“NAAR HET LICHT”

BERICHTGEVING VIA HET AUTOMATISCH SCHRIFT

Van: GOD

Voor: de mensheid die Mij tegemoet treedt

 “Lieve mensen van Mij,

Wat er nú komt is een Feestje waard!
In de zin van het Lijden voorbíj en de mens opnieuw Geboren.

Het Licht is Feller dan óóit.
Het Licht doorbóórt je als je níet tóegeven wilt aan haar Levensverwachting.
Iets waar véél mensen nog tegenáán zullen lopen.
Hier en daar wordt nog flink gevloekt en geketterd, heel nobel tijdens deze Gebeurtenis.
Omdat het Lucht geeft aan véél Boosheid en andere Pijnlijke Zaken.

Er is nog nóóit zóveel Rumoer geweest rondom Mij.
GOD vóór, GOD ná, en allen zoeken hun Weg erin, ieder op z’n Eigen, unieke, Manier.
Véél blijft er níet over als het Vuur (van het Gevecht) gedóófd is.
Uit de Brokstukken moet iets Nieuws Herrijzen maar tegen een héél Andere Achtergrond!
En dàt wordt Stoeien met de Oude Garde die hiervan niets wil wéten.

Het Licht dooft nóóit.
Met Andere Woorden je kunt je er alléén maar aan óvergeven, dit om tot Andere Gedachten te komen.
En pas dàn zie je waar het in het Leven om draait.
De Radeloosheid zal verdwijnen als je je Draai gevonden hebt.
Dat betekent jezelf niets meer verwijten en begrijpen dat alles een Doel heeft.
De Duivels uitgedreven, wat betekent je (Diepste) Angsten onder ogen zien.
Dat kóst je héél wàt, omdat het àlles is wat je nog bíj je draagt en dàt gaat automatisch tot op de Bodem van je Bestáán.
Het kan níet anders zíjn of dit Gevecht moet Nieuw Leven opleveren.
Als àlle Tranen vergoten zijn komt de Innerlijke Rust pas goed tot haar Recht en kondigt de (Innerlijke) Wederopbouw aan.
Hierin zal zóveel plaatsvinden wat nú nog níet gezíen kan worden, dit vanwege de Heftigheid en Kracht die dit met zich meebrengt.
De mens moet hierop afgestemd raken.
Dit lukt alleen als àlle overbodige Ballast overboord gaat als in een (heftige) Orkaan die alles opeist.
Pas dàn is de mens bereid tot volledige overgave die alles “reset”.

Het Licht en het Duister verschillen momenteel niet veel van elkaar.
Dat wil zeggen zij sluiten naadloos aan om de Onvoorwaardelijke Liefde te vormen die ons weer mens maakt zoals bedóeld.
Àlles gaat verdwijnen wat níet op deze Liefde gestoeld is want dàt alles heeft géén Bestaansrecht meer en zal de Grote Ommekeer níet overléven.
Na een paar weken van volledige Duisternis die het Land in Diepe Rouw dompelt begint de Sfeer te veranderen.
De mensen komen weer tot Leven, de Zon begint weer vólop te schijnen!

Maar vóór het zover ís zullen wij éérst alles moeten géven.
Pas daarná valt er weer te praten met jullie eigenwijze mensen die GOD doorlopend wensten te passeren en die nú wel beter weten.

Geen Kracht blijft ongemoeid: alles wordt aangeroepen om dit Grote Proces van Herboren worden aan te wakkeren en tot in het Diepst te laten openbloeien zodat alles bloot komt te liggen wat gezíen moet gaan worden.
Vele Sterren zullen rijzen, vele Sterren zullen vallen nádat hun (kortstondige) Tijd gewéést is.
Er is niemand die níet “aan de beurt” komt: allen die leven, wáár dan óók, zullen Herrijzen omdat Leven weer Leven moet worden en Ik wáárschuw u dàt is TOTÁÁL ànders dan ú gewend was!
Dat is schrikken, dat is huilen, dat is vloeken want u bent uw “Houvast” = Oude Gewoontes volledig kwijt en dat is éérst een hele Nare Gewaarwording = niets meer om op terug te grijpen = Onzekerheid & Leegte in uw Eigen Bestaan.
Alles komt op zijn kop te staan, ècht alles.
En pas dàn ervaar je wat dit Nieuwe Leven inhoudt.
Pas dàn zie je de Puurheid, Zuiverheid & Schoonheid ervan, wat betekent Tijd en Ruimte om te genieten en goed te vóelen hoe Nieuw Leven áánvoelt: àlles voor jóu en voor jóu alléén!!
Géén Pijn meer om je Eigen Bestaan, onvoorstelbaar!
Volledig in/naar het Licht, met alles wat er nú nog ís en dat is véél, héél veel, ná Aanvaarding van ons Nieuwe “Lot” = Beschikking, welke ons een héél Ander Leven biedt.
Als àlle Rouw verdwenen is (eind september) mogen we weer lòs, dat wil zeggen de Deuren openen zich voor Nieuwe = Kansrijke Mogelijkheden.
Alles wat daartoe bijdraagt wordt áángeraakt door GOD ’s Grote Innerlijke Kracht die véél in Beweging doet zetten.
Uit àlle (on)mogelijke Hoeken en Gaten keert het Licht wéér en bréékt de Donkere Gloed die dàn nog Zichtbaar is.

Het Christus-Tijdperk is áángebroken en nú voorgoed!
Ónze Christus = voor het Leven geboren leeft in ieder van ons vóórt, op Basis van Mijn Allesomvattende Liefde voor de Mensheid: in Naam van de Vader, dè Oorsprong, hèt Leven; de Zoon, de Voortzetting vàn de Vader en Zíjn Levensbeschouwing; en de Heilige Geest, ontstaan uit/door de mens die zichzèlf onder ogen heeft gezien = Berusting, Innerlijke Vrede, waardoor de Geest vrij Spel heeft.
Het “Amen”: doe dit tot Míjn Gedachtenis, mèt àlles wat lééft!

Een Nieuw Paradijs is ontstáán waar wij mèt zijn allen keihard aan gewerkt hebben; waar wij alles voor gegeven hebben zodat Nieuw Leven in àl haar Puurheid weer Zichtbaar kon worden!

Voor Eeuwig & Altijd met elkaar Verbonden; als GOD het wíl.

En GOD wíl het.
AMEN.

In Innige Liefde treed Ik u tegemoet.
Het zíj zo.”

22.04.21
12.15 uur – 12.44 uur
24.04.21
12.11 uur – 13.18 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”

 

foto: eigen tekening