“LÁÁT MIJ ER ZÍJN”

Ter Uitdraging aangeboden door Astrid, i.O

Krachten komen vrij nu; Onvoorstelbare Krachten.
Vele mensen worden Hierdoor naar hun Kunnen/Zijn geleid.
Dit valt níet méé want hoe Groter het Negatief Zelfbeeld hoe méér Schrik er zal zijn om het Ongekende.

De Zelfliefde zal prompt toenemen en dat geeft héél Andere Vooruitzichten.
Want binnen het Houden vàn zijn er geen Grenzen te vinden; alles stroomt en loopt door elkaar als Rivieren die bij elkaar komen en elkáár verrijken: samen méér Kracht, méér Vruchtbaarheid.

Het Zaad ontkiemt nu in àlle Hevigheid.
In het Hart van de Zomer breekt Alles open en komt Alles vríj.
Er ís geen Verzet meer want de “Stuwdammen” zijn verdwenen.
Er is nu alléén nog maar Leven, in àlle Eenvoud en àlle Duidelijkheid.

Nieuwe Wegen komen nu vríj.
Wegen die u op het Lijf geschreven zijn omdat u het Zèlf bent die tot Léven komt!
Niets zal u langer vreemd zijn omdat u geleid wordt door de Goddelijke Almacht die voortdurend in ons Midden is.

Zo langzamerhand versmelten wij en lopen wij Hand in Hand verder.
Door Weer en Wind, bij Nacht en Ontij: samen.
Samen zullen wij dit Klaren, dáár kunt u op bouwen!

Uw Ondergrond is Goed, daar hoeft u niet meer aan te twijfelen.
Want Alles wat u ingegeven wordt komt Rechtstreeks van de Almacht die u altijd begeleidt.
Onze Werelden versmelten dusdanig dat wij als een Eénheid naar buiten zullen treden en dat is aan uw Uitstraling Duidelijk te zíen: er is geen Spoortje Twijfel meer, ook al is het Overzicht soms ver te zoeken voor u als Mens-zijnde.

Ik eer u, Ik prijs u!
Deze Lange Tocht hebben wij niet voor niets gemaakt en de Huidige Vruchten leveren het Bewijs dat er méér Leven is dan wij óóit zullen weten.

Wéés er Eenvoudigweg en twijfel dáár nóóit meer over!
De Daadkracht van GOD zal Zich in Allen ontplooien omdat GOD géén Onderscheid maakt.
Daardoor zal er véél Troost zijn in deze Periode en véél Waanzin omdat ú dit alles rijmen moet.

Wíj staan voor u kláár, zoals belóófd.
Zoals belóófd ontfermen wij ons over u en zal het u aan niks ontbreken.

GOD ’s Zegen overkome u.

In Dankbare Liefde ú gebracht.

“Daadkracht is Léven”.

GOD en Zijn Helpers,
ASTRID, i.O.

01.06.19
11.56 uur – 12.22 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”