“Tot Bloei komen”

Van      : uw GOD
Voor    : al Zijn “Medewerkers”

“Lieve mensen,

Ik ben trots op u.
U heeft een Lange Weg afgelegd en die Weg was vol zorgen.
Tòch bent u boven water gebleven waardoor er nu een Andere Weg vrijkomt.

De Toekomst is opnieuw onzeker.
Zij biedt u in eerste instantie géén Houvast.
Dit omdat u Mijn (Levens)Wetten éérst moet leren kennen voor wat betreft de
Onvoorwaardelijke Liefde en alles wat dàt met zich meebrengt.
Dit is géén Sinecure, dat vertel Ik u maar vast.. maar dàt had u waarschijnlijk al in de
gaten.

Wáárom is de (nabije) Toekomst zo onvoorspelbaar?
Omdat haar BASIS altijd weer uitkomt bij de Liefde.
De Liefde voor mens en dier, voor alles wat hier leeft op Aarde want dáár moeten we
naartoe.
De Wereld is sterk veranderd; daarom kost het (weer) enige Moeite de Waarheid van
Leven voor onszelf te achterhalen de komende maanden.
Tòch kan het u geen Kwaad doen; u bent intussen uitgegroeid tot de mens die NIET,
NÓÓIT meer opgeven wil en dáárom zult u Mij in het Vizier willen houden waardoor wij
elkaar NIET uit het oog zullen verliezen.

Ik verzeker u dat u erdoor komt.
Ook op bange dagen zal Ik er voor u zíjn.

U zult – als MENS – flink veranderen en dat is ook nodig voor een goed Herstel/Vervolg
dat in het Verschiet ligt.
Want als u al uw oude ballast overboord gegooid hebt kunt u pas werkelijk zien wie u
bènt en wáár u stáát!
En dat ziet er toch ècht héél anders uit..
Ík wijs u de Weg; dat geeft hele andere Uitkomsten dan u gewend was en daarom kijkt
u in eerste instantie èrg verbaasd als deze Wegen zich openbaren.
Maar na een aantal weken kalmeert u en ziet u de Waarde ervan en dàn (pas) ontspant
u in deze Nieuwe Positie die u bekleedt.
Er is niets dramatisch aan: de Wereld draait gewóón dóór, alleen uw (Schrik)Beeld
verandert aanzienlijk en dat maakt u mild en vriendelijker.

Er valt véél te overleggen tussen ons; dat zult u merken doordat uw gevoel steeds meer
de Boventoon wil voeren en dàt verandert u als mens.
Want als u zich door uw hart laat leiden zijn de Uitkomsten zó anders!
Daar staat u zelf van te kijken.. wereldvreemd dit..

Afijn, na enkele maanden begint u te ontdooien en komt uw hart helemaal vrij waardoor
(Zelf)Liefde opnieuw zichtbaar wordt.
Dat geeft vreselijk veel Opluchting en vooral ook een totáál Andere Kijk op het Leven
wat nú voor u ligt!
Dat mag u niet vergeten, het houdt u op de been de komende dagen/weken waarin
sommige momenten u naar de Afgrond willen helpen omdat alles er zo troosteloos
uitziet als je het Leven NIET begríjpt.
Tòch zèg Ik u HÓU VÓL want het LICHT gloort al, de DUISTERNIS verliest haar GRIP
en WÍJ komen weer tot BLOEI zodat de Innerlijke DRUK verdwijnt.
Er valt zóveel hierover te vertellen; tòch hou ik wijselijk Mijn Mond, dit om de RUST die
we nodig hebben te bewaren.
Zonder die RUST wordt alles zó onduidelijk en daar zitten we NIET op te wachten.

De Werkelijkheid dringt nú langzaam tot u dóór.
Hoe Wegen lopen en wat Liefde nu eigenlijk inhoudt.. het doet gewoon PIJN!!
Het Leven is met de huidige opgedane INZICHTEN zó “vreemd” geworden als je met
ogen vanuit Machtsstrijd kijkt; dan begríjp je er niets meer van.
Maar aanvaard je de LIEFDE vanuit je Hart dan is alles zéér begrijpelijk en vormt zij
gestadig aan een hele Nieuwe Wereld waarin NIEMAND meer tenonder gaat.

Het Nieuwe Leven is niet moeilijk.
Dat lijkt maar zo als je erin stapt.
In Werkelijkheid betreden wij het Pad der Verlichting, dè FASE van Leven waar al zó
lang op gewacht is.
Het is onbegrijpelijk gewoon!
Tòch BESTÁÁT DEZE FASE en WIJ zullen er GETUIGE van zijn.

In dit Nieuwe Leven ontstaan Nieuwe(re) Leefregels die de MENS naar zijn/haar BASIS
leiden.
Daardoor raakt de huidige mens bijgeschaafd (= Inlossing van ons Levenskarma) en
ontstaat er een hele Nieuwe Levensgeschiedenis die héél veel Oudzeer achterwege
laat en waarvoor hele bevrijdende INZICHTEN in de plaats gaan komen..

De WERELD herleeft.
GOD ’s Grote WONDER is geschied!..

