“TALENT VERSUS GELD”

“Elk mens heeft Talenten, geen één uitgezonderd, bedoeld om een Leven op Aarde mogelijk te maken.
Het is aan jou of je die Talenten gaat en wilt ontwikkelen.
Je krijgt er àlle Gelegenheid voor in je Leven.

Voor het Ontwikkelen van je Talenten moet je je Leer- en Levensschool doorlopen.
Zo creëer je Diepte-Inzichten en doe je Ervaring op.
Door die (Ontwikkelde) Talent(en) tentoon te spreiden kun je voorzíen in je Eigen Levensonderhoud en zorgen dat de Energie, dus óók geld, blijft stromen om je Werk te kunnen doen.

Hóe ga je te werk als je je (Ontwikkelde) Talent(en) aanwendt?
Met Liefde, Zorg en respect.
Met Liefde, Zorg en Respect zal ik léven, dáár rust de Zegen op.
Je hoofd boven water houden en iets méér, om te kunnen genieten van wat het Leven je te bieden heeft.
Dit in àlle Eenvoud, met Respect voor Àlles wat lééft.
Niet overdadig profiteren, maar “slechts” nemen wat je nodig hebt.
Als wij zó met zijn allen onze ons meegegeven Talenten benutten maken wij een Betere Wereld van deze Wereld.
Want dóór je Ontwikkelde Talenten kun je iets moois achterlaten op deze Aarde, een Erfenis waar – in feite – iederéén wat aan heeft!
SAMEN = mèt Liefde, Zorg en Respect, elkaar dáárin de Ruimte gevend, rekening houdend met elkáár.

Onze Talenten hoeven ons niet Rijk te maken maar wij mogen ons toe-eigenen waar wij (hard) voor gewerkt hebben en wat wij dus verdiend hebben èn om onze Weg te kunnen vervolgen.
Om je Talent(en) gratis aan te wenden moet je wel schathemeltje-rijk zijn en als miljardair geboren zijn..
Welnu, ík ben dat níet..
Dus zal er aan míjn/ons Werk altijd een Prijskaartje hangen, met Liefde, Zorg en Respect bepááld en àltijd de kerk in het midden latend..

Liefde
Liefde is het Woord van GOD verkondigen zónder er om héén te draaien.
Eerlijkheid, Duidelijkheid, Respect..

Liefs,

Astrid, i.O.

02.02.19
14.30 uur – 14.45 uur