Categorie: Astrid

Berichten van Astrid

“S(AMEN)WERKING” door Berusting & Aanvaarding

"Innige Verstrengeling"
Aangeboden door Astrid & Jezus “..Wat je nú “zíet” is louter STILTE. Deze Stilte smelt je Hart en maakt je weer helemaal vríj. VRIJ als mens-zijnde, het Geluk is nu voorhanden. Wat er nú gebeurt is verbazingwekkend. ALLES gaat op de kop, tekenend voor de Nieuwe Vrijheid die je Wereld opent: hier is zóveel mee gemoeid! De wijzigingen brengen een heel ander mens tev...