“VLUCHTELING”

Aangeboden door uw Jezus:

“Lieve mensen,

kijk eens om u héén: het is een trieste Aangelegenheid hoe het er op deze Wereld aan tóe gaat.
Niemand kijkt elkaar nog in de ogen; allen kijken weg, verdiept in hun Eigen Wereld die hen, door het afgesloten zijn, niets meer óplevert.
De Wereld is aan het vergaan omdat het geen Voeding meer krijgt.
En met Voeding bedoel Ik Liefde, onvoorwaardelijke Liefde.
Alleen door deze ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE kan een mens léven, waarlijk leven.
En daarmee bedoel Ik leven in Evenwicht met zichzelf, waardoor de Wereld een Betere Plek wordt om te léven.

Mensen, wij zijn allemáál VLUCHTELING hier op deze Aarde want er is (vrijwel) niemand die zich thuis voelt in deze atmosfeer van Haat, Liefdeloosheid, Onduidelijkheid, Pijn en Verdriet.
Ik heb het dan over mensen die (nog) een HART hebben.
De rest die deze Liefdeloosheid veroorzaakt zijn hiervoor geboren en vinden dit “juist”, wat betekent zij zijn onbereikbaar geworden voor de Almacht en stuurloos geworden momenteel.
Híer kunnen wij weinig tot niets aan veranderen.
Het enige wat wij kunnen dóen is vanuit ons Eigen Welbevinden de Brokstukken bijeen harken en hier weer een Liefdevolle Draai aan geven door ons in Liefde te verbinden met elkáár, dit door elkaar weer te zien staan vanuit ons eigen heldere denken.
Daarmee bedoel Ik ons Hart weer laten spreken en dat kàn pas als wij dit aandurven en níet meer BANG zijn om aangevallen of afgewezen te worden want pas dàn kunnen wij ons volledig openen om mens te durven zijn!

Tòch vráág Ik dit nu van u.
Omdat deze “Nieuwe Houding” nu héél goed van pas komt.
Deze Houding moet ons weer de Kracht en de Moed geven om van deze Wereld weer een Bewoonbare Plek te maken, een Plek waar iedereen welkom is en waar niemand verstoten wordt.
Mensen, wij hebben ELKÁÁR nodig. De Mens is zó divers, wij kúnnen het niet alleen!

Ik vráág u OPEN uw ogen nou toch eens, begríjp dat het zó niet langer kàn:
Alleen SAMEN kunnen wij de Wereld en haar Schoonheid redden en kunnen we er nog lang van genieten.
SAMEN is NIET ALLÉÉN.
SAMEN is in Goede en Slechte Tijden, SAMEN is zonder Oordeel, de Ander in zijn WAARDE latend, met Diep Respect voor alles wat leeft.
Alleen dàn wordt de Wereld weer een Betere Plek, een Plek waar Liefde heerst.

Laten wij vandaag nog beginnen: laten wij de Handen opnieuw verbinden en elkaar weer diep in de ogen kijken.
Laten wij weer MENS durven zijn.

GOD zegene u.

Vriendelijke Woorden van Jezus, in een Poging de Wereld-Problematiek onder de Aandacht te brengen vanuit Liefde èn Overgave.”

21.04.17
12.14 uur – 12.36 uur