“ALS ALLES LIEFDE IS”

Aangeboden door Allen die u Innig liefhebben

“Wáár komt de Levenskracht vandáán?
Uit de Diepte, de Diepte van het Bestáán.
GOD ’s Woorden vervullen uw Hart.
Want Híj begrijpt als géén Ander wat de Ziel verlángt!
Je mag óók zeggen: “Ik vólg mijn Gevoel.
Ik luister naar mijn Ingevingen, ik ga bij Mezèlf te rade.”
Dàn sta je stevig in je beide schoenen.
De Wonderen zíjn de Wereld nog niet uit!!
Als ú eens léérde Gelóven..

Als Alles Liefde is dan is er Rùst.
Rust van Binnen uit.
En geven wij ons óver aan die Allesomvattende Liefde die zóveel inhoudt.

Als Alles Liefde is zijn er géén Zorgen meer.
Ze zíjn er wel maar ze déren u niet meer omdat u wéét.
Wéét dat er gezorgd wordt!
Vaak ànders dan u zou wensen.
Maar als u erin slaagt u daaraan óver te geven (= ik kan het niet verànderen..) dan komt u uiteindelijk tòch op de Plek waar u wezen moet.

Uw Inzichten als mens-zijnde zijn anders zodat het soms moeizaam is u te bereiken met als Doel om Bewust (van uw kant) SAMEN onze Reis te vervolgen.
Ons Overzicht/onze Inzichten aangaande Oorzaak/Gevolg zijn voor de mens veelal Schokkend en Ongeloofwaardig.
Ónze Reikwijdte is oneindig: die van u zijn (tijdelijk) aan banden gelegd vanwege uw mens-zijn en in díe Zin Beperking.

Om u over de Brug van Angst en Pijn aangaande het (Aardse) Leven te Helpen reiken wij u, ook vandaag weer, de Hand: als wij SAMEN-gaan ZÍET u, HÓÓRT u, VÓELT u (weer) wat de bedoeling is van dit Leven en ziet u de Weg (te gáán) líggen.
Dan verdwijnen uw Angsten en uw Zorgen en kunt u weer ONTSPANNEN in het Leven staan.
Dit Alles staat u te wachten want er is géén Weg terug: GOD ’s Wereld moet Zichtbaar worden temidden van deze Aardse Ondergang die zich zal opheffen als de Liefde zegeviert.
De Wreedheid van het Aardse Leven moet zijn Zachtheid hervinden; dáár is nu àlle Aandacht op gericht.

Christelijk? Gelóvig? Het kàn.
Het màg. Het hoort er àllemaal bíj..
Maar als je zegt “Ik gelóóf niet in GOD” maar je gaat tòch Zijn Weg is het óók goed.
Het gaat om de LIEFDE die uit je Hart komt en die je weer terugbrengt bij jezèlf, bij het Waarachtige, Werkelijke Leven en wie leeft er dàn ANDERS?

Dit is de Week van de Ommekeer.
In de zin van het Hart gaat ópen en verzóent zich nu.
Een GOD ’s Wonder op zich, na àlle Strijd die gestreden is!
De Wereld-Illusie wordt geleidelijk aan ontmaskerd: twee Wegen worden weer Eén en geven Mens èn Volk weer Vrijheid van Leven!!!

Híj ging ons vóór, in Zijn Eenvoud en Zijn Mens-zijn, waardoor wíj NU aan een geheel Nieuw Leven kunnen beginnen: zónder Angst, zónder Schuldgevoel, zónder Zwaarte voor de Dood
= Overgang naar een Nieuw Leven: het is Volbràcht!

De Duidelijkheid gaat nú vooróp en geeft u RUST en VREDE.

AMEN.

In Liefde u aangereikt.

Wéés u BEWUST van uw Aanwezigheid: ALLES leidt tot het GOEDE wat in een MENS aanwezig is.

 

06.02.19
13.14 uur – 14.03 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”, zónder Enige Omhaal.”

Ter afsluiting klik hier voor een filmpje.