“Jezelf zijn” (2)

Van    : uw Jezus
Voor  : de mensheid

“Lieve mensen,

Een wir-war van emoties komt er nu aan.
Ze maken je en ze breken je en dat doet flink zeer.
De Onduidelijkheid die dàt over je àfroept maakt je helemaal gek.
Je zíet het maar tegelijkertijd zie je hélemaal niets.
Een nare Ervaring die flink wat Stekels overeind zet.

Wat er nu gebeurt is Wereldomvattend.
Het gaat níet over pietluttigheden maar over het Behoud van de Wereld en dit kost vele Hoofdbrekens.
Want alleen tesamen zullen wij er weer iets van kunnen máken.
Dat betekent je “Boetekleed” laten vallen en de hoofden opnieuw bij elkáár steken maar nú zónderverwijten (de pot verwijt de ketel..).
In Liefde komt àlles voor elkáár.
In Liefde zíjn er geen Problemen meer, wèl Uitdagingen en die Uitdagingen moeten het Beste in de mens naar boven halen.

Samen zijn we geborgen; samen zijn er géén Verliezen meer!
Samen staan wij aan het Begin van een hele Nieuwe Wereld; als je het zíen wilt..

De Wetenswaardigheden nodig zullen u aangereikt worden: via Heldere Dromen en Visioenen worden “Plaatjes” over elkaar héén gelegd waardoor ú kunt begríjpen waar het nu héén gaat.
Inspelen op het Gebodene gaat hand-in-hand met de Gevolgen in de Natuur: willen wij luisteren dan is binnen één Decennium de Wereld aan het Helen en komen wij (weer) boven water.
Na Corona wil iedereen zijn Vrijheid terug.
Het Besef alléén nog te kunnen leven als alles nu “voor de Wind” gaat brengt ons terug bij het Besef dat het Leven bepáált, met andere woorden de Basis van Leven nú aangescherpt zal ons weer Thuis brengen, = Evenwicht in het Mens-Zijn, waardoor de Wereld gered wordt.
Hier zullen wij nog even flink hard voor moeten vechten want de “Tegenpartij” geeft zich níet zomaar gewonnen.
Het Besef dat er nog véél moet gebeuren dringt slechts langzaam tot de mensheid door; daarom ook zullen wij zéér veel Geduld moeten betrachten de komende 3, 4 maanden waarin de Basis van Leven opnieuw gelegd wordt, ten koste van alles wat nú nog gaande is en doorlopend Innerlijke Wrijvingveroorzaakt.
Mid-december, als de Rust Definitief dóórbreekt, kijken wij héél anders uit onze ogen.
Wat wij dàn zien veroorzaakt nog slechts een Diepe Innerlijke Genezing die ons Ziende maken zal.
De Vrucht der Wedergeboorte is aan Herziening toe; wie dàt durft te aanvaarden is voorgoed Thuis gekomen in de Armen van de Almacht en durft nu te gaan leven!
Alles wat dàn nog slaapt is niet meer in staat hier op Aarde nog tot Leven te komen en zal
stilletjes-aan “verdwijnen”, naar een Oord waar Liefde heerst en de Opvang Mild en Zacht is.

Let wel: iedereen, maar dan ook iedereen, is hier (op Aarde) gekomen om zijn steentje bíj te dragen, zichtbaar of niet (direct) zichtbaar.
Zonder díe Taak kun je op Aarde níet léven, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dúrf onder ogen te zien dat jíj er bènt en er zéker toe dóet, ook al begrijp je (nog) niets van de Toekomst: het zal je gaandeweg Duidelijk worden en omdat je dàn zíet zul je er tevreden over raken en je Weg met Opgeheven Hoofd kunnen vervolgen.

Een lieve groet van Jezus: er wordt àltijd over u gewáákt, probéér dat te onthouden..”

10.08.21
10.14 uur  – 10.55 uur

Bron: “Alles wordt Nieuw”, door Astrid Klaver de Vries

Foto: kunstenaar helaas onbekend; veel dank voor je prachtige Werk welke mijn Schrift omlijsten mag.