HOE ZIT HET NOU MET DAT NEGATIEVE ZELFBEELD EN WAT VOOR GEVOLGEN HEEFT HET.

– negatief zelfbeeld:
Het negatief zelfbeeld is de in de bijbel beschreven als erfzonde samen met het schuldgevoel.
Dit geven ouders zolang wij bestaan op aarde onbedoeld door aan hun/de kinderen.
Dit komt omdat zij op de leeftijd dat zij kinderen kunnen/mogen krijgen niet het besef hebben en ook niet kunnen hebben wat te doen en hoe kinderen opgevoed moeten/mogen worden.
Dit besef ontstaat pas na hun tijd dat voortplanting mogelijk was.
In de tijd van voortplanting is er een strijd aan de gang, een territoriumstrijd voor de meeste ruimte, vrouwen, kinderen en macht/geld/bezit.
Aan deze uitdaging kunnen slechts enkelen voldoen = alfa en de rest voelt zich onder druk staan en voelt zich minder = beta.
Daardoor hebben zij als zij kinderen hebben en die moeten opvoeden niet de tijd, de aandacht en het besef hoe de kinderen op te voeden en begrijpen zij niet dat kinderen alleen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen als zij positief gestimuleerd worden door complimenten en uitgedaagd worden verder te gaan waar anderen stoppen.
Hiervoor is tijd nodig die zij door de strijd van het leven, het zijn, niet hebben.
Ook de door de mens bedachte rangen en standen werken hiermee.
Kinderen wordt dit al heel vroeg bijgebracht: “Jij bent de oudste dus…. Heb jij er ook al verstand van…. Je broer is beter op school…..” enzovoort.
Dus als je het kort door de bocht bekijkt leren wij onze kinderen niet wat Liefde, Zorg en Respect is maar wat competitie is en strijd.

Dit negatief zelfbeeld kom je alleen te boven door jezelf te zijn!
Jezelf op de eerste plaats te zetten.
Eerst te kijken wat je zelf wilt en wat goed voor jou is.
Pas dan te kijken of je dat positief, ook voor anderen, met rekening houden naar die ander in kunt vullen.
Je daarbij vooral niet af te vragen wat anderen van je zullen vinden!
Ook het spiegelen met anderen na te laten.
Er bestaat geen ideaal beeld. Alleen het beeld wat je van jezelf ziet en hoe gek dat ook is: HET IDEALE VOORBEELD VAN EEN MENS BEN JIJ!
Blijf je jezelf spiegelen en zet je niet jezelf op de eerste plaats maar die ander dan is er geen

– zelfbescherming:
Dan laat je je altijd voor het karretje van een ander spannen en ben je bezig problemen op te lossen die niet van jou zijn, die niet jouw verantwoording zijn en dan laat je anderen NIET in hun waarde.
Met andere woorden ze worden afhankelijk van jou.
Op het moment dat ze je niet leeg kunnen trekken zijn ze boos want ze hebben niet geleerd het zelf te doen.
Dan vallen zij in een diep zwart gat dat wij gegraven hebben door ons teveel aan verantwoordelijkheidsgevoel dat weer is ontstaan door ons eigen negatieve zelfbeeld.
We hebben ze niet getraind om het zelf te doen, we hebben ze getraind om lui te worden
en de problemen uit de weg te gaan door een ander met hun problemen op te zadelen en dat heet VERWENNEN.

– zelfvertrouwen:
Het negatief zelfbeeld en het gebrek aan zelfbescherming maakt dat het zelfvertrouwen erg onder de maat blijft.
Dit wordt/is nog versterkt omdat wij beter luisteren naar anderen wat zij negatief over ons te vertellen hebben dan hoe zij ons positief beoordelen.
De machtsstrijd in alle facetten van ons leven = “ik word groter als ik jou kleineer”
maakt dat dit een normaal gedrag wordt gevonden en weer wordt dit gedrag ons bij onze geboorte al met de paplepel ingegeven.