Een Nieuwe TIJD breekt aan; de Tijd van Verlossing en ruimtelijke Inzichten, letterlijk en
figuurlijk, waardoor onze (Leef)Wereld zich uitbreidt.
Dàt Gegeven geeft héél veel HOOP voor de TOEKOMST.
De Voorspellingen die Ik u ooit gedaan heb krijgen nu een eigen gezicht en dàn pas
wordt begrepen WIE GOD nu eigenlijk ís.
De ogen raken geopend waardoor er plotsklaps véél meer met GOD gecommuniceerd
wordt dan voorheen.
Dat baart Mij ernstig Zorgen als Ik zie hóe (sommige) mensen daarmee omgaan; ze
besmeuren Mijn Goede WIL en dàt geeft dan weer opstandjes die veel PIJN
veroorzaken.
Tòch kunnen we hier níet aan voorbij gaan: het zijn de “kinderziektes” die zich in deze
Nieuwe Tijd zullen openbaren en die – als vanzelf – hun “plek” zullen vinden.
Dóór de (nieuwe) situaties die in deze TIJD zullen ontstaan moet er onderscheid
gemaakt gaan worden tussen “nep” en “echt”; dat kríjg je als we met zovelen zijn en
iedereen op zijn eigen Levens/Leerschool zit.
Het komt uiteindelijk in orde.
Alles wat “ECHT” is behoudt – uiteindelijk – zijn WAARDE en wordt daardoor als
BETROUWBAAR bestempeld.
Aan jóu de KEUS, je ingegeven door je Intuïtie: dàt kan NOOIT MIS gaan, reken
dáárop!
Want WÍJ zíjn èn blíjven in BETROUWBARE LIEFDE VERBONDEN.

Maak nu géén Onderscheid meer.
Daarmee bedóel Ik: wrijf je ogen uit en kijk naar wat voor jóu Waarheid is.
Alles wat daarbinnen valt kun je omarmen, zonder Twijfel en Zorgen Mijn KIND!
Zo creëer je voor jezelf meer Rust en Uitdaging die je verder zal helpen in je zo
uitdagende ONTWIKKELING als MENS zijnde.
Alles hieromtrent wordt je vanzèlf wel DUIDELIJK.
Àls je maar luísteren wilt naar de omstreden woorden “GOD IS LIEFDE”..
Want daar ligt het Antwoord, keer op keer.
Als je eraan toegeeft zul je dat ontdekken; heus waar.
DANKBAAR ben IK dat jullie Mij niet uit het oog verloren; dat de Wereld is doorgedraaid
ondanks de Ellende die op jullie afkwam. (kijkt verdrietig)
Er was zóvéél wat IK wilde voorkomen maar IK kreeg de KANS niet.
Slechts uit Liefde kan IK jullie bereiken, IK BEN LIEFDE.
Wie NIET gelooft in LIEFDE valt dan buiten de boot..
En dàt heeft Mij enorm PIJN gedaan.
Bittere Tranen huilde IK erom.
LIEFDE kan ALLES áán MITS er GELUISTERD wordt; is dat NIET het GEVAL dan
verzuip IK óók in die gevallen want dwingen kan IK GEEN MENS, dat zou NIET
EERLIJK zijn.

Liefde doet pas haar Werk als zij daartoe de RUIMTE krijgt.
Zolang zij genegeerd wordt kan zij haar vleugels ín en óm jou NIET uitslaan en
verbrandt alles daarmee gemoeid.
Dàt is de grootste PIJN die IK verdragen kan; daarná is er NIETS meer, óók voor MÍJ
NIET want daar is de LEEGTE, de HEL die IK als GOD NIET VERDRAGEN kan.
IK ben een GOD van SAMEN, hoe GROOT de PIJN daarbinnen soms ook ÍS; SAMEN
KUNNEN WIJ ÀLLES ÁÁN WAT EENS TOT STAND KWAM = HET LEVEN.
Daar ben IK van overtuigd.

IK BIED JULLIE OPNIEUW MIJN HART AAN; LEER HAAR TE AANVAARDEN OPDAT
WIJ WEER ÉÉN KUNNEN ZIJN IN DEZE WERELD VAN MOED MAAR ÓÓK
WANHOOP/PUINHOOP.
ALLÉÉN OP BASIS VAN VERTROUWEN KUNNEN WIJ NÚ AAN HET WAARLIJKE
LEVEN BEGÍNNEN.

A M E N.

UW GOD & VADER GROET U, met àlle Eerbied die ín Hem is.”

05.10.22
09:25 uur – 10:44 uur

uit: “De STEM van GOD”

Foto Bureau & Levensschool Nurlaila:
Ik was op een donkere ochtend in gesprek met GOD over de op komst zijnde Veranderingen.
Ineens brak de lucht kortstondig open: ik zag de “V” ontstaan, voor mij de V van ons logo, het Symbool van Nurlaila Wereldwijd: “Vreugde, Vrijheid & Vrede” door de Liefde van GOD weer in je Leven toe te laten.
Ik vroeg of ik de V mocht fotograferen (mijn iPhone lag boven en ik had het vermoeden dat de V verdwenen zou zijn zodra ik weer beneden zou zijn gekomen want wolken “vervliegen” snel..) Ik voelde toestemming.
Toen ik beneden kwam was de V er nog, alsof zij gewacht had.
Meteen nadat ik de V gefotografeerd had verdween zij weer.
De lucht trok weer dicht en het is de rest van de dag donker en bewolkt gebleven.