“Het Groeiproces van de Mens”

 Aangeboden door GOD & Astrid

 Sleutels tot Zelfbehoud
– Kruis der Genezing –

“Het Groeiproces van de Mens”


Groeien = vallen & opstaan.
Groeien = Pijn & Verdriet door alles wat je meemaakt
= leren inzien wat het Leven inhoudt.

Elk Huis heeft zijn Kruis
= niemand ontkomt eraan.

Als je tekent voor het Leven teken je voor (Ziele)Groei en dàt betekent
*        Weerstand
*        Vechten
*        Lijden
Anders géén Inzichten die tot Spirituele Groei leiden (tijdens je Verblijf op Aarde).
Teveel Weerstand vanuit Jezelf betekent de Ondergang van je huidige Menselijke Bestaan
= GAME OVER.

De AARDE is een LEERSCHOOL.
Dàt betekent dat je nóóit alles kunt weten en elke dag léért
= Uitdagingen voorgeschoteld krijgt om je Geest aan te scherpen en je Ziel – uiteindelijk –
Lucht te geven.
Daar is dit Leven ook voor bedoeld spiritueel gezien.
Haal je een streep door het Spirituele ( = GOD bestaat niet) dan leef je nog “slechts” aan de
Oppervlakte van het (Aardse) Bestaan en ontken je jezelf want je bent afkomstig van de BRON des LEVENS
= de Goddelijke ALMACHT
= ALLES wat er IS.

Er komt een Tijd dat je dit onder ogen moet en gaat zien: dat is onvermijdelijk, het Leven brengt dat met zich mee.
Uiteindelijk ontstaat er weer een totále EENWORDING van AL wat IS.

TOEKOMSTMUZIEK
Iedereen komt aan de beurt.
Iedereen zal glanzen & stralen op haar/zijn TIJD
= tot het WAARLIJKE LEVEN komen.
Want dàt is óók wat LEVEN is, naast Lijden en Sterven:

HET LICHT
=
DE LIEFDE, het Werkelijke Bestaan, de KERN van ALLES, weer tóelaten

waardoor je jezelf onder ogen ziet en dàt is een Hemelsbreed Verschil!

Elk mens is geschapen
= ontstaan UIT en VOOR LIEFDE, het kan niet anders zíjn want ALLES wat er is
IS LIEFDE, IETS ANDERS ÍS ER NIET.
LIEFDE herbergt ALLES in zich wat tot LEVEN leidt:

LIEFDE
= de BASIS van het BESTAAN

en biedt Vruchtbare Grond tot Groei.
Om gezond te worden en zíjn, dit in àlle Opzichten van het Leven, heb je EVENWICHT nodig.

EVENWICHT leidt je naar de BASIS van het BESTAAN
=
+ & –

Pas van dááruit kun je het LEVEN beleven zoals het bedoeld is en dàt betekent:
NIET ALLEEN Kommer en Kwel als “richtlijn” maar óók Vreugde en Plezier, de Andere Kant
van LIEFDE.

DE ANDERE KANT VAN LIEFDE
Als ALLES wat er IS LIEFDE is dan is dat iets om als mens-zijnde even achter je oor te krabben:
maar al die Oorlogen dan?
Al die ziektes, milieuvervuiling, nóem maar óp..
Al dit LEED..
Als ALLES plus en min is, ècht ALLES, dan kàn het níet anders zíjn of ALLES wat min is hier op deze AARDE ook een plus kant moet hebben..
En dáár ontbrandt onze Strijd..
Want WAUW.. dat ís nogal wat.
Dat ÍS nogal een (gedurfde) Uitspraak..
Want zóveel Lijden en zóveel Duisternis.. ik zíe het niet??..

EVENWICHT kan er alléén zijn als plus min is èn omgekeerd..
en het LEVEN, de BASIS, = EVENWICHT..

O..
Dan betekent dat dus dat wij bij onszelf naar binnen moeten kijken om díe Waarheid te achterhalen..
Je Inwendig laten voeden door wat je Gevoel je ingeeft..

Je Gevoel is je Antenne welke Voeling heeft met je THUISBASIS
= HET LEVEN in haar TOTALITEIT:
dan kàn het NIET ANDERS ZÍJN of DÁÁR vind je àlle ANTWOORDEN op de Raadsels van het
AARDSE BESTAAN voor zover ons dat als MENS gegeven is..

De PIJN die wij innerlijk voelen is rechtstreeks gelinkt aan ons ONGELOOF aangaande
HET LEVEN: wij gelóven niet meer dat ALLES MOGELIJK IS want je zíet toch dat het niet
mogelijk is..

Dit is de Omgekeerde Wereld van het WARE BESTAANSRECHT:
ÀLLES KÀN, WONDEREN BESTÁÁN!

Er is dus ALTIJD HOOP als je DÀT weer VOOR WÁÁR kunt AANNEMEN..
dàn is het (grootste) LEED geleden!..
Dan kunnen wij met een Gerust Hart aannemen dat wij onze Overleden Dierbaren weer (terug) zullen zien, dat Oorlogen tot VREDE leiden, dat Ziekte leidt tot Genezing, dit in de breedste zin van het Woord, dat Milieuproblematiek ruimte schept voor een Nieuwe Aarde gebaseerd op (Wederzijdse) LIEFDE en RESPECT.. ja, dat de DOOD níet bestaat.. en het Leven verder reikt dan onze planeet..

Gelóven.
Vertróuwen.

Dàt geeft ons ALLES wat tot WAARACHTIG LEVEN leidt.

GOD zegene u.

In grote LIEFDE u aangereikt:

ASTRID.”

20.03.24
09:18 uur uur – 10:07 uur

uit: “Sleutels tot Zelfbehoud – Kruis der Genezing”