan de MENS moet WENNEN.
Wonderen, èchte Wonderen, zien nú pas het Levenslicht.
Dit omdat de mens ervan moet groeien, moet leren Nadenken en opnieuw moet gaan leren GELÓVEN.
Want GELÓVEN EN VERTROUWEN zijn NIET UIT ELKAAR TE HALEN.
Het wordt in één Woord genoemd, het gaat in ÉÉN ADEM DÓÓR.
Geloven en Vertrouwen STEUNEN elkaar en GEVEN EEN MENS HOOP OM TE LEVEN, dit VANUIT ONBEGRENSDE POSITIVITEIT WAARDOOR DEUGDELIJKHEID.
DE MENS MOET NIEUW LEVEN INGEBLAZEN WORDEN EN WAT DÀT AANGAAT ZÍJN WE REEDS ONDERWEG.
EN DEZE WEG ZULLEN WIJ NOOIT MEER VERLATEN.
Dat KAN niet meer.
De Mensen moeten NU leren zien WAARTOE GOD IN STAAT IS.
Dit om HEN TEGEMOET TE KOMEN zodat HUN WANHOOP naar het LAND DER FABELEN verwezen kan worden.

Het is NIET MOEILIJK MEER om te LEREN VERTROUWEN.
ALS je je de BASIS VAN LEVEN EIGEN HEBT GEMAAKT is de rest een “eitje”.
Dat wil zeggen dan deert niets u meer en legt u alles wat ú wil “dwarsbomen” met een GERUST GEVOEL aan de kant: “Dit heb ik gehàd. Ik ga NÚ LÉVEN.”
Dan keert de RUST GAUW WEER.
En durft u het áán uw (Kop)Zorgen uit Handen te geven.

Onze Oplossingen zijn voor de (gewone) Mens raadselachtig.
Dat is ook logisch want onze Werelden zullen nog geruime tijd nodig hebben om in elkaars Verlengde te komen te liggen.
De Kloof die er nu nog ligt dient overwonnen te worden door Zekerheid en Duidelijkheid, u door
ÓNS gegéven.
Diegenen die dit áán willen nemen leren te leven in Grote Vreugde omdat hun Vertrouwen geen GRENZEN meer kent en daardoor wint het Verlangen en dus het Vertrouwen.
De mensen die dàt óp kunnen brengen zullen de Voorgangers zijn en dus het Lichtend Voorbeeld voor hèn die nog treuzelen en aarzelen terwijl de Tijd voortschrijdt.

Lieve mensen, DOE UZELF NIET MEER TEKORT.
Er zijn HIER zóveel Helpende HANDEN te vinden; doe alstublíeft een BEROEP op ons!
Want wíj kunnen u leiden en sturen; wij hebben een ZICHT dat overweldigend is en
SUPER-AANTREKKELIJK voor HEN die WILLEN LEREN.

Leg uw Denkvermogen het ZWIJGEN op.
Uw Onzekerheid holt u uit en het Vechten hiertegen heeft nú LANG GENOEG geduurd.
Treed MIJ tegemoet, IK WACHT OP U.
IK ERKEN IEDERÉÉN, DUS VOEL U AANGESPROKEN DAN KUNNEN WIJ AAN HET WERK.
Er wacht u véél GOEDS, dàt belóóf IK u.

Op UW “AMEN” ben IK DÁÁR.

Een Ferme Groet van úw GOD en Vader.”


20.01.16
15.08 uur – 15.41 uur