– zelfacceptatie:
Als je alles wat hierboven staat in je leven door je opvoeding en ontwikkeling toe moet laten is er geen andere weg meer en is het niet mogelijk om jezelf te accepteren zoals je bent want jij denkt dat anderen je niet accepteren zoals je bent en daardoor dwing je jezelf op je tenen te lopen, te geven en vooral niet lastig te wezen dus voor jou hoeven ze niets te doen jij bent het niet waard.
Er is maar één manier om uit deze VICIEUZE CIRKEL te komen en dat is een totale gedragsverandering die alleen voort kan komen uit:
IK BEN ZOALS IK BEN!
IK BEN GOED ZOALS IK BEN
IK BEN PERFECT DOOR MIJN IMPERFECTIE
IK MAG ZIJN ZOALS IK BEN
IK LEEF MIJN EIGEN LEVEN EN NIET HET LEVEN DAT ANDEREN VAN MIJ VERWACHTEN!
DUS :
IK BEN = HET GODDELIJKE IN DE MENS EN MEER HOEVEN WIJ NIET TE ZIJN! DUS :
“IK BEN” zijn 2 woorden en niets meer! = VOLMAAKT = MENS ZIJN: POSITIEF EN NEGATIEF. En niets kan dat nog verbeteren: DE MENS ZOALS DE SCHEPPING / SCHEPPER / UNIVERSELE ENERGIE OF GOD HET HEEFT BEDOELD.
De mens mag alle beschikbare hulpmiddelen gebruiken die er bestaan want die horen ook bij het ontstaan = de schepping.
Zoals bijvoorbeeld het MAGNETISEREN = je positief en bewust met Liefde, Zorg en Respect met mensen bemoeien in alle facetten en alle systemen die hierin te vinden zijn zoals masseren, Reiki, hypnotherapie, enzovoort.

Spiritualiteit:
Spiritualiteit is dus heel iets anders dan hoe de meeste mensen erover denken.
Nee, wij hoeven ons niet nog beter te verbinden met de Universele Energie want die Verbinding
is/was altijd 100%!
Want was die Verbinding er niet dan was er geen Energiestroming en juist deze Energiestroming (lees) LEVENSENERGIE maakt het mogelijk om te leven, te ademen, te groeien, te ontwikkelen en ons voort te planten!
Deze LEVENSENERGIE bepaalt ons leven als mens.
Maar door dezelfde energie kunnen ook dieren (en de mens is ook een dier, niets meer of minder), planten, bacteriën, cellen enz. leven en zij zijn allemaal gelijk en onmisbaar dus de één kan niet belangrijker zijn dan de ander!
Valt er een groep weg dan is het niet meer mogelijk om ook maar een vorm van leven te hebben hier op aarde!
Nee, Spiritualiteit betekent:
deze Levensenergie moeten wij leren te gebruiken.
Om hier als MENS positief op aarde te leven.
Reëel naar onszelf te kijken en verantwoording te leren nemen voor ons eigen leven.
Dit door de problemen die ons gesteld zijn als mens te zien als leerprocessen
en ons daardoor te AARDEN.
Zodat die UNIVERSELE OF GODDELIJKE LEVENSENERGIE de kans krijgt zich met de aarde te verbinden en daardoor GENEESKRACHTIG EN HELEND te werken voor ons als mens!
Blijven wij de nadruk leggen op de verbinding met Boven dan is er een miscommunicatie = storing in de stroming naar de aarde.
Dan zullen wij nooit begrijpen wat het leven hier op aarde voor ons inhoudt en daardoor ook niet wat de UNIVERSELE ENERGIE voor ons mag en kan inhouden en betekenen.
SPIRITUALITEIT IS DUS MENS WILLEN ZIJN MET ALLE FACETTEN VAN ONS LEVEN HIER OP AARDE!

– Paranormale begaafdheid:
Het woord begaafdheid zeg het al: begaafdheid is een bijzonder talent hebben!
Paranormaal wil zeggen overgevoeligheid voor en in een heleboel zaken: zien, horen, voelen, weten, ruiken, ergeren enzovoort.
Maar ook een overgevoeligheid in emoties, allergieën, liefdesleven en boosheid ( = het niet begrijpen dat, frustratie) enzovoort.
Deze talenten zijn er om te ontwikkelen en de Universele Energie verplicht ons deze te ontwikkelen of we nu willen of niet!
Met of zonder medewerking van onze omgeving en vaak ook met tegenwerking van onze omgeving. Ontwikkel je die bewust of onbewust dan groei je in dat talent wat dat talent ook is
en word je van hobbyist een amateur en van amateur een professional.
Blijf je met de ontwikkeling bezig dan bereik je vanzelf zo’n ontwikkeling of niveau dat anderen jou bijzonder gaan vinden en zeggen: “Wat hij/zij kan zal ik nooit kunnen” en dan zeggen zij
“Die heeft een GAVE!”
Dus Paranormale begaafdheid betekent:
Je bent verder gegaan met je talenten dan een ander wil of kan.

