Leren omgaan met eigenschappen als: EIGENWIJSHEID, ARROGANTIE EN DOMINANTIE.

 Door eerlijk naar mezelf te kijken ben ik tot de conclusie gekomen dat de mooiste eigenschappen die ik bezit zijn dat ik extreem eigenwijs, dominant en arrogant ben.

Had ik deze eigenschappen niet gehad dan had ik al lang niet meer geleefd.

Deze eigenschappen kenmerken de trekkers, de leiders, de voorgangers in het leven.

Zouden zij die eigenschappen niet hebben dan zouden ze dat nooit bereikt hebben.

Dus geen onprettige eigenschappen maar rijkdommen.

Dus het verwijt dat je eigenwijs en arrogant of dominant bent zijn de mooiste complimenten die een mens maar kan krijgen.

Deze eigenschappen kenmerken dan ook het leven van Jezus; mens-zijn was Zijn opdracht.

Dit was ook de opdracht die Hij meegaf aan de mensheid: “Doe dit tot Mijn gedachtenis en niet anders.”

Deze eigenschappen worden alleen negatief als je met die eigenschappen de ander geen ruimte geeft om te leven.

De mensen geen ruimte geven om zelf te leven, hun eigen keuzes niet willen laten maken omdat wij het beter weten en ook niet toestaan dat mensen een eigen mening hebben en die ook mogen uiten is het gedrag dat iedere keer veroorzaakt dat wij weer in situaties terecht komen die wij niet aan kunnen.

Daar is je leerproces voor hier op aarde: jezelf leren centraal te zetten en je niets maar dan ook niets van een ander leren aantrekken; ze mogen hun eigen mening hebben over jou en boos zijn op jou.

Dat zegt namelijk helemaal niets over ons, het is hun mening en boosheid en zij moeten daar zelf mee leren leven en niet wij!

Stoppen wij energie in het gaan bewijzen dat het niet zo is dan ontnemen wij de ander zijn levensvrijheid en zijn leerprocessen.

Dat recht hebben wij niet en zullen wij ook nooit krijgen.

Deze energie die wij er dan insteken is voor 100% verloren energie omdat de ander in zijn/haar boosheid niet die energie kan maar ook niet wil aannemen.

Hij/zij zal die energie in zijn/haar boosheid altijd zien als een aanval en machtsstrijd om jouw gelijk te krijgen en kan daardoor niet maar wil ook niet luisteren naar de argumenten van onze/jouw mening.

Het bericht is bedoeld om mensen wakker te maken.

Mensen in te laten zien wat echt belangrijk is hier op aarde.

En als ze die strijd aan durven gaan ook trots te worden op zichzelf want dat mag je zijn voor je strijd en moed om de moeilijkste les hier op aarde aan te willen gaan.

 De opdracht die eenieder van Onze Lieve Heer meekrijgt!

Die opdracht is te leren leven met de twee woorden;

“IK BEN!”,

en niets anders.

Dat betekent dat je mag zijn wie je bent; zoals je bent met al je negatieve en positieve kanten. Dat er niets af moet en niets bij, negatief of positief, want dan ben je jezelf niet meer! EN ALS EEN ANDER DAT NIET ACCEPTEERT, NIET AAN KAN OF NIET IN WIL ZIEN, REST DIE ANDER NIETS ANDERS DAN: OP TE DONDEREN EN WEG TE WEZEN!

Dit betekent dat wij wel de verplichting hebben de ander te accepteren en te nemen zoals die is, ongeacht de gevolgen die het heeft voor ons leven. Dus wij moeten de ander niet willen maken zoals wij denken dat die ander had moeten zijn of moet worden. Doe je dat wel dan ben je pas negatief bezig en zit je 100% in de machtsstrijd. De ander mag doen en laten wat hij/zij wil. Zijn/haar leven indelen zoals die wil. De ander mag een geheel eigen mening hebben en wij moeten toestaan dat die ander die ook naar buiten mag brengen. De ander mag geheel zijn eigen werkwijze hebben; dat moeten wij toestaan en wij hebben niet het recht onze werkwijze op te dringen.

M.a.w. als voorbeeld een ander heeft het recht om elke dag dronken te wezen, daar hebben wij niets mee te maken!

Echter de ander heeft niet het recht om ons de gevolgen van zijn daden op te dringen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoording en is verplicht om die verantwoording te aanvaarden. Doen ze dat niet dan is dat ook een keuze die wij moeten accepteren maar dan moeten zij zelf ook de gevolgen ervan accepteren en niet een ander ermee opzadelen. Extreem gezegd: iedereen heeft het recht om te roken mits hij de gevolgen en die kunnen kanker zijn maar accepteert zonder morren!.

DUS ELKE KEUZE IS GOED.

WANT ELKE KEUZE HEEFT GEVOLGEN EN DIE MAKEN ONS DUIDELIJK:

  1. DE WEG INGESLAGEN IS DE GOEDE WEG
  2. MISSCHIEN IS HET BETER EEN ANDERE WEG IN TE SLAAN.

En dit mag je invullen voor alle facetten van leven, zowel in het verleden als de toekomst. Dus keuzes maken daaraan ontkomen wij niet en de gevolgen worden pas achteraf duidelijk en die leren ons of de keuze goed of niet zo goed was.

KEUZES MAKEN IS DAAROM DE LEVENSSCHOOL.

Als wij niets fout kunnen en mogen doen leren wij niets en kunnen wij het ook nooit goed doen. Maken wij de keuzes om anderen tevreden te stellen dan leven wij niet zelf maar worden geleefd. Dan willen wij lief gevonden worden door die ander door onszelf te verloochenen. De mensen vinden ons alleen maar lief als wij doen wat zij willen.  De ander zal ons omdat wij onze eigen weg gaan dan ook altijd EIGENWIJS, DOMINANT EN ARROGANT vinden.

Maar liever zij boos dan ik verdrietig!