Astrid

"De Bekendheid van onze (Zelf)Bescherming"

Bericht no. 4 Aangeboden door de Engelen vanuit de Hoogste Regionen, voor eenieder die het horen wil/kan “Lieve mensen, jullie Wegen lopen sterk uitéén. Dit is ook logisch omdat jullie allemaal zó verschillend zijn. Dàt is in jullie te prijzen.…Lees verder »

"Tot Bloei komen"

Van      : uw GOD Voor    : al Zijn “Medewerkers” “Lieve mensen, Ik ben trots op u. U heeft een Lange Weg afgelegd en die Weg was vol zorgen. Tòch bent u boven water gebleven waardoor er nu…Lees verder »

“S(AMEN)WERKING” door Berusting & Aanvaarding

Aangeboden door Astrid & Jezus “..Wat je nú “zíet” is louter STILTE. Deze Stilte smelt je Hart en maakt je weer helemaal vríj. VRIJ als mens-zijnde, het Geluk is nu voorhanden. Wat er nú gebeurt is verbazingwekkend. ALLES gaat op…Lees verder »

"HOOP doet LEVEN" - een Liefdevolle Boodschap uit de Engelenwereld -

Bericht no. 1 Aangeboden door de Cherubijnen “Voor hen die een Beter Leven willen: Aanváárd ons, gelóóf in ons! Wij willen u tegemoet treden met onze Woorden van Liefde en Troost, om u te laten voelen dat u er níet…Lees verder »

"Moord-Zaken lossen zich op"

Van    : uw Jezus Voor  : iedereen die luisteren wil “Emoties stapelen zich óp en dat doet flink veel Pijn nu. De achterliggende Problemen stuwen (ons) naar een Climax van Ellende en Weerstand. Hier is niets tegen te dóen want…Lees verder »

Older Entries »