POORT der LIEFDE (10)

“RELATIVEREN”

DOORGEVING
VANUIT DE POORT DER LIEFDE WEERGEGEVEN

“Lieve mensen,

er komt véél bij kijken als je een Nieuw Leven op wilt bouwen.
FEIT is dat je vanaf DE BASIS zult moeten beginnen wil je het Verleden achter je laten en dat valt vaak níet méé, dit omdat vele oude Gewoonten éérst afgeschud moeten worden voordat je je geheel vríj kunt voelen.

De Dagen die komen gaan bezorgen je daarom hoofdbrekens; als je gewend bent alles alleen te doen weer je de Geboden Hulp van Onze Zijde al gauw weer àf en dàt brengt je dan in verwarring..

Er is niets wat je NIET áán zou kunnen, immers, wat zou je dáár nu aan hèbben??..
Het is de Bedoeling dat het Leven je verder brengt.
Dáárvoor ben je hier gekómen, om dàt onder ogen te zien.
Het laat zich raden dat dat niet soepel wil verlopen.
De omwegen brengen je tot een Nederige OVERGAVE die alles van je vergt.

En dat heeft tot DOEL je bij te schaven als MENS-zijnde.

Het LEVEN is niet zo moeilijk als je dènkt, tenminste, als je luisteren wilt.
Want als je luisteren wilt naar je Innerlijke STEM = Onze Begeleiding begin je het LEVEN pas te doorzíen en te begríjpen!
De finesses dringen dan eindelijk tot je dóór en geven je (Veer)Kracht, dit om je Doel neer te zetten en dat kan VAN ALLES zijn.
ALLES wat een MENS opgedragen krijgt is van Grote (Levens)Waarde en geeft de juiste Leerstof om verder te kunnen groeien.

Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn; veelomvattend is het wèl want dáár gáát het nu juist om.

VEEL-OMVATTEND.
Het hebben van Haken en Ogen, telkens wéér.
Dàt doet Pijn en heelt een mens.
PIJN doet je naar binnen keren en dàn pas kun je zíen.
ZIEN WIE JE BENT en WAARÓM JE ZO BENT.
De Ingewikkeldheid zit hem in het niet willen aanvaarden van Ongemakken want díe doen PIJN en PIJN willen we het liefst vermijden.
Het is niet dat we de PIJN niet kunnen verdragen; we vrezen de Gevolgen vàn die PIJN, wat dóet dat met ons?
Wàt brengt het bij ons naar de OPPERVLAKTE?
Dàt zien we nog even níet zo zítten: móet dat nou?

Ik wil géén vuile was buiten hangen.. alsjeblieft..

Lief mens,
IEDEREEN heeft vuile was.
Dat is onvermijdelijk in dit Aardse Leven!
We hebben alleen NIET GELEERD er NORMAAL over te doen en mee om te gaan; het werd tot een Grote SCHANDE benoemd als er dingen in je Leven gebeurden die je als MENS totáál voor Verrassingen zet!
En dàn willen we ons het liefst verstoppen..

Om vervolgens onze eigen Wonden te likken.

Een mens is niet geboren om afgescheiden te léven.
Daar is het Leven véél te ingewikkeld voor = onoverzichtelijk.
SAMEN krijgen we de PIJN onder controle door onszelf onder àlle Omstandigheden bloot te durven geven.
Dat is éérst vreselijk wennen want alles wat DIEP van BINNEN lééft triggert je dan en dat rakelt zóveel óp; dat leeft zwaar en vóelt als aan de SCHANDPAAL genageld zijn.
Dat geeft enórm veel tranen; je wist NIET dat je er zóveel in je had.

Pas daarná, als het ZICHT weer wat Helderder is = er is wat meer RUST gekomen ontspan je en begin je te begríjpen; BEGRÍJPEN dat àlle mensen Pijn lijden omdat het Leven véél van ze vergt.

HET LEVEN WORDT PAS MÉÉR ONTSPANNEN ALS JE DURFT TE AANVAARDEN; DÚRFT TE ZÍEN DAT IEDEREEN ER OP DEZELFDE MANIER IN STAAT EN VAN DÁÁRUIT HANDELT EN IETS VAN HET LEVEN PROBEERT TE MAKEN.

De EENVOUD zit hem in het niet meer moeilijk doen, dat wil zeggen dat HET LEVEN ÍS ZOALS HET ÍS en dit NIET willen VERANDEREN.
DAT IS NAMELIJK HOE LEVEN BEDÓELD IS als je WAARLIJK LEVEN WILT: het te nemen zoals het IS en het NIET NAAR JE HAND WILLEN ZETTEN WANT DÀT GAAT JE NÓÓIT LUKKEN, immers JIJ KIJKT NÍET ZOALS DE ALMACHT KIJKT en dat zul je ook NÓÓIT KÚNNEN.
Laat HÈM STUREN, dàn zie je de UITKOMST van het LEVEN en eerder níet.
Dàt maakt een Verschil van DAG en NACHT en dàt is véél, héél veel.
Dat kun je (nog) NIET BEVATTEN!..
Wàcht maar tot je het zíet: dàn daagt het je en geef je je óver.

(Pas) dàn dringt het Leven tot je dóór en huil je dikke tranen, ditmaal van (Levens)VREUGDE en voel je je weer Waarlijk MENS worden.

“De HEER is waarlijk OPGESTAAN.”
Wat betekent dit?..
Dat Nieuw Leven ín je gevloeid is omdat je je géén Zorgen meer maakt.

Omdat je NU dúrft te vertrouwen op wat het Leven je te bieden heeft, in de Wetenschap dat dit altijd TOEREIKEND is, wàt het ook ís.

NEE, dat betékent niet nooit Pijn meer.
Dat betekent VERTROUWEN, ongeacht hoe de WEG lóópt.
Want het LEVEN LEIDT je, en dat doet PIJN en het geeft (veel) VREUGDE.

Die Ingrediënten zijn onmisbaar in je toekomstige Leven wat jou nog zóveel te BIEDEN heeft.

NOGMAALS: de Overgave náár het LEVEN doet Wonderen.

WONDEREN die je NIET had verwacht maar die zich wel degelijk zullen MANIFESTEREN in jóuw LEVEN.

GOD zegene u.”

04.05.23
10:54 uur – 10:58 uur
06.05.23

11:02 uur – 11:48 uur