Waarom is het zo belangrijk om te blijven magnetiseren bij langdurige ziekte?

Bericht aangeboden door Frans:

Waarom is het zo belangrijk om te blijven magnetiseren bij langdurige ziekte?

Deze vraag werd mij vorige maand gesteld.
Waarom eigenlijk?
Hierop kreeg ik het volgende Inzicht/Bericht van Boven en wederom zit dat zo goed in elkaar dat ik het graag met u wil delen; vanuit mezelf was ik er nooit opgekomen en daar bedank ik hen (mijn Begeleiding van Boven) voor.

Bij het magnetiseren op welke manier dan ook kunnen er blokkades in het lichaam verdwijnen waardoor de energie weer gaat vloeien en op plaatsen kan komen waar die nodig is.
Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd, krijgt het lichaam de kracht en de mogelijkheid om processen te ontwikkelen die nodig zijn om negatieve celdeling tegen te gaan en indien aanwezig te vernietigen en die uit het lichaam te verwijderen.

Op de vraag waarom is het dan belangrijk om met regelmaat te magnetiseren kreeg ik het volgende antwoord:
Denk aan de bever, een dier dat dammen bouwt, waardoor doorstroming van water eerst nog beperkt maar later helemaal niet meer mogelijk is.
Dan komt er voor de dam een ophoping van water en zal het gebied waar dat water komt te staan steeds groter worden met alle gevolgen van dien.
Tijdens het magnetiseren breken wij, als het de bedoeling is en wij de kracht die wij daarvoor nodig hebben ook van Boven krijgen aangereikt, die dammen (lees blokkades) af waardoor er een grote golf van afvloeiing kan ontstaan en die is meestal ook bij de behandelaar en de behandelde duidelijk te voelen.
Ook zal bij de behandelde na de behandeling een reiniging optreden die zich uit in meer emotie, zweten, vaker naar de wc moeten en meer stinken.
Ik noem dit Spiritueel aan de diarree zijn.
Laten wij het bij die ene behandeling dan krijgt de bever in ons lichaam de kans de dam te herstellen, met het bekende gevolg.
Door de regelmaat van behandelingen zorgen wij ervoor dat de doorstroming blijft bestaan.
De bever echter zal wel proberen die dam opnieuw weer op te bouwen maar voordat het ernstige gevolgen voor het lichaam kan geven is het begin van de dam weer verwijderd en blijft de doorstroming bestaan.
De reactie die we dan voelen tijdens de behandeling zal veel minder heftig zijn en er ontstaat een serene rust tijdens de behandeling.

Toen ik met dit verhaal op de proppen kwam kreeg ik de opmerking “dan kun je die bevers toch beter doodschieten?”
Dit zou de oplossing kunnen wezen maar is het niet.
Het proces dat in ons lichaam bezig is is ergens door ontstaan en moet zijn tijd hebben om zijn werk te doen.
Zouden wij die bevers doodschieten dan komen er vanzelf weer andere bevers voor in de plaats omdat het natuurlijke proces niet is doorlopen.
Dat proces kunnen wij hoewel wij dat willen en vaak ook proberen niet voorkomen.
Die bevers kunnen wij dus niet doodschieten maar wij kunnen de structuur waar deze bevers leven zodanig veranderen dat zij zich er niet meer thuis voelen en vanzelf weg zullen gaan.

En helaas, soms zijn die bevers zo krachtig dat wij ze niet weg krijgen.
Dat is iets wat wij niet willen inzien maar wel zullen móeten omdat het resultaat van deze kracht is dat het lichaam niet meer in staat is verder te leven.

Maar ook dan is het zeer belangrijk dat wij regelmatig magnetiseren.
Het resultaat zal dan geen genezing en herstel zijn maar berusting en aanvaarding.
Ook het loslaten van de gebruikte energie die ons lichaam moet verlaten wordt dan geactiveerd zodat de pijn en de verdriet momenten die bij dit proces horen ruimte krijgen zodat de overgang van de persoon die dit moet ondergaan zo gemakkelijk mogelijk is.
Ook de familie die hiermee wordt geconfronteerd zal het daardoor niet makkelijker krijgen met het gebeuren want het resultaat verandert niet maar men zal hieruit de kracht putten om het gebeuren te ondergaan.

Dronrijp, 11 februari 2016

Frans de Vries Klaver, Bureau en Levensschool Nurlaila