“Getuigen”

Aangeboden door Jezus

“Getuigen”
van GOD ‘s Liefde

“Lieve mensen,

Er komt momenteel zóveel voorbíj en het is niet allemaal even Helder.
De Waarheid die wij eens in Pacht dachten te hebben staat nu helemaal op zijn kop waardoor de onderliggende angsten ons van tijd tot tijd flink kunnen domineren.
Het is soms erg Ingewikkeld om jezelf te zien staan; de beelden die je van jezelf hèbt voldoen helemaal niet (meer) aan de huidige Waarheid, namelijk leven vanuit jezelf, met als Doel anderen te verrijken.

De Liefde moet weer gaan stromen; de Liefde die ons de Weg van Leven laat zien waardoor wij onszelf kunnen aanvaarden.
Het Rumoer rond de Andere Weg van Leven begint geleidelijk aan te verstommen; alles wat nú boven de Aarde komt maakt Zichtbaar wat àl die Tijd te sluimeren lag.
Met andere Woorden nu het “Decor” zo veranderen mag wordt gaandeweg Zichtbaar wat nu eigenlijk de Bedoeling is.
In en rondom ons vinden vele Processen plaats die voor “ijlere lucht” zorgen.
Dat betekent dat alléén de Dingen die van Werkelijke Levenswaarde zijn nog gevoed kunnen worden en tot stand kunnen komen.
Daardoor komen wij in een totáál Andere (Levens)Wereld terecht die in eerste Instantie totáál vreemd aanvoelt.
Je kunt er níet aan wennen, je kunt je er níet in Thuis voelen als je je nog niet helemaal gegeven hebt.
Dan verwart het je en het maakt je Angstig en Bang, dit omdat je jezelf nog totáál niet vertrouwt.

Maar wat er nú van de Grond komt legt hele Andere Dingen bloot.
Wat nú van de Grond komt legt onze Ware Wezenskern bloot en dàt geeft een hele Hoop Tranen.
Tranen die de Oude Pijn over onszelf schoonwassen, waardoor de Loutering =
“ik gelóóf weer in mezelf” een Feit is.
De Regenboogkleuren keren wéér; de Kleuren die ons vertegenwoordigen in héél ons Wezen waardoor we weer volledig Zichtbaar zullen zijn.

Deze “Reis” van Binnenuit levert ons een totaal Ander Beeld op van wat Liefde inhoudt.
Zó tótaal Anders dat alleen zij die werkelijk durven te gelóven = volledige Overgave hier goed in zullen gedijen en één zullen worden met de (Levende) Materie hen van hieruit aangereikt.
Onderschat dit Nieuwe Leven níet.
De Kracht van het Zuivere Zíjn is zó ongelofelijk Sterk dat allen ongeacht wie, hoe of wàt het ís éérst zullen terugdeinzen: “Wòw, wat is dít nu?!”
De Radelozen zullen er Rust in vinden, het brengt hen de Hoop die zij verwachtten.
Er komen Wegen vrij die ons anders doen Ademen, óók letterlijk: dàt geeft véél meer Lucht waardóór Duidelijkheid en Ontspanning.
Als deze Wegen zijn vrijgekomen is er een Einde gekomen aan ons miserabele Bestaan van Jachtigheid, Drukte en Stress.
Als we dit Harnas (dat ons zo langzamerhand verstikte) hebben afgelegd is daar het Begin van de Nieuwe Wereldvrede.
Een Wereldvrede die aanvankelijk alleen voor het Gevoel Zichtbaar is maar die gaandeweg wordt omgezet in Daden die vele Laadjes van Zuivering en Reiniging voor ons zullen openen waardoor de Werkelijke Waarde van Samen-leven pas ècht goed Zichtbaar wordt!
Hier is nú niets aan te veranderen/bespoedigen: het huidige Wereldgebeuren zal éérst volledig op instorten moeten staan vóórdat deze Nieuwe Wereld haar Intrede kan doen op de Gezonde = Herziene Pijlers van ons Bestaan.
Want wíj vormen met zijn allen de Nieuwe Wereldhervorming en dit moet je héél Breed zíen.
Ook in de vermeende Andere Werelden (die óók Eén zijn met de Almacht, op één of andere Wijze ingevuld) staat GOD oftewel Hij Die Alles regeert aan het Stuur en dit moeten wíj nu in àlle Vertrouwen laten gebéuren omdat in Zíjn Bemoeienis de Sleutel ligt van àl het Leven op Aarde èn Omstreken.

Als de mèns eens wíst hóezeer wij allen Eén zijn!!
Dan víel er niks meer te spotten.. en bleef de Rust/Innerlijke Vrede bewáárd.
Het wordt nú “menens”: zij die dènken Alles al gezíen te hebben worden nú aangenaam/onaangenaam verrast met GOD ’s Grote Daden die allengs Zichtbaar worden!
Dit is géén Dreigement, dit is een Eér: weer rechtstreeks in Contact te staan met de Zuiverheid van Leven die véél Opschudding zal veroorzaken!
We hebben niet voor niets allemaal zó hard gevòchten: een Oeroude Strijd – letterlijk – die ons uiteindelijk het Licht weer doet zien en ons tot hèt Leven brengt!

Wáárom deze Ingewikkeldheid van Leven??
De Enige Weg te gáán willen wij het Levenslicht weer aanschouwen..

De Wonderen zijn de Wereld nog níet uít en dat zúllen zij óók nooit zijn:

want GOD ÍS een Wonder, hèt Wonder dat ons àllemaal bindt (geen één uitgezonderd!) en samen brengt.

De Kern van GOD ’s Leven is de Innerlijke Waarheid, in allen méégegeven:
zó kan geen Schaap van de Kudde verlóren gaan en zijn wij allen geborgen.

Dan is nú de Tijd gekomen om de Eeuwenoude Werelden opnieuw te verbinden:
in de Naam van de Vader, de Zoon èn de Heilige Geest zeggen wij AMEN!

Zó ís het en zal het altijd Zíjn: het ga u goed.

In Liefde.
Uw Jezus groet u.”

27.01.20
12.01 uur – 13.39 uur

uit: “Ontmoetingen met Jezus”

“Wees onze Leidsman Heer, wijs ons de Weg.”