“..en in de mensen een Welbehagen..”

– Overstelpende Liefde –

Ter Uitdraging aangeboden door Jezus:

“Ik gelóóf in jullie.
Dàt moet jullie nu wel Duidelijk zijn.

De Inzichtelijkheid van mijn Woorden gaat nú komen.
Dit kost véél mensen Hoofdbrekens, waar gaat de Weg naartoe?..

Wéét dat ik jullie kèn.
En dat ik jullie nóóit aan je Lot overlaat, al vertalen sommigen mijn Begeleiding ànders.
Het Meer zal dus nóóit overstromen want wàt voor Zin heeft het om jullie Weg te bemoeilijken?

De Inzichten komen nu als vanzelf; wie vertrouwt heeft de meeste Kans van Slagen in deze Wereld.
Alles wat ik vraag is Eenvoud.
Eenvoud van Leven = Eenvoud in Denken.
Want alleen dàt brengt Puur Geluk èn de Waarheid (van Leven) in de Harten van de mensen die zoekende zijn.

Ik zèg je: het is níet moeilijk meer.
De Weg te gaan is vanaf nú geplaveid met Volharding waarop uw Voet kan gáán.
De Liefde en de Zachtheid komen later; ga éérst uw Weg maar, dan kunt u leren Vertrouwen op wat ík u zèg.

Draai er nóóit meer omhéén: alles wat geboren wordt uit Waarheid zal onder ogen gezien moeten worden en zo níet dan is uw Leven niets meer wáárd.
Vertróuw, vertróuw op uw Eigen Kunnen!
Er gaat méér in u schuil dan u kunt vermoeden, u allen!
Dúrf het dan nú áán te gaan de Toekomst binnen te treden aan míjn Hand.
Dàn is het Verbond beklonken en draagt de Liefde vèr; verder dan het Zicht – úw Zicht – reiken kan!

Maak u géén Zorgen meer want alles is binnen Handbereik.
Dat wil zeggen dat uw (Levens)Behoeften ten allen tijde beantwoord zullen raken zodrá u erom vráágt.
Maar wèl op de Wijze zoals de Liefde áángeeft.
Want zónder deze Liefde raken wij het Spoor bijster en verdwijnen wij uiteindelijk.
Díe Tijd ligt àchter ons.
Voor nú willen wij ons richten op de Toekomst, daar waar Alles (nu) Licht en Helder is door de Ingangen die wij ons verschaft hebben.

Met andere Woorden: Volg mij, ík heb u al gezien en wéét wat u verlangt.
Míjn Verlangen is u allen te koesteren, zodat wij samen verder kunnen gaan.
Ík ben het die u Hoop en Vertrouwen kan geven want ík ben ontstaan uit GOD ’s Liefde voor de Wereld.
Dit houdt in dat u nóóit meer alléén zult zijn.
Altijd leid ik u.
Weet u derhalve omgeven door Licht en Liefde.

Uw Innig liefhebbende Jezus groet u.”

02.10.19
14.24 uur – 14.50 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”