“Niets is het Einde”

Aangeboden door Jezus

“Niets is het Einde”
 – slechts een Nieuw Begin –

 

“Lieve mensen van mij,

als er Deuren dicht gaan ben je éérst verbaasd.
Als Deuren dicht gaan volgt daar eerst een Afscheid.
Een Afscheid van Belemmeringen, Oudzeer, Blokkades of hoe je het noemen wilt.
Dit is nodig om de Blik op de Toekomst Neutraal te krijgen.
Met een Frisse Blik de Toekomst in!
Waardoor Uitkomsten totáál anders zullen uitpakken.

Er moet flink gewerkt gaan worden in de (nabije) Toekomst.
Als aan Alles zó ’n Andere Basis ten Grondslag ligt dan móet je hier wel in méé gaan anders krijg je géén vat op de Signalen door óns ú aangereikt.
Er valt véél te verteren, óók nú nog.
Ook nú nog kan een Boze Blik in de Spiegel u moedeloos maken en véél van u vergen en kost het moeite iedere keer wéér de Rust in uzèlf óp te zoeken.
Maar als we een paar weken verder zijn dan went u aan de “aderlating” die geweest is en die een héél andere sfeer teweeg bracht.
Dan móet u wel buigen voor de Almacht die stééds Duidelijker in uw Leven zal “optreden”.
U heeft géén Idee hoe dat zal gáán, al dènkt u van wèl: GOD ’s Wegen zijn Ondoorgrondelijk en zullen ook ú de Schok van uw Leven bezorgen!

Let op: dit zal altijd passen in úw Denkbeeldige Plaatje.
Het zal nóóit volkomen plompverloren uit de Lucht komen vallen, iets ervan moet al tot u doorgedrongen zijn zodat u “voorbereid” was maar de manier waaróp zal u sterk verbazen.

Het draait in deze Tijd – speciaal in deze Tijd – allemaal om Vertrouwen; Vertrouwen in het Goddelijke dat u leidt.
Als dit Vertrouwen niet kan groeien bent u voorgoed de Weg kwijt.
Vertrouwen in de Almacht is als Levend Water: het verfrist en verkwikt u, wáár u ook gáát.

Vertrouwen betekent Ruimte scheppen vóór.

Voor het Nieuwe, het Onbekende, dat ons zóveel te bieden heeft.
Juíst omdat het Onbekend is wil het ons de Weg wijzen en omdat wij níet weten wat te dóen in deze Nieuwe Situatie kunnen wij “gemakkelijk” volgen zònder Afleiding “van Buitenaf”.

Er zijn in deze Tijd vele Kwaaltjes die verholpen kunnen worden.
Kwaaltjes die Signalen waren naar het Nieuwe Bestaan waarin géén plaats meer is voor zulke “Onnozelheden” die véél Leed kunnen veroorzaken, vooràl als je het Ontstaan niet weet.
De Tijd die nu aanbreekt geeft Zicht op Andere Ingangen, óók qua (geestelijke) Gezondheid want de Link tussen Oorzaak en Gevolg wordt nu sterk uitvergroot en benadrukt zodat wij onszelf kunnen helpen genezen van binnenuit en daardoor ontstaat er een Verschuiving in het Eigen Kunnen en Bewustwording.
Er zijn zóveel “Nieuwigheden” waarvan wij ons nog niet (helemaal) Bewust (geworden) zijn en die ons in ons Leven vèr kunnen brengen.
Pas als je de Rust vindt om Dieper af te dalen in je Gevoel ga je deze Informatie tegenkomen en geen Dag eerder.
Want alles (uit Verleden en Heden) moet in elkáár passen wil daar een Puzzel ontstaan waar je wat aan hèbt = Overzicht, waardóór Rust.
Een Mens moet zichzelf éérst weer “tegenkomen”.
Dat wil zeggen zich Bewust worden van Evenwicht = Verdieping.
Evenwicht is de Deur naar een Ander = Toegankelijker Leven.
Een mens in Evenwicht erkent zijn Eigen Frustraties = Knelpunten waardoor er stagnatie in de Persoonlijke Groei optreedt, waar de Pijn vandaan komt.
Zolang mensen zich daar níet bewust van zijn blíjft de Deur naar de Zelfliefde gesloten en blijft de Pijn (inwendig) bestaan.

Het is nú de Tijd van Ontwáken: het – weer – tot Inzicht komen wat Leven nu eigenlijk inhoudt.
Een Pijnlijk Proces voor sommigen, voor anderen een Opluchting.
Er zijn Regels die nageleefd dienen te worden: de Liefde en Zorg voor het Eigen Welzijn, die de Boventoon (weer) moet voeren willen wij een Welvarend Mens worden.
Alles moet hiervoor op zijn kop, de Onderste Steen moet weer bóven: als je zó gewend bent jezelf te verstoppen moet er éérst een hele Hoop Duidelijkheid komen over de Eigen Gegevens die in Puin liggen.
Pas daarná kun je bewust Keuzes maken die je Leven Sturing zullen geven.

Wees níet bang meer; de Wereld ligt aan je voeten en er zal een héél Ander Potentieel ontstaan als je in jezèlf durft te Gelóven!
Ongekende Mogelijkheden op het Gebied van Liefde, Vriendschap en Vertrouwen: als mensen SAMEN gaan is er zóveel méér mogelijk dan wanneer je de Weg alleen moet gaan ..

Het Leven vraagt je nu je te openen voor een Rijker Leven qua Inzichten en Toepassing dáárvan: het brengt het “Nut” van het Leven weer terug en brengt het uiteindelijke Doel weer in Zicht: mens te zijn op Aarde vanuit de grootst mogelijke Liefde geboden.

De Heer zegene u: Híj weet de Weg en leidt u ernaar tóe.
Híj zórgt, dit in àlle Opzichten, er ontgaat Hem niets.
Hij effent de Weg, Hij behoedt u voor Valkuilen mits u uzèlf serieus neemt en uw Gevoel laat spreken;
Hij zal er àltijd Zíjn en Blíjven, op Hèm kunt u rekenen, telkens en telkens wéér.

Amen.
Het zij zo.

Een Vriendelijke Groet van Jezus,
hij die zich over ú ontfermt, helemáál in Tijden van Ontij.
Het ga u goed.”

 

02.02.20
11.42 uur – 15.06 uur

 

uit: “Ontmoetingen met Jezus”