“ANGSTEN”

Voor: de Mens die bevrijd wil worden
Van: GOD, de Almacht, met Jezus in Zijn Kielzog

“Lieve mensen,

Duidelijkheid komt als je er klaar voor bent.
Want Duidelijkheid ontstáát door Geloven en Vertrouwen, dit ten Diepste.
Wie gelooft en vertrouwt ervaart Mijn Zorg en Liefde, dit tot in de kleinste Details, immers niets is toevallig?..
Als je beseft dat het één níet zonder het ander kan dan zíe je hoe alles verweven is en op elkáár reageert.
Dan begríjp je dat niets “per ongeluk” is of “onverwachts” maar dat alles op elkaar volgt, dit door de Inhoud van Leven, dit door de Belangrijkheid ervan.

Mensen wij moeten nu tot onszèlf komen om onze Angsten en Onzekerheden te kunnen laten váren.
Zonder het Geloof in ons Eigen Kunnen raken wij deze níet kwijt.
Je Plek zoeken in het “Heel-Al” is een Hele Opgaaf.
Je Plek vínden véél gemakkelijker: door te aanvaarden dat jíj er als mens mag zíjn: “Ík bèn”.
Moeilijker hoeft het níet te zíjn.

Een mens hóeft niet alles te weten.
Een mens hóeft niet alles te kunnen; dat valt buiten de Macht die een mens is toebedeeld.
Een mens hoeft alléén maar te volgen, dat wil zeggen de Wijsheid van zijn Hart tóe te laten en te gebruiken in zijn Dagelijks Leven, met als Doel dit zo liefdevol mogelijk te voltooien en te leren doorzíen.
Méér is níet nodig, méér is níet mogelijk al dènkt men nog stééds van wèl.
In Eenvoud te leven redt een mensenleven.
Dat wil zeggen vanuit Rust en Ontspanning, want dàt maakt dat je zíet.
Dàn kom je tot Inzicht(en) want op díe Manier ben je volledig in Verbinding met de Bron die in alles voorzíet!

Mensen, wees níet bàng meer: dúrf er nu te zíjn, met héél uw Hebben en Houwen.
Angsten (en Onzekerheden) verdwijnen als u doorzíet dat u mens bent; een mens van Vlees en Bloed, hier gekomen om zichzèlf te leren kennen en vervolgens néér te zetten, een Verrijking van de Ziel.

GÒD zòrgt.
Mits je dit wilt aanvaarden natuurlijk want het is aan jóu of jij die Deur (weer) openzet.
GOD wàs er altijd al en zal er àltijd blíjven.
Het is nóóit te laat om ín te stappen en om Bijval te vragen want hoe méér Zielen hoe méér Vreugd’!

GOD ’s Eenheid staat voor u kláár.
Op Hèm kunt u vertrouwen, Híj overzíet en leídt.
Met andere woorden: vertrouw op je Gevoel, de Taal van je Hart.
Als je dàt éénmaal dóór hebt kom je weer Thuis bij jezelf en voel je je weer veilig!
(Weer) Van jezèlf uit mogen gaan: wàt een feestje!
Zóveel meer Rust ervaar je dan, zóveel meer Moed!
Zóveel meer Duidelijkheid, wat zorgt voor Ontspanning..

In Liefde verbonden.
Telkens & telkens wéér.

Een liefdevolle groet van GOD (en Jezus, dè Weg, dè Waarheid en hèt Leven).

10.04.21
10.28 uur – 11.01 uur

uit: “Op Weg naar Jezelf, deel II