“Aanvaarding van mijn Lot”

Aangeboden door Astrid i.O.
met als Thema:

 “Aanvaarding van mijn Lot”
– gaandeweg ziende worden –

“Je weet níet wat je te wachten staat.
Nooit.
Dat hóeft ook niet.
Want wat er kómt is àltijd Vreugde; àls je het zíen wilt/kunt.
Dat is namelijk de Leer van het Leven: in Vreugde = Liefde Zíjn.
Daarvoor zijn wij geschapen.
Dat houdt ín minder Mysterie, méér Duidelijkheid.
De Zaken gaan benoemen, de Werkelijkheid onder ogen zien.
En dàt kan Heftig zijn.

Er zijn àltijd Dingen in het Leven die vreselijk moeilijk of ingewikkeld zijn.
Dit voornamelijk door de Angst die eraan gekoppeld zit.
Dat wil zeggen de Beladenheid, de Onduidelijkheid.
Alles maar in de Doofpot stoppen opdat we níet hoeven voelen..

Díe Tijd is voorbíj.
De Openheid van Zaken brengt ons nu verder.
Zal ons doen Balanceren op het Randje van de “Dood”, dat wil zeggen we komen onszelf flink tégen en dàt geeft Gevoelens van Onmacht, met héél vaak daaraan gekoppeld valse Schaamte en díe Pijn zullen we nu éérst moeten overwinnen alvorens we verder mogen/kunnen gaan.

Want vóór wij het Land van Louter (Zelf)Liefde kunnen betreden zullen wij deze Gevoelens die ons Zicht op onszelf belemmeren achter ons moeten laten omdat zij de Scheidslijn tussen Licht en Donker vormen welke wij voor onszelf Helder moeten krijgen omdat deze de Zuiverheid waarborgt van ons Bestaan.
Pas als wij dit onder ogen durven zien, als wij onszelf het Licht in de Ogen durven gunnen, zal er een Wereld voor ons open gaan die zijn Weerga níet kent.
Dàn zijn wij opnieuw geboren en staan wij stevig in onze Schoenen.

… Maar wij zíjn er nog niet (momenteel).
De komende paar Weken zullen hierin Allesbepalend zijn omdat de Diepgang van de Wond nog stééds Zichtbaar is en flink Pijn doet.
Als wij tegen het Ongenoegen van de Ander aanlopen veroorzaakt dit nog steeds een Disbalans in ons Dagelijks Leven en dit haalt ons nog steeds onderuit.

Pas als dit “Geploeter” achter de Rug is (3 weken) wordt de werkelijke Innerlijke Vrede Zichtbaar waar wij zó naar verlangen en welke ons naar de Werkelijke Waarde van onze Ziel brengt =
open en bloot zijn/Zíjn.
Pas dàn gaan de Verbindingen in ons Leven Ànders lópen en opent zich een Nieuwe Poort waarachter zich het Heiligdom van GOD bevindt en dàt betekent een “Nieuw” Innerlijk Weten welke nog nóóit zó Intens en Diepgaand beschenen is door GOD ’s Onvoorwaardelijke Liefde welke voor Iedereen Toegankelijk en Haalbaar is mits je de Regels van het Leven begrepen hebt en die líegen er níet om = “Ík bèn”, want deze vormen de BASIS van ons mènselijk Bestaan maar zijn tevens de Toegang tot GOD ’s Wezenlijke Liefde tot in àlle Uithoeken van het Heelal.

Deze Wetten = Regels zijn níet te veranderen omdat GOD ’s Hele Bestaan hierin verankerd ligt en hieraan niet te Tornen valt daar dit tevens onze Bescherming = “waar ga ik heen?” en onze Duidelijkheid (van Leven) is.

Het Traject aflopen duurde ontzettend LANG en zoals gezegd nóg zíjn we er niet.
Maar nú vanuit de Innerlijke Rust/Berusting = “het ís wat het ís” te kunnen Léven geeft ons al zóveel méér Plezier en Vreugde in ons Dagelijks Bestaan waardoor wij prompt weer méér Geduld óp kunnen brengen om de Volgende Fase van onze Intense (Persoonlijke) Ontwikkeling te kunnen doorlópen en te “bemachtigen” dàt wat ons belóófd is: een Leven (voor onszelf) in Liefde en Zaligheid, welke ons doet ontpoppen tot de Geweldige Kleurrijke Vlinders die we Zíjn.

Er is nu géén Wankelen meer, al líjkt het soms wèl zo: de Tegenstand die wij zèlf nog veroorzaken doet ons soms bíjna omvèr blazen omdat het Ongeloof aangaande het Leven zó Diep Verankerd heeft gezeten in ons Huidige maar óók in ons Voorgaande Bestaan welke ons tot Hier gebracht heeft.

De Waarheid omtrent Zuivere Liefde zal naar vóren komen: de Waarheid die sommigen doet gruwelen maar die de meesten van ons weer Levenszin geeft.
Dàn is het Pleit waarlijk beslecht; deze brengt ons van Overleven naar Leven zoals reeds Ontstaan in de Moederschoot.

DANK voor het Lezen; ondanks de “Ingewikkeldheid” zal het u tòch verrijken.

In Liefde voor ú geschreven:

ASTRID.”

21.10.19
12.26 uur – 13.19 uur

uit: “Op Weg naar Jezelf” deel II