“BROEDERBAND”

Aangeboden door GOD ’s Engelen: 

Uitnodiging van de Engelen,
zij die zich over de mens ontfermen,
óók in Tijden van Onmacht..

“Ik bèn er
ook al begríjp je me niet
ook al verstá je me niet
Ik zal er àltijd zíjn
ook al gelóóf je dat niet

Het wordt Tijd voor Ommekeer
Ik probeer je áán te raken
Ik probeer je te verduidelijken
dat je er níet alléén voor staat

Laten wij elkaar ontmoeten
de Tijd is daar
Wij willen niemand alléén laten
met Pijn, Verdriet en Tranen
en strekken onze Hand uit naar jou

Hier een Blijk van Medeleven
Een IJkpunt
Een Nieuw Begin
Een Verse Start
na een Uitputtend Leven
dit van beide kanten

Want een Engel leeft en werkt
en ook al kent zij géén slaap
of Dag- en Nachtritme
meegaan met de Stroom van het Leven is ook voor hèn
een “Uitdaging”
ook al wéten zij hun “Plek” en wat er van hen verwacht wordt.

Met zijn Allen zullen wij het Leven moeten omarmen
en dat begínt met een Opening, een Gebaar van Liefde
dat Hier vóór u ligt

Néém het
en lééf ermee

Geef onze Liefde een Plek in uw Leven
dat maakt het Leven zoveel Mooier en Makkelijker
Er is géén Weg terug
slechts een Voortgang
en op díe Weg komt u ons stééds weer tégen

Aanváárd dan
dit Project van Liefde dat “Broederband” heet
het overstelpt u met Liefde
als u het zíen wilt
als u het vóelen wilt
als u ervaren wilt.

GOD zegene u.

De Engelen die u de Weg wijzen.”

11.02.19
12.54 uur – 13.11 uur

uit: “Engelen aan Engelen”

Lieve mensen,

de aangereikte Bijenwastekening is speciaal voor u gemaakt.
Voel u vrij om deze uit te printen en boven uw bed te hangen of op uw nachtkastje neer te zetten met de tekening naar u gericht.
Dit met als Doel te ervaren wat deze Engelen-energie voor u kan/mag betekenen.
Vooral in de nacht als u tot Rust komt kunnen zij hun Werk “geruisloos” verrichten.
Stelt u het zich zó voor:
als u gemagnetiseerd wordt door middel van de handoplegging is de behandelaar het
“door middel van” = “koppelstuk” voor wat betreft de Energie; via de behandelaar worden Hemel en Aarde verbonden.
Zo ook met deze tekening: de tekening dient als “Verbindingsstuk” om de Energie-overdracht van de Engelen naar de Mens (die vaak in Twijfel en Ongeloof leeft) te vergemakkelijken.

ASTRID, i.O.