“HET KERSTKIND IN ONS ALLEMAAL”

“Stille Nacht,
Heilige Nacht,
David ’s Zoon
lang verwacht..

De Overlevering
Daar hèbben wij het hier over.
Van Geslacht op Geslacht hebben wij te máken met het Lijden/Overleve(re)n op Aarde.
Wij allen zijn mensen, enig in onze soort.
Dat wil zeggen àlle mensen zijn gelijk en vertegenwoordigen de Liefde of althans, dàt is de Bedoeling.
De Liefde op Aarde is soms vèr te zoeken.
Het gaat hier eerder over uitroeien (oorlog) of uitbuiten (misdaad).

Nú is het (bijna) Kerst.
We gaan terug in de tijd.
Herdenken de Geboorte van Christus, het Kerstkind.
Want met Zíjn Geboorte konden/kunnen we rekenen op de Terugkeer/Herkomst van het Licht!!
Het Licht waar wij níet zónder kunnen; het Licht dat ons vormt en doet groeien.
Het Licht dat onszelf doet overwinnen!

We zijn een lange Weg gegaan.
Waar wij vandaan kwamen was Huiveringwekkend en Geestdodend, we waren ten Dode opgeschreven..
Want als je het Licht/de Liefde niet meer hebt dan heb je niets meer om van/voor te leven.
En raakt het Leven Doelloos.

Nòg een keer terug in de tijd.
Een jong stel.
Hij begin 40, zij net 18.
Een onmogelijke Liefde, met veel Weerstand in de Omgeving.
Ongehoord, dit.
Kan nooit slagen.
Deze relatie heeft géén Toekomst.
De Liefde tussen deze twee mensen is Diep en Intens en Maria raakt zwanger.

Onbevlekt Ontvangen
Ja, dat zijn we àllemáál.
Àllemaal gaan wij deze Weg van Onvoorwaardelijke Liefde.
Àllemaal worden wij in Zuivere Eenvoud, vervuld van Liefde, gebóren!
Àllemaal hebben wij een Kans van Leven.
Onze Ziel daalt àf naar de Aarde, vervuld van een Zuivere Liefde, onaangetast, direct Afkomstig uit/van het Licht: Onbevlekt Ontvangen, gebóren zoals het moet zíjn: met alles wat je ín je hebt, om van dááruit je Leerschool áán te gaan en je (Toekomstige) Lijden te overkomen.

De Wereld.
Dat zijn wíj, met alles wat wij ín ons hebben, ons Welzijn, in het Leven geroepen óm te leven.

Maria
Jezus, geboren uit de Maagd Maria.
Precies.
Een meisje, nèt 18, wat nog aan haar Leven moet begínnen en alles voor de eerste keer doet:
seks voor de eerste keer, moeder worden voor de eerste keer, onbevangen en zuiver van geest..
Precies zoals GOD haar bedoelde, levend vanuit Liefde, Zorg en Respect, dit voor Alles wat lééft.
Maagdelijk is Onberispelijk, Puur en Onbevangen.. om te Huilen, zó mooi.
De Perfecte BASIS om een Kind te ontvangen!
GOD wéét wat Hij doet.
Niemand schiet daarin tekort, niemand..
Wij allen zijn daarvoor geschikt (gemaakt) en in de BASIS Liefde..

Geboren uit de Maagd Maria!
Zó wàs het.
Totáál onvoorbereid op de Komst van Christus, maar Duidelijk in staat dit áán te kunnen.

Lieve mensen, wij zíjn dat Licht.
Wij zíjn dat (Kerst)Kind, vól van Liefde om onze (komende) Weg áán te kunnen; niets méér en niets mínder.

Vertrouwen
Dáár komt het nu op néér.
Laten wij sámen deze Weg gáán.
SAMEN.
Is nóóit meer alléén.

U vanuit de Bovenwereld aangereikt: GOD ’s Koninkrijk is dichterbij dan u dènkt.
Het Kerstkind dat bent ú.
Wordt u dit gewaar en uw Leven neemt een Andere Wending.

Vól Liefde ú gebràcht.
GOD en de Zijnen.

Een Zalig Kerstfeest gewenst!
Dat HOOP voor het Nieuwe Jaar u mag omringen.

Met een lieve Kerstgroet,
Astrid

Kerstgroet van Frans:

Laten wij met ons allen nu eindelijk eens gaan begrijpen dat het lichtfeest Kerstfeest dat geeft wat wij nodig hebben.
Het brengt ons tesamen en leert ons delen.
Wie we ook zijn, welk geloof wij ook hebben,
welke mening wij ook uiten,
tesamen en niet alleen!
Wij wensen jullie dat inzicht toe.
Fijne dagen en een goede start in het nieuwe jaar!

21.12.18
11.20 uur – 11.56 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”