“Wie ZOET is krijgt lekkers..”

Aangeboden door Astrid

“Wat een rare titel.
Het is tenslotte al 13 december, een beetje achterhaald vind je niet?..

Nee, juist níet!
We stevenen nu recht af op de Geschenken-tijd.
Het “Oorzaak-en-Gevolg” “systeem”, dat nu héél veel Duidelijkheid moet gaan geven!
Een Wereld van Vele (Onbegrensde) Mogelijkheden, die alles op zijn Kop doen zetten!..
Want wij weten (nog) niet wat Leven inhoudt: dat gaan wij pas in 2020 gewaarworden..

Leven is JEZELF CENTRAAL ZETTEN van waaruit alles tot Leven komen mag.
Volgens de Wetten van het Leven = “IK BÈN” tot Leven komen, èn hóe!
Er zijn zóveel Onwaarschijnlijkheden die Waarschijnlijk worden, of liever gezegd die nú hun Plaats zullen opeisen als Gevolg van ónze DAADKRACHT!
Waar we jarenlang voor hebben geploeterd begint nú boven de grond te komen = Zichtbaar te worden.

ONGELOFELIJK!!

Maar tòch ècht waar..

Er is nu NIETS MEER om over te Twijfelen; je mag alles laten Zíjn.
Met andere woorden lééf zoals het je ingegeven wordt want dàt is de Weg te gáán.

NIETS meer laten liggen maar het aandurven VOLLEDIG in het Licht te gaan staan!

Dàn pas zul je zien hóe mooi je Kleuren zijn en wat een Diepgang dàt heeft!..

Waar een Wil is is een Weg; dàt blijft overeind in deze Barre Tijd, Tijd van Onwil en Strijdlust, die overigens in óns Leven de Boventoon NIET MEER zal voeren na Alles wat geweest is.

Een Knallend Nieuw Jaar: metéén al!
Geen Dag te vroeg, geen Dag te láát.
Want Alles wat gezíen moet worden dient zich al ogenblikkelijk áán: géén tijd meer te verliezen!..

Wie zoet is krijgt Lekkers..

WIJ ALLEMÁÁL.

Allen die hun Leven gegeven hebben zullen NU Opstaan en aan een TOTÁÁL Nieuw Leven beginnen.
Nieuw = geheel onbekend.
Dàt dwingt Respect af!..
Wil je dat áángaan dan kun je alléén nog maar vólgen.
Want dàn pas wordt je Duidelijk wat de Bedoeling van dit Alles is.

Dàn pas.

In Grote Liefde voor u allen geschreven,

ASTRID, i.O.

13.12.19
07.44 uur – 08.10 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”