Behandelmethoden

Wat heeft Bureau en Levensschool Nurlaila u te bieden?
In de eerste plaats een schuilplaats waar u mag uithuilen, uw verhaal mag doen en waar u troost kunt vinden.
Daarnaast ook als het nodig is een gesprek om inzicht te krijgen in hoe u in elkaar zit, waarom uw leven is zoals dat is, hoe u gevormd bent en wat u zou kunnen veranderen om in de toekomst voor uzelf het leven zo positief mogelijk in te vullen.

Bij Bureau & Levensschool Nurlaila kunt u daarom terecht wanneer u kampt met alle problemen die het leven biedt zoals: relatieproblemen met bijvoorbeeld uw partner, kinderen, ouders, broers en zusters, familie, vrienden en kennissen; psychosociale problemen die ontstaan zijn door geestelijk, lichamelijk, emotioneel en seksueel misbruik, rouwverwerking en het niet kunnen loslaten van een geliefd mens of dier.
Gezondheidsproblemen en/of pijn- en vermoeidheidsklachten.
Materiële en financiële problemen, enzovoort.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

In de eerste plaats de gesprekken
In deze gesprekken/consulten proberen wij op een eerlijke en duidelijke manier in een taal die de mensen begrijpen inzicht te geven in hun leven; waarom zij zo handelen en wat het gevolg is daarvan, hoe zij het zouden kunnen veranderen.
Hoe anderen waarmee zij leven en moeten leven in elkaar zitten, waarom zij zo handelen zodat men de ander(en) beter gaat begrijpen en zij daardoor op een gepaste manier leren te reageren op die ander(en) zodat die ander(en) anders op hen kan (kunnen) gaan reageren.
Maar ook dat alles wat zij negatief in het leven hebben ervaren ook altijd positief is als zij er anders naar leren kijken.
Tevens willen wij de mensen bijstaan in hun boosheid en verdriet van het moeten aanvaarden van ziekte en dood van geliefden, zowel mens als dier, met hun ziekte en hun boosheid van het niet meer kunnen.
Door het aanhoren van al deze problemen en door hierover te praten willen wij een steun zijn voor al deze mensen.
Dit kan op de beurzen waar wij bijna ieder weekend te vinden zijn (zie de agenda).
Op afspraak in het hotel waar wij vaak verblijven voor de beurzen maar ook bij u thuis als u in de buurt van de te houden beurs woont.
Of bij u thuis, gewoon door de week, en natuurlijk ook bij ons thuis.

Begeleidings- en ondersteunende consulten en behandelingen
Voor mensen die het nodig hebben maken wij meer tijd vrij voor begeleidings- en ondersteunende consulten.
Hierbij kunt u denken aan stervensbegeleiding voor de zieke maar ook voor de partner en de familie.
Dit tijdens het stervensproces maar ook daarna in de verwerking hiervan voor de nabestaande.
Hierbij hoort ook het verlaat verdriet van mensen die iemand, mens of dier, verloren hebben maar pas later en vaak ook veel later het verdriet moeten ondervinden en toelaten.

Ook mensen die langdurig met ziekte geconfronteerd worden en vaak de moed hierdoor verliezen.

Mensen die zo beschadigd zijn door het leven en alles wat zij hebben meegemaakt dat zij het vertrouwen verloren hebben en daardoor niet meer positief naar de toekomst kunnen kijken waardoor zij een eenzaam leven moeten leiden.

Hierbij behoren natuurlijk ook behandelingen zoals het magnetiseren op welke manier dan ook zoals via het Reikisysteem, door middel van klankschalen, met behulp van edelstenen, esoterische oliën en door het werken met kruiden.
Met als doel het zelfherstellend vermogen van het lichaam te vergroten, het activeren van de afvoer van stress- en afvalstoffen, rust in het hoofd en het lichaam te brengen.
Daardoor het aanvaarden van de situatie mogelijk te maken waardoor de boosheid om het gebeuren kan verdwijnen (helaas niet de pijn en het verdriet hierover want dat is nooit mogelijk: het gebeurt en is gebeurd en dat kan men niet uitvlakken) en het lichaam de energie die deze boosheid kost kan gebruiken voor genezing (indien mogelijk) en aanvaarding van de situatie.

