“WIE IS GOD?”

Aangeboden door Astrid

“Voor wie het horen/lezen wil,

Ik, Astrid Klaver de Vries, ben een Boodschapper.
Een Boodschapper van Onze Lieve GOD.
Een Boodschapper zoals er zovelen zijn.

Ik heb een BAND met GOD.
Ondanks het Feit dat ik NIET WEET WIE GOD ÍS.
Ik heb een BAND met Hem omdat ik Sturing ervaar(de) in mijn nu niet bepaald makkelijk Leven.

Ik ben met GOD opgevoed/opgegroeid.
Met een GOD die mij bevreemdde.
Want de GOD die ik als Kind in Gedachten had werd al snel teniet gedaan door de GOD van de volwassen mensen.
Dit heeft mij PIJN gedaan.
Dit verwarde mij.
Want de GOD die men mij spiegelde daar werd ik bang voor.
Daar mocht ik niks van, die was streng “gelovig” en wilde mij de Les lezen op een Manier dat er van mij als gewoon MENS niets meer overbleef.
Dat vond ik géén leuke GOD.
Hij maakte mij ongelukkig.

Jaren later.
De GOD van Toen daar is niks meer van over.
Ik kwam een Andere GOD tegen, de GOD van LIEFDE.
De GOD van Goedheid, van Vreugde, van Wijsheid, van Geborgenheid, van Hoop, van Sturing, Begeleiding, een GOD waar ik alles bij kwijt kan.
Ik heb Hem ontmoet toen ik moest gaan scheiden want dáár, op dàt Punt, kwam ik in Aanraking met mijn hopeloos verwarde Gevoel dat Richting zocht, dat Sturing zocht, een Begeleiding die mijn Twijfels weg kon nemen en mij vergezelde.
Ik heb een enorme Strijd moeten voeren om mijn Leven weer op orde te krijgen.
Het deugde van geen Kant als je kijkt naar hoe ík in het Leven stond.
Alles gegeven, nu aan de Rand van de Afgrond.

Geen Weg meer terug!

Daar, op dat Punt, heb ik Hèm ontmoet.
Werd ik naar Mijn Gevoel geleid en kwam ik ze tegen: Mijn overleden vader, Mijn Begeleiders, Helpers en Gidsen, en GOD toen ik het aankon.

Want WIE ÍS GOD?

Hóe voelt dat?

Hoe werkt dat uit in je Leven?

Voor mij was het alles of niets.
Ik HÀD niets meer te kiezen.
Ik was zóver gekomen dat ik vanaf de Bodem van de Put weer moest gaan opbouwen.
Dat kún je niet zonder GOD, ík althans NIET.
Want GOD is alles wat er leeft, alles wat er bestáát, alles wat uit Liefde is.
En als alles Liefde is dan hebben wij elkáár nódig.
Dus de “Hulptroepen” kwamen tevoorschijn.
Ik ging dingen horen die ik voorhéén NIET horen kon.
Ik ging dingen zien die mij onbekend waren.
En ervaarde dat als Positief en Liefdevol, Ondersteunend ook.
Ik kwam Frans tegen, hij werd mijn Partner.
Ik ging naar beurzen, leerde er veel.
En leerde vooràl GOD kennen want de Berichten kwamen, vele vele Berichten, via het Automatisch Schrift dat ik in rap tempo ontwikkelde.
Er kwamen Grote Namen door en dat was bèst confronterend:
GOD, Jezus, Maria, Maria Magdalena, de Discipelen, overleden mensen zoals bijvoorbeeld Hitler.
Door àlle Berichten die ik op mocht tekenen zag ik een hele Andere Waarheid voor mijn Ogen ontstaan.
Mede door het ontstaan van mijn eerste Stralenbundel “Op Weg naar Jezelf” kreeg ik een héél Andere Wereld te zien en dat heeft mij flink aan het Denken gezet.
Ook Twijfels kwamen langs: wie gelooft mij als ik dit schrijf?
Bang voor commentaar: “dat dúrf ik niet hoor, móet dat ècht??”

Maar ik WIST dat het “moest”: dit was allemaal niet voor niets, nee ècht niet!
Dàt kon ik wel begrijpen, dat dat een Doel had..

Het moest OPENBAAR gemaakt, mensen moesten ervan weten.
Mensen die zó klem zaten en geen uitweg meer wisten en een Andere GOD konden/mochten ervaren waaraan zij zich óp konden trekken.

Ik ging het áán.
Het moest gewoon.
Ging er maar “gewoon” voor, ik zou wel zíen.

