“Waanzin”

Aangeboden door GOD

“Lieve mensen,

de Waanzin is losgebarsten.
De Waanzin die ons een héél Andere Kijk op het Wereldgebeuren gaat geven.

De onderliggende Gedachte.
Dáár gaan wij nu naar kíjken en deze zal goed tot ons dóórdringen.

Het Einde der Tijden is aangebroken.
Dat betekent doodeenvoudig dat àlle Deuren naar het Verleden zich één voor één zullen sluiten.
Dan is er géén Weg meer terúg.

Het is nodig voor de Nieuwe Toekomst.
Een Toekomst die zó anders is dan wij met zijn allen óóit dàchten.
Een Toekomst die Alles bepalen gaat waardoor wíj Rust en Ruimte krijgen.
De Aarde gaat over de Kop.
GOD wordt weer Zichtbaar in Alles wat wij te zien krijgen.
Het zal Schokkend zijn.
De Dingen die het meest schokken zullen de grootste/meest omvangrijke Boodschap in zich dragen en de Mensheid de ogen wijd openen.

Je hoeft nóóit BANG te zijn.
Want Alles wat NÚ ontstaat is geboren uit Liefde en keert wéér naar Liefde en dàt is nu juist de bedoeling.
In onze gezamenlijke Toekomst gebeuren veel Dingen die wij níet kunnen verklaren.
Dáárom ook is het nu zó ontzettend Belangrijk dat wij dúrven Geloven èn Vertrouwen dat er een Almacht is die voor ons zòrgt en Die het Overzicht heeft.
Langzaam komt aan het Licht Wie Ik bèn en wat wij hier Samen van moeten maken.

Want omdat er géén Weg terug is MÓETEN wij: móeten wij onszelf liefhebben anders stikken wij in de Huidige (Angst)Situatie.

Ik zal u altijd vóórgaan.
Er hoeft nóóit Twijfel te zijn mits u maar luistert.
Luistert naar wat Ik u te vertellen heb.
Het Leven IS Magie mits u Míj durft te volgen.
Hier is niets vreemd meer aan.
Het zal de Nieuwe Levensstandaard worden, de Weg naar GOD, die méér en méér Zichtbaar zal worden.
Ík heb ú gekozen.
Ú heeft Míj gekozen, lang lang geleden al.
Waar het om gaat is de Samenvoeging en díe heeft héél wat Voeten in Aarde.
Oók letterlijk: de Aarde schudt en beeft op haar Grondvesten en heeft het er moeilijk mee.

Tòch zal deze Aarde NIET vergáán, dàt zèg Ik u: Ik heb haar óóit Persoonlijk Mijn Zegen gegeven en deze (Zegen) zal níet verloren gaan.

Ik zoek u.
U zoekt Mij: dàt kan alléén maar tot een Hereniging leiden want beiden wíllen het zo graag.
Houd Goede Moed.
Hoe méér u vertrouwt hoe méér u zult zíen.
Míj zult zien.

Met een Hartelijke en Warme Groet van uw GOD, in Liefde u aangeboden.”

17.03.20
08.15 uur – 08.44 uur

uit: “Samen op Weg”, deel II