Opleiding en begeleiding tot therapeut
Wij begeleiden en leiden mensen op om ook aan het werk te gaan als therapeut.
Anders dan vroeger doen wij dat niet meer in groepen maar persoonlijk omdat wij erachter gekomen zijn dat iedereen anders in het leven staat en iedereen zijn/haar eigen weg moet gaan.
Dit dus ook in zijn/haar ontwikkeling.
Voor de mensen die willen, durven en er ook energie in willen en durven te steken leiden wij hen op tot Nurlaila/Reiki Therapeut.
Deze wordt verzorgd door het (ver)Bondgenootschap Nurlaila.
Het (ver)Bondgenootschap is door Bureau & Levensschool Nurlaila in het leven geroepen en maakt hiervan ook deel uit.
Na de opleiding tot Nurlaila/Reiki Therapeut krijgt u van ons het diploma
“Nurlaila/Reiki Therapeut” en kunt u indien u het wenst lid worden
van het (ver)Bondgenootschap Nurlaila.

Huwelijksinzegeningen, rouw-, doop- en herdenkingsdiensten en stervensbegeleiding
Wij krijgen steeds vaker de vraag of wij mensen verder kunnen en willen begeleiden dan alleen een consult, behandeling, opleiding of cursus.
Dit omdat mensen zich niet veilig meer voelen en niet meer thuis kunnen voelen in het begrip kerk zoals die nu bestaat.
Zij hebben het vertrouwen in de Boodschap van de kerk niet verloren maar in de mensen die deze Boodschap naar buiten zouden moeten brengen maar die zich bezighouden met machtsstrijd ontstaan door het gevecht om het behoud van hun kerk en de manier van het geloof beleven.
Dit terwijl de Boodschap die in de Bijbel, de Koran, de Talmoed maar ook in de Boeddhistische en Hindoeïstische Geschriften hetzelfde is:
Met liefde, zorg en respect, bewust en zo positief mogelijk er zijn als een ander je nodig heeft!”
In het kader van ons werk en met de overtuiging dat dit ook de bedoeling is van “Boven” kunnen wij niet anders dan ook hieraan gehoor geven.
U kunt daarom altijd een beroep op ons doen ten tijde van deze dagen van blijheid en verdriet.

In deze diensten gaan wij ervan uit dat het om u gaat en dat u bepaalt hoe het gaat.
Wij zullen maximaal ruimte geven aan uw wensen omtrent het hele gebeuren.

In de praktijk maken wij gebruik van onderstaande methodes:

 Automatisch Schrift

Het medium schrijft de woorden op die via Helderhorendheid worden doorgegeven. Tijdens het schrijven is de context tussen deze woorden vaak niet duidelijk voor het medium. Pas als het na die tijd wordt (voor)gelezen wordt het verband zichtbaar. De geschreven woorden zijn niet alleen afkomstig van begeleiders & gidsen maar ook van dierbare mensen en/of dieren, zowel levend als overleden, en maken duidelijk wat op dat moment de thema´s zijn waaraan gewerkt kan worden.

Kinder- en Dierentolk
Opvallend is Astrid haar kracht om de gedachten van kleine kinderen en dieren om te zetten in woorden zodat de ouders van deze kinderen en de baasjes van die dieren begrijpen wat er in deze kinderen en dieren omgaat.

Voor haar boodschappen heeft zij niets nodig
Het contact met u, op wat voor manier dan ook, een naam, foto of voorwerp is genoeg.
De boodschap komt vanzelf en het is altijd “de spijker op zijn kop”.

 Bijenwastekeningen

Deze methode is gebaseerd op Heldervoelendheid maar ook op Helderziend- en Helderhorendheid.

Een Bijenwastekening ontstaat vanuit het Gevoel, daar komt geen Denken aan te pas.
Een Bijenwastekening “beschrijft” uw Leven en is vaak opgebouwd uit meerdere Waslagen die over elkaar heen “liggen” als het ware.
Dit houdt in een Blik op Verleden, Heden en mogelijk de Toekomst.
De Kleuren en Vormen vertolken uw Zijn; de Kleuren die u vertegenwoordigen en hoe u Zichtbaar bent voor de Buitenwereld.
De Bijenwastekening houdt tevens een stuk “Heling” in, een Ondersteuning in de Verwerking van Oudzeer en Trauma.
Door de Liefdevolle Energie die in de Tekening opgenomen is sterkt het de Persoon voor wie deze Tekening bestemd is.

Automatisch Schrift
Deze Tekening kan ondersteund worden door een Berichtgeving via het Automatisch Schrift welke benadrukt wat er in de Tekening weergegeven wordt.
Dit geeft extra Duidelijkheid en Inzicht in de (Levens)vragen die er spelen.

Opties/kosten
De prijs hangt af van de grootte van de Bijenwastekening:
A6 € 20,-
A5 € 30,-
A4 € 50,-
A3 € 70,-
Een Aanvullende Berichtgeving op je Tekening via het Automatisch Schrift van 2 à 3 A-4tjes kost € 20,-.
Een mondelinge toelichting op je Bijenwastekening en/of Berichtgeving kost € 20,-/15 minuten.

