“Wereld-Vrede” – heeft nú Bestaansrecht –

Aangeboden door GOD,
voor de Mensheid

“In Liefde geboren te worden is het mooiste wat er bestáát.
Je gewenst te weten en van daaruit opgroeien.

Wereldwijd is het Lijden Onmenselijk: het Lijden ontstaan door Ontkenning van het Eigen Zijn.
De Stimulans er te mogen Zíjn werd stééds geringer door de Aardse Onmacht.
GOD ’s Levensbeschouwing werd naar de Achtergrond verdrongen waardoor een Leven zónder Glans óverbleef.

En nú zitten wíj – als Nakomelingen – met de Brokken.
De “Levenswijsheid” die wij vandaag de dag kennen dwingt ons naar de Bodem van onze Eigen Put.
En als we niet uitkijken zullen we dáár verdrinken in onze Eigen Tranen.

Het is Tijd om òp te staan en onze Eigen Onmacht in Ogenschouw te nemen, hoeveel Pijn dit ook kòst.
Willen wij een Vrij Leven leiden dan is de Enige Weg naar Verlossing de Zèlf-Erkenning die ons de Weg zal wijzen in dit Onbekende Leven.

De Enige Veiligheid die wij zullen Kennen is het onszelf toestaan weer Mens te mogen zijn.
Mens-Zijn wil zeggen Openheid van Zaken geven zodat de GOD ín u weer tot Leven komt zoals bedoeld.
En dat is toch héél wat anders dan hoe wij momenteel de Aarde met zijn allen bewonen:
een “verstikkende” manier van leven, vèr onder de maat.
De Liefde en het Respect voor het Leven zèlf zijn nagenoeg verdwenen.

Wat nu de Overhand gaat nemen is datgene dat wij zèlf bewerkstelligd hebben: Dood & Verderf zaaien een Onrustige Tijd waarin wij zullen moeten “Herleven” om onze Weg in het Heden te kunnen Hervinden.

Niets wordt aan het “Toeval” overgelaten.
Willen wij tot Leven komen dan zullen wij het Onderste uit de Kan – uit onze Eigen Kan – moeten halen om GOD ’s Licht weer te zien schijnen.

Ons Geluk is dat GOD ’s Licht nóóit dóven kan, nooit!

Het Leven is Licht & Liefde, altijd wéér.
Geen Mens kan eraan ontkómen, wij zijn er Zèlf uit opgebouwd.

Hedentendage líjkt het Licht te dóven; het Straatbeeld heeft er àlle Schijn van.
Maar onderhuids neemt het Leven alweer de Overhand.
Dit omdat de Kern (van Leven) de laatste maanden geráákt is en er zódoende Ruimte gemaakt is voor het Nieuwe Ontwaken dat in ons àllen lééft, immers wíj zíjn Leven, in wèlke Vorm dan ook..

Leven, Wáárlijk Leven, is de Liefde accepteren.
De Liefde die ons bijéén houdt en ons tot Mens maakt.
Mens-Zijn betekent een Wezenlijk Verschil maken, oftewel volg je Hart.
Laat je Gevoelens weer strómen, zij wijzen je de Weg; de Weg in deze Chaos die ons Levensgeluk in de Weg staat.

Je mag er Zíjn: tèlkens wéér en op jóuw Manier: laat je níet vernaggelen, Mèns!!

Het Onderscheid maak je door jezèlf te Erkènnen en in díe Zin je Licht te laten schijnen, méér is níet nodig.

GOD maakt géén Fouten.
Je stuurt zèlf áán en Híj corrigéért.

Want Leven is Liefde.
Is er géén Liefde dan is er géén Leven.

Héél eenvoudig.

Je bènt wat je jezelf wènst.
Hier kan nóóit Twijfel over bestáán.
Het IJkpunt Diep Verankerd in onze Zielen: dat kúnnen we nooit vergeten!!

Laten wij nú weer bijéén komen: de Tijd vráágt erom.
De Harten verbinden, zodat de Liefde weer Zichtbaar wordt.

Niemand ontkomt hieraan.
Leven is Overàl, in héél het Universum.
Zij die op Aarde níet (meer) (Over)leven verblijven elders in Liefde, het ÍS níet ànders.

De Dood bestáát niet.

GOD ’s Liefde/Leven is Overal, tot in de Kleinste Uithoeken van het Bestaan: wie het wil zíen mag het Ervaren.
Uiteindelijk komen wij allemáál terug in het Licht: het Licht dat ons laat lachen, laat huilen, afhankelijk van wat wíj er – voor onszelf – mee dóen.

Want Licht = Liefde, Liefde = Licht: het vórmt je, ten allen Tijde wéér.

Héél simpel gezegd: je bepaalt zèlf wat Leven is, door je Eigen Innerlijke Drijfveren voortgestuwd.
Wat dáár lígt zal “Bewezen” moeten worden: “ík ben ík, Goddelijk in Alles.. “

GOD staat óp.
Híj bewíjst nu dat Híj bestáát.
Dóe ermee wat je wílt; je zúlt Hem onder ogen zien.

Het Licht dóóft nóóit.

Hóe hard je ook probéért eraan te ontkomen.. het ís er, telkens weer..

Een Warme Groet van GOD:
“Leren Leven in Liefde is de Waarheid van Leven..”

Het ga u goed, allemaal!”

 

04.10.20
07.31 uur – 08.36 uur

uit: “De Stem van GOD”