“Tel je Zegeningen”

Van    : uw GOD
Voor  : al Zijn “Medewerkers”

“Jullie zijn onder Mijn Hoede, of je nu wílt of níet.
Ik bestuur Alles en gelukkig maar.

De komende Dagen komt er véél op jullie àf.
Véél Liefde, véél Haat, véél Boosheid bovendien.
Boosheid die jullie over jezèlf afgeroepen hebben, uit Onmacht over de “Democratie” die gestadig áánuitéénvalt.
De Leugens, het Bedrog tussen mensen onderling geven de Slang voeding.

Wat jullie vergeten is dat IK bepáál.
Want niemand stijgt boven Míj uit qua Overzicht en (Innerlijke) Wijsheid!
Wees dus gerust want Ík bepáál en heb het Overzicht.

Nog 4 weken te gáán en Corona moet gaan wijken: het Beest wat dàn tevoorschijn komt vermorzelt de allerlaatste restjes Zelfrespect van hen die het “goed menen” met deze Wereld; daarná komt alles op zijn kop te staan.
Geen Angst dáárvoor.
Het is de Afronding van een Wereld zonder Respect voor wàt dan ook.
Pas dàn gaan we bouwen.
De Voltooiing van het vóórliggende Tijdperk heeft héél wat voeten in Aarde (gehad).
Maar er is géén Andere Weg (meer) willen wij voorgoed bevrijd raken van deze Ballast die Eeuwen oud is.
De Hunkering naar het Daadwerkelijke Leven neemt het nu óver en Ík stuur bíj waar Ik kàn: daarom ook blíjft het éérst nog even een chaos die véél losmaakt in jullie.
Jullie Liefde voor elkáár wakkert weer áán en ook dàt is wennen.
De Kerk ligt àltijd in het Midden en véél mensen hebben daar Moeite mee, extreme Moeite zelfs: Moord en Doodslag liggen nog altijd aan de Grond van ons Geloofsbestaan maar Ík zèg jullie deze gaan wijken door de Opbouwende Liefde die in Bloei komt te staan en deze gaat als een Lopend Vuurtje over de Hele Wereld zodrá Corona geweken is.

Corona.
Niets anders dan je Angsten erkennen waardoor je weer tot Leven komt.
Het Proces van Leven en Sterven kunnen wij nooit onderdrukken; het kómt en het gáát, àlles wat lééft!
Tot in der Eeuwigheid en waar je ook kómt.

Léér uzelf nu te Vertrouwen; alleen dàn krijgt u Míjn Wereld te zíen, onder Míjn Voorwaarden.
Natúúrlijk heeft u Vrijheid, tòt zovèr.
De Rest is Míjn Zaak, te allen Tijde wéér.
Begríjp dat u niet léven kunt zonder Mij: Ík wijs u de Weg, waarhéén die ook gáát.
Léér Mij te Vertróuwen en vul nú niets meer ín: zodra ú los vertrouwd bent gaat Míjn Wereld voor u open.

Ik zegen u:
“Waar de Weg ons brengen moge
aan des Vaders Trouwe Hand
loop ik met gesloten ogen
naar het Onbekende Land..”

Amen.”

21.08.21
15.33 uur – 16.07 uur

Bron: “De Stem van GOD”, door Astrid Klaver de Vries

Foto: eigen Bijenwastekening “Eénwording”