EEN ENGEL OP AARDE

IS EEN MENS MET PASSIE EN ZORG VOOR IEDEREEN

VOELT ZICH DAAROM VERANTWOORDELIJK VOOR IEDEREEN

MET LIEFDE EN RESPECT VOOR IEDEREEN DOET ZIJ HAAR WERK

DOOR HAAR INZET PROBEERT ZIJ HET LEVEN VAN IEDEREEN ZO POSITIEF MOGELIJK LEEFBAAR TE MAKEN

HAAR ENIGE LEERPROCES IS LEREN AARDSE GRENZEN TE STELLEN EN DAT IS VOOR HAAR ZO VERSCHRIKKELIJK MOEILIJK

OMDAT IN DE UNIVERSELE ENERGIE DIE AARDSE GRENZEN NIET BESTAAN

DAAROM ONTKOMT ZIJ ER NIET AAN

OM OOK VERMANEND EN CORRIGEREND OP TE TREDEN

DAAROM ONTKOMT ZIJ ER NIET AAN

OM ZELF HET GOEDE AARDSE VOORBEELD TE GEVEN

DIT IN ZELFBESCHERMING EN ZELFACCEPTATIE

MET HET GROOTSTE ZELFVERTROUWEN

DAT HIER OP AARDE MOGELIJK IS

ANDERS ZULLEN DE MENSEN HAAR NOOIT

ACCEPTEREN, BEGRIJPEN EN RESPECTEREN

 

Frans de Vries Klaver 24 maart 2009 10.30 uur