“WIJ ALLEN ZIJN LICHTWEZENS” zowel op Aarde als in de Hemel

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers:

“Élk mens komt uiteindelijk in het Licht terecht.
De Manier waaróp, vroeg of laat, het vindt allemaal zijn Weg.
Er zijn géén “Regels” om in het Licht te komen.
Een mens kan alléén zijn Weg gaan en zichzelf daarin tegenkomen.
Er zijn Vele Wegen die een mens kan doorlópen.
Alles weegt zwaar maar alles is óók “Goed” want elke Weg, elk Verhaal, elke Mèns kent een Keerzijde.
En om hier voor jezèlf àchter te komen kost Moeite genóeg.
Er wordt je niets kwalijk genomen; nóóit.
Het enige wat zó verdómde zwaar wéégt is dat je jezèlf zoveel kwalijk neemt.
Het Negatief Zelfbeeld kwetst een Hoop Mensen, zo niet àlle.
Want niets is er zo moeilijk dan als mens door het Leven te gaan zónder de Ondersteuning/Begeleiding/Veiligheid van een Dierbare, wíe het ook ís.

WERELD VAN LIEFDE
Als je overgaat kom je in een Wereld van Vrede, Rust en Liefde terecht waarin je je als Ziel verder kunt gaan ontwikkelen.
Dit kan op Verschillende Manieren maar “in Liefde” ben je wèl.
Met Andere Woorden je bent àltijd omringd door Liefdevolle Wezens die jou gráág willen begeleiden op Weg naar het Licht (= Verlichting), net als op Aarde overigens want niemand staat er alléén voor.

Maar nú kómt het: zie jij jezelf níet stáán dan blíjft het Vèchten. Vèchten tegen de Liefde, Vèchten tegen het Licht, Vèchten tegen het “AMEN”
(= Overgave) en kom je géén STÀP verder (voor jezèlf).
Dat is in die Andere Wereld NÍET ànders.

Je zult zèlf – vanuit je Eigen Kunnen en gelóóf me, iedereen kàn het – je Weg daarin moeten vinden en een Opening moeten maken naar het Goddelijke = je Eigen Leven leren Herzien om zódoende de Zelfliefde te (Her)Ontdekken.

Het mooie is dat u en uw Dierbare(n) dit samen mogen ontdekken (ieder voor zich uiteraard, maar met Behulp èn Ondersteuning van elkáárs Liefde).
Dit blíjft.
Als je in Liefde verbonden bent ga je gezamenlijk die Weg want dàt is de Afspraak.

Hoe méér mensen zich Bewust worden van die Zelfliefde hoe gróter dàt Bewustzijn = die Liefde voor het Leven weer wórdt en díe Kant moeten we nu juist met zijn Allen weer óp!

Iedereen is welkom, niemand wordt vergéten.
Het Cadeau wat je je Dierbare(n) meegeeft, ongeacht of hij/zij nog op Aarde is of reeds aan de Overkant is de (onvoorwaardelijke) Liefde die van onschatbare Waarde is als je kijkt wat het dóet met hun HART.
Hun Hart heeft zich – ondanks àlle Ellende in hun Leven – opnieuw geopend waardoor zij zich staande kunnen houden in dit voor hen zo Ingewikkelde Leven.
Hun Houvast dàt bent Ú, in Tijden dat zij zich verloren voelen en de Weg tijdelijk kwijt zijn want díe Gevoelens blíjven als/zolang je nog niet alles van jezelf begrepen/doorzien hebt, zowel Hier op Aarde als in de Hemel.
Uw Leven is van Onschatbare Waarde voor véle mensen.
In uw Positie als mens hélemaal omdat uw Connecties (op Aarde) eveneens van Gróte Waarde voor de Bovenwereld zijn.
Er is zóveel wat u niet wéét; geef u hier alstublieft aan over zodat er een Nieuwe(re) Weg ontsloten wordt die u qua Geestelijke Rijkdom zéér veel óp zal leveren.

Er is níets (van Waarde) dat u ontgáát: dat dènkt u maar.
U denkt zovéél, tè veel en dàt benauwt u..
Neem méér TIJD voor uzèlf; dàn zíet u.
Dan hóórt u, dan wéét u.
En dàn is er Duidelijkheid, èn Rust, èn Bevrijding, dit in àlles!

En onthóud: àl uw Dierbaren neemt u méé in uw Kielzog want dàt kenmerkt de Band ontstaan door Liefde: Samen-gaan.
Samen-zwering, voor àltijd!

Néém deze Woorden tòt u en vergéét ze NIET.
Want àlles wat in uw Leven onbelicht was raakt nú fèl beschenen omdat GOD het zo wíl.
Geen mens ontkómt hieraan.

Het is maar nèt of je het wilt zíen of níet.
En dáár komt alles nu op néér.

Een Hartegroet van GOD.”

25.09.18
16.30 – 17.01 uur

uit: “Venster van Licht”, Stralenbundel deel V