“EEN MENS TE ZIJN OP AARDE”

“Mens-Zijn.
Het kost Moeite, het is een Uitdaging, Mens te Zijn op Aarde.
Dat betekent Ruimte scheppen, Ruimte uit het Niets.
Met elkáár zullen we Ruimte moeten scheppen, wat betekent met Liefde, Zorg en Respect voor elkaar kláár staan.
Ruimte.
Ruimte kun je pas géven als je Zèlf het Voortouw neemt.
Ruimte scheppen voor Jezelf, zodat je een Ander, je Naaste, wíe het ook ÍS, de Ruimte kunt laten.
Wàt is er toch gebeurd met ons dat de ANGST zó tóegeslagen is dat onze Ogen dichtzitten?
Hóe kan het toch zíjn dat wij alles zorgvuldig vergrendelen en alle “Vreemdelingen” buitensluiten?Hoe kàn dat?!..

Verbeter de Wereld, begín bij jezèlf.
Zíe jezelf onder ogen en begríjp dat geen Mèns hetzelfde is.
De Verscheidenheid aan Mensen is zó gróót en dan hebben we het nog niet ééns over Kleur, Geloofsovertuiging of Sexuele Voorkeur/Geaardheid.
Je Unieke Zijn is de PAREL die gezíen mag worden.
Sterker nog, wéés wie je bènt, dan spat de Liefde er vanàf!
Mensen, het is te láát om je nog te verstoppen.
Het heeft geen Zín meer om een MASKER op te zetten, er wordt tòch doorheen geprikt..
Dit is een Tijd van Samenkomen, elkaar weer opzoeken en de Deur weer wagenwijd open te zetten voor de Vreemdeling!
En met de Vreemdeling bedoel ik iedereen die anders is dan JÍJ, dus IEDEREEN.
Doe je dat níet dan ben je straks zèlf verloren en kom je hopeloos (òf hulpeloos??) alleen te staan..

Een MENS is níet bedoeld om alleen te zijn..
Een MENS is níet bedoeld om in de Kou te staan..
Een MENS is níet bedoeld om van de Honger te sterven..

Wáárom moet alles zo afgegrendeld worden?
Om de ANGST voor àl het Onbekende buíten te sluiten??
Hokjes-geest. Kokervisie.
Deze geven zóveel PIJN, zóveel PIJN..
De(ze) OORLOG is nog làng niet voorbíj maar we komen elke Dag een Stapje verder omdat Godzijdank in deze Tijd van Zelfliefde en Zelfontplooiing de mensen stééds vaker de Schellen van de Ogen vallen!

Zelf-ontplooiing: Duidelijkheid voor Jezèlf scheppen, télkens wéér.

Gaan Zíen en Begríjpen dat we samen door dit Leven moeten en zo níet dat de TOP van LIEFDE nóóit gehááld zal worden!
De Nashville-verklaring is in het Leven geroepen om de Bangeriken onder ons “Beschutting” te geven terwijl zij zichzelf daarmee enórm in de kijker spelen en straks tot het “Uitschot” van de Maatschappij behoren; dan zijn de Rollen omgedraaid!

Wàt een Taal.
Zèg ik dat nu “zómaar”, als “Gelovige”??..

Lieve mensen, Geloven betekent de Weg van Vrijheid en Liefde gaan.
De Regels van een Leven in Vrijheid zijn Liefde, Zorg en Respect, éérst voor Mezèlf, waardoor ik een Ander kan díenen, niet méér en niet mínder.

Gelóven is Vertróuwen.

Vertrouwen op een Goede Uitkomst, met elkáár.
Sámen de Schouders eronder, sámen in Beeld, de Handen inéén geslagen: Kleurrijke Handen, een Veelvoud aan Kennis en Inzicht!
Dit om SAMEN te kunnen Delen, zodat Overvloed volgt..

Het Lijden hier op Aarde is nog níet voorbíj.
Maar het kan doodeenvoudig níet in stand blijven omdat Bewustwording van de Mens niet (meer) gestopt kan worden.
De Liefde en in haar Kielzog de Vrijheid (van Leven) zoeken hun WEG, telkens wéér en overàl.
Binnen afzienbare Tijd komen de afgescheiden Groeperingen ten val omdat zij géén Voeding meer krijgen en ten dode opgeschreven zijn.

Heftige Taal.
Het is ook een heftig “Beleid”, alles in Hokjes stoppen!
Dit uit ANGST voor je Eigen Hachje..
De WIND trekt áán, de “Rust” is voorbij.
Het Verschil tussen Liefde en Haat wordt stééds groter en dus stééds Duidelijker..
Er kómt Lucht.
Want hoe méér SAMEN er ontstaat hoe minder Machtsstrijd er overblijft en dàt is een zéér ZWAARWEGEND iets.

We geven níet óp.
Liefde overwint Alles, óók de Nashville-verklaring, óók de Moslim-haat, óók de Jodenvervolging:
alles is mogelijk, mits je maar gelóóft.
Gelóóft in een Wereld van Liefde die ten allen tijde wéér voor Evenwicht zorgt.

GOD zegene u.

In Liefde èn in Opdracht,

ASTRID.

11.01.19
22.13 uur – 23.11 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”