Inmiddels zijn er wéér jaren verstreken.
De Kennis is fors gegroeid en ik ben nú bezig tot mijzelf te komen, tot de Kern te geraken.
De KERN van mijzelf, van wie IK BÈN.
De Nieuwe GOD heeft mij nóóit in de steek gelaten.
Ik heb Hem inmiddels een beetje beter leren kennen als ik dat zo stellen mag.
Dat wil zeggen Hij gaf mij een bepaald Beeld van Zichzelf, als Vader want, zo zei Hij, dat zou voor míj de makkelijkste Manier zijn om Hem tóe te kunnen laten, op dusdanige Wijze dat er een liefdevolle wederzijdse verbinding zou kunnen ontstáán.

GOD en ik praten véél.

Èrg veel.

Want er is zóveel aan de hand met ons, we zijn zó in Beweging!
En er mag zóveel gebeuren in ons gezamenlijke Leven!

GOD ÍS niet ver weg.
GOD is dichtbij, elke Dag wéér.
NIETS is Hem vreemd, Hij kènt ons dóór en dóór.
GOD is GÉÉN MENS maar ZÉÉR MENSELIJK.
Zijn Inlevingsvermogen is omvangrijk, evenals Hijzèlf.
Dat MÓET LIEFDE zijn, anders begrijp IK er niks van.

Ik hóu van GOD.
Van het Contact met Hem, ik kan níet zónder.
Leef voor GOD, leef mèt GOD.
Dúrf het nu áán.

Ik merk dat er (nog) véél Mensen zijn die GOD ontkennen.
Die het níet aandurven met Hem in Zee te gaan.
Waarom?
Omdat de èchte GOD nog làng niet zichtbaar is.
Nog altijd gaat Hij verscholen achter een Masker van Onzuiverheden en héél veel Tranen van de mens die NIET gelóóft.
Die NIET gelóóft in een Wereld van Mogelijkheden en dat er zódoende altijd Uitwegen zijn, ongeacht de Weg te gáán.

Het ÍS ook moeilijk te begrijpen, past níet in ons DENK-HOOFD: je aanvaardt GOD of níet.
En als je GOD aanvaardt gaat er een WERELD voor je open!
Een Wereld waarin Liefde de BASIS is van àlle Leven.
Een Wereld waarin geleid wordt als JÍJ het wílt en alléén dàn.
Niets móet; in GOD rust géén Oordeel.
Alles mag zíjn zoals het ÍS want zó is het Leven, dús de MENS, geschapen:

 ZÍJN WIE JE BENT EN NIETS ANDERS.

Dit ten behoeve van de Eeuwigdurende Ontwikkeling van de Ziel die nooit verloren gaat.

WIE IS GOD?

IK WÉÉT HET NIET.

En tòch wéét ik al héél véél van Hem, waardoor de BAND van LIEFDE een Kans kreeg en ontstáán is.
Ik kan NIET zonder Hem; ik kan níet zónder de Liefde in mijn Leven, dan VERZUIP ik.
Géén STURING meer, dan wordt het wéér zo ’n Puinhoop, nee, bedankt.

Ik pleit voor GOD.
Wil jullie Kennis laten maken met MÍJN GOD, die alléén maar Zorgen wil, die alléén maar Duidelijkheid wil.

Ik schrijf namens GOD.
Dat is de Overeenkomst die ik met Hem hèb: Zijn Woorden laten gelden, dit om Zijn allesomvattende Liefde (weer) in Beeld te brengen.

Natuurlijk ben ik niet de enige, ik heb véél, véél (dierbare) Collega’s die hetzelfde doen maar dan op hún Manier.
En dàt is zo belangrijk:

HET OP JE EIGEN MANIER DOEN, JE LEVENSINVULLING

want dàn wordt GOD pas GOED zichtbaar, in àl Zijn Facetten!
En dàt is nu juist de Bedoeling; GOD ÍS niet te vangen in ÉÉN WOORD, ÉÉN ZIN:
GOD IS AL WAT ÍS.
Je vindt GOD terug in alles wat er in het Leven te vinden is.

Voor MÍJ is deze Weg DÈ WEG te GÁÁN.
Ik heb GOD gevonden in mijn Eigen Hart en koester Hem.
Door met vallen en opstaan uit te vinden hoe ik MENS mag zijn kom ik Hem tegen en laat ik Hem zíen.
Ik voel mij inmiddels verweven met GOD dat Hij uit Mijn kostbare Leven niet meer weg te denken is.

Een héél Verhaal dit.

MÍJN VERHAAL.

Dóe ermee wat je wílt.
Je kunt het als Opsteker gebruiken of je gooit het in de prullenbak: het is allebei GOED, het mag er allebei ZÍJN.

Ik heb nu Míjn Weg gevonden.

En dáár draai ik NIET MEER omheen.

Héle dikke knuffel van Mij,

ASTRID.

20.11.18

10.45 uur – 11.57 uur

uit: Stralenbundel “Overmacht”