“GETUIGEN VAN LIEFDE”

Aangeboden door Astrid

“In deze Harde Wereld moet er méér Liefde komen.
Want de Liefde leidt ons telkens weer naar Wegen zónder Kommer en Kwel.
Wíj denken dat wij nu alles gegeven hebben maar niets is minder waar.
Want waar we nú terecht komen dat biedt Openbaringen die veel duidelijk maken.
Er is nu niets meer te veranderen aan het Oudzeer.
Het heeft ons gediend en verschuift nú naar de Achtergrond.

De Moeilijkheid is nu dat wij “blanco” zijn.
En als wij blanco zijn heb je niets in te brengen.
Wij moeten geleid worden.
Wij moeten ingeleid worden in deze Nieuwe Wereld die “Liefde” heet.
Het is een Wonderbaarlijke Wereld.
Want àlles wat je verwàcht gaat níet gebeuren.
Immers, in een Wereld van Liefde ís alles zoals het IS.
En daar kun jíj, als mèns, níets aan verànderen..
In deze Wereld van Liefde kun je alléén maar zíjn.
En dàt is een vreemde Belevenis.
Want hóe kleed je dat dan ín?

(Ver)Oordelen
(Ver)Oordelen ontstaat als je níet zéker bent van je Eigen Zaak, van je Eigen Gevoel.
Dàn ben je extra “vatbaar” voor Bedreigingen van buitenàf.
(Ver)Oordelen ontstáát in een Poging het (Over)Zicht op de Buitenwereld te behouden.
Wat overigens níet wèrkt want Zicht komt van binnenuit.
Vanuit de Rust en de Stilte die dáár héérsen..

Indoctrinatie?..
Van hetzelfde laken een Pak.
Wie lééft zonder Zorgen heeft hier géén last van, immers, als je vertrouwt is alles klaar en helder?
En dan zíjn er geen Vragen meer of Toespelingen..

“Daar ruist langs de Wolken..”
NU is Híj opgestaan!
Nu, in deze Tijd, krijgt Híj EINDELIJK de Ruimte om Zijn Woord te verkondigen en van Zijn Liefde te Getuigen..
Eenvoudig gezegd: het is TIJD om óp te staan en aan het WERK te gaan.
Om als mens de Ommekeer van Leven te ondergáán, wat inhoudt je níet meer verzetten tegen dàt wat ingebracht wordt om tot Leven te komen.
Dit is voor een mens zéér moeilijk, eigenwijs en arrogant als hij/zij ís.
Dít keer kunnen wij ons er níet meer tegen verzetten, GOD ’s Wil is WET geworden.
Dàt houdt ín dat wij hier allemaal Bewust zijn gekómen om ons Leven opnieuw Vorm te gaan geven, ditmaal vanuit een héél Andere Structuur òpgebouwd.
Je níet meer verzètten tegen GOD ’s Liefde.. pfff.. iets totáál anders dan wat wij gewend waren..
Willen wij Andere Werelden (van Liefde) kunnen aanvaarden dan zullen wij dit als “Voorwaarde” op de koop tóe moeten nemen..
Je (weer) Thuis gaan voelen in de Wereld van (Zelf)Liefde, als Toegangspoort voor zowel Hel als Hemel.. ja.
Want deze twee kunnen níet zónder elkaar, nóóit.
Twee Tegenpolen die in elkaars Verlengde liggen.. wàt een Belevenis, wàt een Ongeloof..

Wat er nú aankomt qua Belevenissen qua Leefwereld is louter gestoeld op Liefde,
de Pure Zuivere Liefde van GOD afkomstig.
En dit voor ieder van ons Persoonlijk en dènk erom, dit kan véél tewéég brengen, op wàt voor Manier dan óók.

Hier valt níet tegen te vechten.

Hoe hàrd je je Best ook dóet.

De Overgave volgt altijd na enkele Dagen, want een Overgave is in Fases opgebouwd:

  1. Ontkenning – “Nee hoor.”
  2. Confrontatie – “Wie, ík?!” (schrik)
  3. Boosheid – “Ik zal ze eens laten zíen..!”
  4. Tranen van Onvermogen – “.. dit valt níet te “winnen”..”
  5. Overgave – “Het ís zoals het ís..”
  6. Inzicht – “Het is Volbracht..”

Zo.
Dáár waren we gebléven.
Dan kunnen we nú dus verder..

De Komende Dagen brengen àlle Denkbare Emoties teweeg, afhankelijk van hoe ú erin staat; want dáár bent u zèlf baas over..
Het kan spoedig opgelost zijn; zodra u zich “herkent” in de Situatie is de Rust wéérgekeerd en verdwijnen de Tranen van het Toneel.

En nu.
Nú zijn er Nieuwe Inzichten geboren; Inzichten die ons ervan weerhouden weer terug te vallen in die oude gewoontes waar wij zó aan gehecht waren.
Nu is er een Dam gelegd om veilig naar de Overzijde = het Beloofde Land te komen.
Want het Beloofde Land houdt ín op de BASIS van de Goddelijke Liefde die in ons àllemaal is ons Leven waardevol verklaren, dus àlles vanuit de Keerzijde bekeken!
Dàt betekent Gelóven en Vertróuwen; de Blik strak op GOD gericht bij àlles wat er kómen gaat.
“Strak” wil zeggen: zónder ons nog àf te laten leiden maar in de vólle Overtuiging dat wij het Juiste Spoor gaan.
Dáárdoor neemt onze Weerstand in de zin van “Verdediging” tóe.
Met andere Woorden hoe méér wij van onszelf overtuigd raken = Zelf-bescherming hoe méér wij vanuit en in Liefde kunnen overzíen en dàn gaan de remmen lòs!
Jíj bent je Eigen Rem, nog stééds: hoe méér je de Touwtjes kunt laten vieren door Gelóóf en Vertróuwen hoe méér je GOD aan het Woord laat zodat jíj, je Werkelijke Zíjn, zichtbaar wordt.

Getuigen van Liefde
dàt zijn wij allemáál, geen één uitgezonderd.
GOD ’s Liefde straalt overàl, je kunt er niet meer aan ontkómen in deze Tijd.
De Tijd van Zelf-Destructie heeft zijn Beste Tijd gehad.

Wil je Léven dan zul je nú met de billen blóót moeten.
Dit pleit voor je.

Want wat je dàn krijgt te zíen is oogverblindend mooi.

GOD zegene je.

In Liefde en met totale Overgave en Genegenheid naar deze Goddelijke Wereld waar ik Onderdeel van uitmaak,

ASTRID, i.O.”

08.02.19
08.21 uur – 08.38 uur
10.02 uur – 11.09 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”