“Aan GOD ‘s Hand wandelen”

Aangeboden door Jezus

“Aan GOD ’s Hand wandelen”
        – een Nieuw Begin –


“Lieve mensen van mij,

blij verrast schrijf ik dit artikel.
Blij verrast omdat er een Wereld voor me opengaat!
Er zijn zóvele mensen die willen volgen; die de Weg zoeken waarlangs je geleid wordt en dàn ziet het Leven er heel anders uit voor je.

Er komt nú een Duidelijk Vervolg, voor eenieder van ons.
Een Vervolg in de zin van alle Moeite die we de afgelopen 5 jaar gedaan hebben wordt nú verzilverd.
Er komt een Duidelijkheid in ons Leven die er niet om liegt.
Duidelijkheid in Alles wat we ondernemen!
Ideeën, plannen, ondernemingen, alles waar een Zegen op rust plopt nu omhoog als het ware: er komt veel meer Creativiteit om de hoek kijken en deze leidt ons naar een heel Ander Bestaan, een Bestaan waarvan wij het bestaan niet wisten.
Want als gezonde Creativiteit zich opent komen er noeste plannen vrij, die een zeer grote Positiviteit op een mensenleven kunnen uitdrukken.
Dat houdt ín dat dit tevens een grote Steun in de komende Wereldhervorming zal zijn, een Steun die wij zeer hard nodig hebben in deze belastende en onzekere Tijd.

Er valt véél te verhapstukken, door ons allemaal.
Want wèlke kant het kwartje ook uitvalt de Moeite zul je er wèl voor moeten nemen!
Maar mèt alle Hulp die telkens weer voorhanden is uit deze = de Bovenwereld.
De enkeling die nog wakker geschud raakt zal zijn best moeten doen zich neer te leggen bij de gegeven feiten: stap je nú nog ín dan zul je er extra hard aan moeten trekken om de Innerlijke Rust te kunnen gaan verwezenlijken en vanuit een héél Andere Orde de Draad van het Leven óp te pakken.

De Druk die nú nog op de ketel zit gaat over zo ‘n 3 dagen geleidelijk aan verdwijnen.
Er komt Rust & Ruimte voor in de plaats en dat geeft véél mensen Moed om verder te gaan dáár waar ze gebleven waren.
De nodige Aanpassingen, zowel In- als Uitwendig, zijn gedaan en dàt geeft nu Vreugde om verder te gaan.
Tòt men een aantal schokkende Ontdekkingen doet: er gebeuren Dingen waar je géén Weet van hebt en daarover bestaat derhalve óók geen Duidelijkheid.
Het is nú een Kwestie van “Raden” hoe zich dit gaat ontwikkelen allemaal, waarheen de Weg van Leven nu leidt..
Dáárom is de Overgave van dit Moment waarmee wij flink gestoeid hebben ook zo belangrijk om nu verder te komen: zónder die Overgave zou er nu flink veel Paniek zijn en Ongerustheid omtrent het Eigen Kunnen want klópt dit allemaal wel??

Ja, lieve mensen, het klopt allemáál.
We tappen nu uit een heel ander vaatje dat Toekomst heet: een Nieuwe Wereld opent zich voor ons waarin een flink stuk Persoonlijke Ontwikkeling in het Verschiet ligt die er níet om liegt!
Dat ís even wennen, toegegeven..
Maar het brengt zóveel moois teweeg wat ons kan verrijken!
Als je het aandurft hierop te Vertrouwen dan neemt je Leven een radicale Wending waar je zelf even van schrikt.
Maar al snel zul je gewend zijn aan een Nieuwe Manier van Zien en Verdieping waar je zeer gelukkig van wordt omdat het zo goed aansluit bij je huidige Belevingswereld en het je Blik in één keer enorm vergroot.
De Ware Aard van het beestje komt nu toch werkelijk naar boven.
De Duidelijkheid laat niets meer te wensen over.
Alles wat wij nu ervaren is transparant en loep-zuiver, er valt qua Inhoud niets meer aan toe te voegen..

Dàt brengt ons naar een Bijzondere Wereld; een Wereld die ons verbindt met de Werelden die ons omringen en die nog (zwaar) onderbelicht zijn momenteel.
Dat wil zeggen velen hebben nog nooit begrepen dat er nog zoveel rondom ons Bestaansrecht heeft.
En dat is om van te schrikken als je nog nooit ècht bewust geleefd hebt.

Dit brengt véél teweeg.
Vele Angsten komen bovendrijven (bij hen die daar vatbaar voor zijn), Angsten om gedomineerd te worden door een “soort” die bij ons als niet-vriendelijk/menselijk te boek staat (van horen-zeggen).
Maar als wij deze Levensvorm persoonlijk aan het Woord laten dan blijkt dat zij net zo eenzaam zijn als wij in dit onnoemelijk grote Heelal en graag Contact willen om te kunnen delen/weten.
Hiermee troost je elkaar en kun je elkaar enorm verrijken en dáár is eenieder, van welke soort dan ook, op uit, om gezamenlijk weer een Eenheid te gaan vormen en zodoende het Licht te doen vermeerderen, waar dan ook ter Wereld/in het Heelal.
Als wij deze Krachten bundelen komen wij automatisch uit bij Wederzijdse Liefde en Heil vanuit de Bron, die voor iedereen beschikbaar is omdat wij daar allen aan ontsproten zijn.

Wees niet bang meer mensen, wees niet bang meer: als wij gezamenlijk de Toekomst ingaan komt er alleen maar méér en meer Duidelijkheid van Leven en dàt is het Toppunt van Geluk.
Dat houdt in een Verhoging van de gemiddelde Levensstandaard in de Zin van Liefde, Waardering, Respect.
Dan verdwijnt Machtsstrijd naar de Achtergrond en vloeien wij allen tesamen tot één “ras” van Liefde en Wijsheid waarbinnen alles en iedereen welkom is.

Wees niet bang meer.

Onbekend maakt niet persé onbemind, het is maar nèt wat wíj ervan máken!
Nu de Liefde weer de Boventoon gaat voeren komen de Accentenanders te liggen en staan wij wederom open voor nieuwe Perspectieven in ons Leven die wereldwijd Verandering brengen in het leren doorzien van verschillende Levensvormen die eerder heel bedreigend leken omdat wij ons er niet voor openstelden en alles maar direct veroordeelden als iets ons niet zinde.
Nú zal dat geheel anders zijn.

Nú gaan àlle Poorten open naar het Koninkrijk der Hemelen, wat inhoudt we leren te delen wat ons bezighoudt en waar de Vraagstukken liggen zonder elkaar daarover te veroordelen want eenieder draagt zijn steentje bij in deze Wereld(en) van Eenwording, zowel Positief als Negatief en dàt begint men langzaam te begrijpen hier in deze Wereld = Aarde.

Dúrf nu te leven.

Er is niemand die u nog kàn veroordelen als u uzelf in de ogen durft te kijken want dáár rusten de Eerlijkheid en de Zuiverheid waaruit u ontstaan en geboren bent.

HET GAAT OM Ú in úw Leven.

Onthoud dit en vergéét het nóóit méér.

Als u van uzelf uit durft te gaan heeft u het Eeuwig Leven.

AMEN.

Uw Jezus groet u van ganser Harte.”

25.02.20
16.11 uur –16.43 uur
26.02.20
10.57 uur –11.25 uur

 

uit: “Wonderen bestaan nog..”