– Einzelganger:
Hierdoor ontstaat ook de ALLEENGAANDE of EINZELGANGER.
Mensen die boven een bepaald niveau uitsteken – al of niet bewust – kunnen alleen begrepen worden door mensen die zich op datzelfde niveau bevinden en dat betekent dat jij je niet thuis voelt bij mensen en situaties.
Je voelt en denkt anders dan het gros van de mensheid met als gevolg:
DE MENSEN VOELEN ZICH NIET VEILIG BIJ JOU EN BEGRIJPEN JOUW LEVEN NIET EN NEMEN AFSTAND!
Dat is dus anders dan het lijkt: niet jij verwijdert je maar de mensen maken ruimte voor jou en jouw ontwikkeling.
Ga je van deze mensen eisen dat ze bij je blijven en jou accepteren dan kun jij niet verder groeien en je ontwikkelen.
Dan zijn er alleen maar hobbels op je weg die je moet slechten om weer verder te komen.
Accepteer je jezelf, je eigen ontwikkeling en je talent en vermogen om verder te gaan op je levensweg en in het ontwikkelen van je talent dan een ander dat zou doen dan zullen de mensen je accepteren zoals je bent en jou aanvaarden als LERAAR, LEIDINGGEVENDE, BEMOEIAL EN THERAPEUT.
Zit je eenmaal op dat niveau dan vind je het alleen zijn helemaal niet erg meer daar je sociale leven met al deze mensen zo’n vorm aanneemt en dit zoveel energie kost dat je juist deze eenzaamheid nodig hebt om je te herstellen..
Daarnaast komen er dan vanzelf mensen in je leven die zich op datzelfde bijzondere niveau bevinden en dan is het gesprek niet oppervlakkig meer maar diepgaand zoals jij/ik alleen maar wilden!

Pijn en verdriet:
De pijn en het verdriet VAN HET NIET BEGREPEN WORDEN die hiermee gepaard gaan zijn dus onze eigen pijn en verdriet.
De pijn en het verdriet die altijd gekoppeld zijn aan onze strijd om onszelf te vinden en onszelf te accepteren zoals wij zijn/mogen zijn.
De pijn en het verdriet die wij meenemen uit vorige levens.
Dus ook door onze ouders en voorouders = Karma en zou het niet mogelijk wezen dat jij zelf ook een voorouder kunt zijn?
Ook dit Karma is niet bedoeld om ons erbij neer te leggen maar om te aanvaarden als gegeven en dit als kracht te gebruiken om het te veranderen.
Deze pijn en dit verdriet kunnen ons dus nooit als een soort straf opgelegd zijn vanwege een vorig leven.
Dan zou de Universele Energie een soort rechtbank zijn die alle energieën met een andere bril gaat bekijken.
Nee, de Universele Energie = DE VOLMAAKTE LIEFDE = EVENWICHT.
Alles moet in evenwicht zijn en worden.
Is er geen evenwicht dan zal er een kracht ontstaan om die te ontwikkelen:
Actie = Reactie.
Dus als ik lieg wordt er tegen mij gelogen.
Als ik roddel wordt er over mij geroddeld.
Als ik steel zal er van mij gestolen worden.
Als ik liefde weggeef zal ik liefde terug krijgen.
Leef ik positief dan zal ik ook positief benaderd worden.
Enzovoort.
Nee, Karma kan dus nooit een boetedoening zijn.
Karma is een start, een basiskennis waarmee je aan de gang moet, de school van kennis die je in dit leven verder mag ontwikkelen en laten groeien in het positieve voor jou, je familie, je omgeving, de aarde en de Universele Energie.
En dankzij dit Karma is het gegeven om in dit leven een grote rol te spelen in het voorbeeld geven hoe het eigenlijk zou moeten, hoe het leven eigenlijk vanuit het Goddelijke en de Universele Energie is en was bedoeld!

DRONRIJP 14 JANUARI 2016