“ZELF-BEELD”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers

“Lief mens,

er is (nu) niets goed en niets fout; alles IS gewoon.
Alles is gaande, alles is “onderweg” en dat kan nóóit 100% goed of 100% fout zijn.

Je maakt je nog véél te veel Zorgen.
Wilt nog stééds controle houden over iets wat vloeien wil, wat strómen wil en dus níet te controleren valt.

Lief mens, je bent goed bezig!
Het ís zoals jíj het zíet want het is immers jóuw Ontwikkeling..
En zo vergaat het àlle mensen: ieder het zijne.
Dàt verklaart ook dat iedereen dènkt dat hij/zij gelíjk heeft en dat ís ook zo!
Maar dat houdt óók in dat de Werkelijkheid (wel eens) totáál anders kan zijn dan wíj (voor onszelf) dènken!
Daardoor weten wij ook níet wat het Beste is voor die ander; die ander weet dat alléén maar zèlf..

Jíj bent dus voor jezèlf héél goed bezig.
Hebt dus ook het Recht (èn de Plicht!) om voor jezelf uit/op te komen!
Want zó zorg je goed voor jezelf en blíjft het Zicht op Jezèlf  Helder.
Wees níet te Bang om “fout” te zijn want dat bestáát niet!
Jij gaat “gewóón” je Eigen Weg, met àlle Up’s en Down’s die dáár bíj horen!

Je vraagt je af of je op “het Juiste Spoor” zit: altijd.
Altijd zit je op het Juiste Spoor.
Als je de controle over je gedachtes/handelen lòs laat = faalangst, verbindingsangst, verlatingsangst zul je dat Beter Zien = Herkennen!

Er bestáát geen Goed of Fout.
Want àlles wat Hier op Aarde te vinden is leidt uiteindelijk tot de Allesoverheersende Liefde die ons Leven zó verrijkt.

Met Andere Woorden als je stopt met Bang te zijn zul je jezelf pas ècht leren kennen, met àlles wat bíj je hoort.
En dáár is niks mís mee..
Je kunt dit niet gaan Dóen als een soort “Huiswerk”, nee, het moet je overkómen!
Dóór je Bewust te zijn van dit Feit ga je het “Knelpunt” Herkennen en ga je zíen hóe je kunt Aanvaarden = Overgave = Amen, het zíj zo.

Alleen zó kan een mens zich ontwikkelen.

Let wel: je kunt niet verder springen dan je polsstok lang is.
Met Andere Woorden voor alles staat een Tijd vanwege dit Ingewikkelde (Rijpings)Proces!
Iets forceren is er níet bíj; dan stagneren lichaam en geest ogenblikkelijk omdat het niet “past”.
Met andere woorden jóuw Tempo is voor jóu en de Rest moet het maar bekíjken.

Zó hoor je te Leven als je goed voor jezelf zorgen wilt; “ík éérst, ík tèl, ík bèn belangrijk, telkens wéér.

En maak je vooràl  geen Zorgen meer want dáármee haal je jezelf iedere keer wéér naar beneden, met àlle gevolgen van dien.. (Vermoeidheid, Boosheid & Ongenoegen, onnodig Verdriet & Pijn)

Vertrouwen. Zelf-Vertrouwen.

Dàt is het Juiste Spoor en de Enige Weg  te gaán.

GOD zegene u.”

01.11.18
11.18 uur – 11.52 uur

uit: “Overmacht”, Stralenbundel deel VII

foto: bijenwastekening “In Liefde geborgen”