“RUST = Zelf-bevrijding”

Aangeboden door uw GOD

“Lieve mensen,

wàt een Gevechten vinden er momenteel plaats.. op allerlei Manieren, op allerlei Nivo’ s van Denken.
De 3e Wereldoorlog is uitgebroken, alleen in een Andere Vorm dan wij dàchten: ieder voor zich je Eigen Plek willen/moeten opeisen voor een Vervolg van je Leven.

Er komt pas Rust in je als je aanváárdt; als je aanváárdt dat jij als Enige verantwoordelijk bent voor jóuw Leven.
En dat begint op “kleine” Schaal: bij jóuw Wieg, bij jóuw Hart, bij jóuw Weg.. pas als jíj zíet dat je voor het Leven geboren bent kun je verder met je Leven.
Want dàt houdt ín je Verantwoording (weer) nemen, onder ogen zien wat de Gevolgen van jouw Daden zijn, Groot en Klein, weer luisteren naar de Stem van je Hart en dáárnaar Handelen.

De Stem van je Hart is afkomstig van GOD.
GOD is de Almacht, GOD is alles wat lééft, GOD zijn wij SAMEN.
GOD zijn wil zeggen beseffen wat je dóet en de Consequenties ervan aanváárden.
Als je GOD wilt zijn moet je bereid zijn je Licht weer te ontsteken; moet je bereid zijn je Kern van Leven weer tóe te laten = je Ziel blootgeven zodat iedereen (weer) kan zíen wie GOD is.
GOD is je Zielemaatje, GOD leidt en stuurt je.
Als je dàt, díe STEM, serieus neemt ben je veilig en geborgen, wáár ook ter Wereld!
GOD leidt tot het Waarlijke Leven.
Dat wil zeggen het Leven wat tot Bloei, Persoonlijke Wasdom en Geluk leidt.
GOD laat zien wat Lachen is; GOD laat zien wat Huilen is maar nú van Geluk; GOD laat zien wat Helen is: de Kern geráákt waardoor Alles weer tot Leven komt.

Wees níet Bang meer, GOD is opnieuw Geboren: dank zij ónze Inzet heeft Híj weer Bestaansrecht!
Dàt is GOD de Hand reiken: jezèlf laten zíen.
Daarmee sluit de Deur naar het Verleden – óók Globaal gezien – en keert het Paradijs op Aarde wéér.
Van Opwarming géén sprake, van Cooling Down evenmin.
De Aarde hervat haar Koers na Heftige Schommelingen.
Het Leven keert terug, we staan zo goed als voor een Voldongen Feit: zodra de Rust is weergekeerd herpakt het Leven zich.
En zullen allen veiliger zijn dan óóit tevoren.

Een vriendelijke groet van GOD: wie in zichzelf gelooft leert Míj nu kènnen.
Dat leidt tot Zelf-Bevrijding, in de Breedste Zin van het Woord.

Eigen het u toe!”

21.03.20
13.23 uur – 13.55 uur

 

Uit: “Alles wordt Nieuw”

Afbeelding: onbekend.