Je kunt ook een Bijenwastekening (en Aanvullende Berichtgeving indien gewenst) per post of per
e-mail laten versturen.
Indien je de Tekening (en eventuele Berichtgeving) per post wilt hebben kost het € 5,- extra.

U kunt ook een Bijenwastekening (plus uitleg via het Automatisch Schrift) laten maken als cadeau voor iemand die u dierbaar is.

 Magnetiseren

Magnetiseren is het doorgeven van de Universele Levensenergie wat wij – bewust of onbewust – doen. Dit kan door middel van woorden, oogcontact, handen, gedachtenkracht enz. Onbewust doen wij dit allemaal. Als wij het bewust gaan doen, komt de Zelfbescherming héél duidelijk naar voren. Door allerlei oorzaken kunnen er verstoringen ontstaan in de energiedoorstroming van de mens (ziekte, spanning, denkpatronen, stoorzenders in de omgeving etc.) Door te magnetiseren probeert de magnetiseur deze verstoringen op te heffen dan wel te verminderen. Hierdoor ontstaat meer balans in lichaam en geest. Daarbij in ogenschouw nemend dat niet het medium de uitkomst bepaalt maar Onze Lieve Heer en Zijn Helpers.
Er zijn meerdere methodes om energie door te geven, bijvoorbeeld middels;
– de Reiki-methode; energie doorgeven door middel van handoplegging en
– klankschalen; deze geven energie door de klank en de daarbij behorende trillingen die diep in het lichaam kunnen doordringen en doorwerken.

 Oorkaarsen

Een rolletje natuurzuiver linnen wordt gedrenkt in bijenwas met daarin etherische oliën en kruidenextracten. Het ene uiteinde wordt in de gehoorgang geplaatst en het andere wordt aangestoken. Door de warmte loopt de bijenwas in het oor waar de etherische oliën en kruidenextracten worden opgenomen. Halverwege het branden van de kaars ontstaat een trekkracht waardoor de bijenwas weer naar buiten wordt getrokken. De oren worden hierdoor op een zeer milde wijze gereinigd, terwijl de oliën en kruidenextracten hun uitwerking hebben op het hele hoofd / halsgebied. De lymfeklieren worden eveneens gestimuleerd, wat een positief effect heeft op het hele afweersysteem van het lichaam.
Naast de consultprijs van € 20,-/15 minuten betaalt u € 12,50 voor de set oorkaarsen die wij voor uw behandeling gebruiken.

 Reiki

Reiki is een eeuwenoude methode van magnetiseren door middel van handoplegging en symbolen.

 Spiritual Healing

Spiritual Healing gaat uit van de overtuiging dat wij niets kunnen doen zonder de hulp en begeleiding van Boven. Deze hulp bepaalt onze levensloop. De behandelingen die wij doen moeten wij aan hen overlaten. Als er dus bepaald is dat iemand aan een ziekte moet overlijden zal dit vast en zeker ook gebeuren. Dan kan door de behandelingen rust, bezinning en hopelijk ook berusting worden gebracht. Wij zijn overtuigd van een leven na de dood en vragen dan ook bij iedere behandeling om hulp en bescherming voor onszelf en voor onze gasten.

 Zandlezen

Deze door Frans de Vries Klaver ontwikkelde methode is een antenne gebaseerd op Heldervoelendheid. Door een afdruk te maken van de hand in zand en deze op folie af te drukken kan hij voor de persoon in kwestie veel inzichtelijk maken. In het gesprek dat volgt geeft hij duidelijkheid met betrekking tot persoonlijkheid, valkuilen en thema´s die spelen of gespeeld hebben en van belang zijn.

 Tarieven

Sinds jaren geven wij/schrijven wij consulten uit voor eenieder die dat wil.
Iedereen is bij ons welkom, of je nu een dik salaris hebt of een minimum inkomen.
Heel bewust hebben wij jarenlang de consultprijzen weten “te drukken”.
Dat wil zeggen dat wij ons erg lieten leiden door de situatie(s) van de mensen die een beroep op ons deden/doen.
Tot zover ging dat altijd “goed”.
Mede door de Corona-situatie waarin wij nu leven is hier een Keerpunt ontstaan.
Om “in leven” te kunnen blijven zullen wij nu ons “gewone” tarief moeten gaan hanteren, dat wil zeggen € 20,-/15 minuten (inclusief 21% BTW), dit in alle gevallen, of dit nu een telefonisch, schriftelijk, face-to-face of een beurs consult is.
Met andere woorden in het verleden zijn we altijd erg goed voor iedereen geweest.
Die ruimte ís er nu niet meer.
Willen wij als Bureau & Levensschool Nurlaila blijven bestaan dan zullen wij van nu af aan ons genoemde tarief moeten hanteren om u blijvend van dienst te kunnen zijn.