"Innige Verstrengeling"

“S(AMEN)WERKING” door Berusting & Aanvaarding

Aangeboden door Astrid & Jezus

“..Wat je nú “zíet” is louter STILTE.
Deze Stilte smelt je Hart en maakt je weer helemaal vríj.
VRIJ als mens-zijnde, het Geluk is nu voorhanden.

Wat er nú gebeurt is verbazingwekkend.
ALLES gaat op de kop, tekenend voor de Nieuwe Vrijheid die je Wereld opent: hier is zóveel mee gemoeid!
De wijzigingen brengen een heel ander mens tevoorschijn.
En dàn gaat alles in een sneltreinvaart.

Jullie moeten NU BETER WETEN.
Want dáár is jullie Toekomst op gebaseerd, de rest van jullie LEVEN.
En dàt is alles wat nu kómt.
Hierin vind je je WEDERGEBOORTE terug en dat is huilen en lachen tegelijk omdat het zóveel inhoudt!

Wees NIET BANG meer.
Want dat is nergens voor nodig!

WIJ ZÍJN ER, en dàt blijft in stand.

Zolang je leeft, zover je kunt ZIEN.
En dàn is ALLES BEKLONKEN.
Dat wil zeggen de (grote(re)) Vraagtekens lossen zich op en dat bezorgt jou lucht.
(Levens)lucht die jou NIEUW LEVEN in moet blazen en dàt kost geen enkele moeite meer.
De DUIDELIJKHEID neemt je NU bij de hand; dit is éérst even wennen omdat het zóveel omvàt.
Maar SPOEDIG geef je je dáár helemaal aan over.

DE VOLGENDE FASE is uit heel ander HOUT gesneden.
Je masker gaat àf waardoor alles heel anders binnenkomt en dat is een ware beleving op zich!
Want wat je dàn ziet maakt alles zacht en gekleurd en dat leeft zó ànders!..
Er is geen angst meer.
Dan reikt het Zicht véél verder en de ontroering is vele malen groter omdat het zóveel weergeeft waar je àl die Tijd zó INTENS naar verlangd hebt..

WAARDEVOL LEVEN.
Dàt is wat zich nu ontvouwt voor jou.
Dat wil niet zeggen dat er geen oorlog meer is, o ja, zéker wel!
Want niet heel de WERELD is “ineens” genezen.. was dàt maar wáár.
Zij die eraan toe zijn openen de Wereld nu de ogen met àlles wat zij ín zich hebben, met àl hun Kracht en Mededogen, met héél hun Liefde en Hart: wàt een WELZIJN moet dat zijn, voor BEIDE PARTIJEN zogezegd!

Je Wereld van BELEVEN verandert dus nu.
AANZIENLIJK.
Dàt staat buiten KIJF!
INZICHTELIJK, verrassend, moedwillig, ruimschoots, evenredig, UITBUNDIG!
Zomaar een greep uit de Nieuwe Wereld en haar bijkomende emoties.
Dàt betekent weer mens kunnen en willen zíjn.
En dàt kijkt anders..

INZICHTELIJK.
Dan ben je vól VUUR, het vuur dat ín jou brandt.
Het vuur dat het Leven weer aanwakkert, precies zoals het moet ZIJN.
Géén Twijfels meer, alles zien liggen: een WONDER op zich.
Een heel NIEUW GEGEVEN binnen het Kunnen van de Mensheid.
Nooit eerder vertoond, ook in den beginne niet want díe Openheid was van een héél andere orde, passend bij het Leven/de Levensstandaard van TOEN, toen de mens – als mens – nog in haar EI zat: alles op een laag pitje, overleven op natuurlijke wijze om te kunnen leven.
Dàt was een hele ANDERE MANIER van Openheid.. voorafgaand aan dit natuurlijke leven wat nú voor de deur staat.

HET IS NOG NIET TE LAAT.
Ik bedoel daarmee te zeggen HET LEVEN begint nu pas.
HET LEVEN IS NÓÓIT TE LÁÁT.
Want dat bestáát NIET: ALLES kent een chronologische volgorde die de MENS/het Leven zéér beroert  omdat er zoveel uit vóórtkomt!
ALLES IS ONDER CONTROLE.
DE ALMACHT BEPAALT.
Dat VOELT ZÓ ANDERS, dat lééft ZÓ ANDERS..
ONVOORSTELBAAR.
Dàt is het.
En dáárom niet (zo) geliefd bij hen die het ondergaan omdat het ONMOGELIJK lijkt (in eerste instantie..)

De Weg is nu vrij.
LANG OP GEWACHT, ZÓ LANG.. onvoorstelbaar LANG.
En tòch is het gebeurd, tòch hebben we het meegemaakt.
Dàt geeft ons NIEUWE Levensvreugde, èn HOE: ongekend.
Maar NU durven we te VERTRÓUWEN op het ONVERMOEDE van ons Bestaan!
En dáár was het wachten op want dàn ben je méér dan welkom in de Nieuwe(re) Wereld van Liefde die zich nú voor ons ontvouwt!

De bruisende LIEFDE die ons helemaal INPAKKEN zal.

Zwaar onder de Indruk ben je nu: een hele ongekende WERELD die véél impact op je (huidige) LEVEN zal hebben en dàt is ook de Bedoeling: het geeft weer in wat voor WERELD we beland zijn en wàt we ermee móeten!

WEES NIET BANG, alles zal je aangereikt worden.

ALLES waar jíj in voorkomt zal je BEKEND worden waardoor de (Innerlijke) RUST weerkeert en je tranen in je ogen brengt van VREUGDE!
Zó te leven was slechts een Sprookje.
Maar dít Sprookje is nu werkelijkheid geworden..

Word eens wakker.. zíe je dat dan niet??..

LAAT ALLES (nu) maar gebeuren.. je begrijpt er toch niets van en dat hóeft ook niet: de Wijsheid eruit voortkomend komt altijd achteràf en verrijkt je ten zeerste als je je eraan óver durft te geven..
Alles wordt glashelder als je dit durft.. want dáárin schuilt de Wereld van Leven.. in deze Wereld van Overgave die zó verrijkend is..

ALLES WORDT NIEUW: WIE HAD DÀT OOIT GEDÀCHT??

IK NÍET.
NEE.

NOOIT ÉÉN KEER..

Héél veel liefs,
Astrid & JEZUS, voor altijd in LIEFDE verbonden..”

11.07.22
08:27 uur – 09:18 uur

 

Uit: De Nacht voorbij” – Begeleiding door Jezus.

Foto: “Innige Verstrengeling”  (Bureau & Levensschool NURLAILA)