“VRUCHTGEBRUIK”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers, nogmaals geplaatst, vanwege de impact:

“Lieve allemaal,

het is nu een Wir-war van Emoties die erg onzeker kunnen maken.
We gaan moedig dóór maar af en toe knijpt het nog behóórlijk.
De Machtsstrijd kan het niet meer wínnen; dàt is een Ding wat zéker is.
Maar tòch hebben we zo af en toe een momentje van ontgoocheling..

Kòp òp.
Het ÍS zoals het ís; laten we ons dáár nu bij néérleggen.
Er is altijd wel wàt te “zeuren”; dáár moeten we ons NIET op toeleggen want dàn zijn we tè zwaar op de hand!
Het is ingewikkeld om op het Rechte Spoor te blijven; er is nog zóveel Afleiding waardoor de Innerlijke Onzekerheid nog wel eens FEL uithaalt.
Maar ALTIJD WEER mogen we rekenen óp; we ZIJN niet alleen, stáán er niet alleen voor!
Het is alleen zo ingewikkeld dit vast te houden als we zó graag wíllen.
Het Stemmetje van Wíllen legt ons nog zóveel óp waardoor we alsnóg de RUST niet kunnen vinden.. maar het kómt.
Want alleen dàn kunnen we immers onze Weg vervolgen..

WILLEN IS KUNNEN. Dat klopt.
Mits je daarvoor de RUST hebt gevónden.
De Rust die zegt “het komt goed, ongeacht wat er kómt” en je dááraan óver durven te geven want dàn zíe je: ZIE JE WELKE KANT het uitgaat.
Zónder díe RUST, díe Overgave kun je dat NIET PAKKEN en verzand je wéér in dat eindeloze innerlijke Gevecht dat je continue op een Dwaalspoor brengt!
Dat brengt een behoorlijke Portie ONGELOOF met zich mee, iedere keer wéér!
DE WAARHEID bestaat maar één keer en DIE WAARHEID schuilt in je HART.

ALS JE DE RUST DE KOMENDE 14 DAGEN NIET KUNT PAKKEN GA JE WÉÉR DE “VERKEERDE” KANT OP.
Dan ben je wéér NIET IN STAAT DE KALMTE TE BEWAREN mocht dit nodig zijn.
Dan zit je wéér in no time in de hoogste boom en is het vechten om je hoofd boven water te krijgen/houden en dàt schiet NIET òp.
Dáárom deze Oefening in Geduld: nog een week te gáán dan is die óók weer voorbij en heb je weer een reuzen-stap gemaakt.
Dúrf erin te gelóven: er is nu zóveel wat op het SPEL staat inwendig gezien en wat níet over het hoofd gezien mag worden!
Want het Persoonlijke Gevecht wat we hebben geleverd heeft ons ALLES gekost; een Herhaling is dus UITGESLOTEN eenvoudigweg omdat dat NIET MEER gáát.

We gaan nú met z’n allen een héél Andere Kant op.
Dat móet ook wel gezien de TIJD die inmiddels verstreken is en die níet weer terugkomt.
We mogen NIET spreken van verspilde tijd want dàt zou betekenen dat we niets opgeschoten zijn en zó werkt GOD NIET.
Hij ziet alles HAARSCHERP onder ogen en doet er Z’n Voordeel mee!
Daarom kun je ook ALTIJD op HÈM vertrouwen omdat HÍJ weet wat Liefde is en wat dàt met een MENS DÓET.
Verspilling is daarom UITGESLOTEN; gelóóf míj maar..

Alle WEGEN die NU komen zijn NIEUW.
Daarom huiveren we er ook zo voor ook al zijn we blij met onze TOEKOMST!
Het wil ons zóveel vertellen maar we zijn er nog niet helemáál klaar voor; door ons nu éérst die Rust eigen te maken die zich keer op keer aan ons opdringt zijn we binnen 14 dagen klaar voor onze Toekomst die ons verder helpt in deze Nieuwe Wereld van Liefde.
Àlle Wegen die we nooit eerder gegaan zijn behoeven Begeleiding; dit om te voorkomen dat we tòch nog de “verkeerde afslag” pakken = een Omweg en dat kost alléén maar onnodig veel ENERGIE die we niet kunnen missen; als we erop dúrven vertrouwen dat we krijgen wat we nodig hebben komt die Rust vanzelf wel en zien we er niet meer tegenop om verder te gaan op deze Weg.
Het is een erg Persoonlijke WEG; er is verder niemand die ons hierin kan raden, we moeten het hebben van leren luisteren naar ons Gevoel in deze en dàt Gevoel moet zó krachtig worden dat we er niet meer aan dúrven twijfelen en er klakkeloos in méé gaan:
dat is DÈ MANIER om in deze Toekomst overeind te blijven en alles te kunnen blijven overzien wat zich aandient.

HET IS ÈCHT NIET MOEILIJK; HET KOST ALLEEN ZÓVEEL OM ER TE KÓMEN, OP DAT PUNT VAN OVERGAVE DAT BLIND VERTROUWEN HEET.

Op die Weg ernaartoe dienen zich telkens weer verschillende Lichtpuntjes aan om je aan vast te (leren) houden zodat je Weg verlicht blijft.
Want in het Donker is het moeilijk zoeken en verdwaal je gauw.
Er is zóveel wat nog stééds Vraagtekens oproept omdat ons Vertrouwen nog niet compleet is en deze Vraagtekens willen nog stééds een Antwoord van ons welke wij niet kunnen geven..

Want, lieve mensen, HET ÍS ZOALS HET ÍS.
En dááraan kunnen wij helemaal niets veranderen.

Volharden en Dóórgaan; dàn komen we verder.
Het EINDE dáárvan is bijna in Zicht.
Het Einde van deze Zoektocht, waardoor alles een stuk aangenamer wordt!

Als je uitgaat van jezelf zijn er géén Twijfels meer.
Dan is het menselijke Zicht compleet en kunnen we verder.
Wat dàn komt is Goddelijk te noemen: rechtstreeks van de Bron, het Al.
Om dáár te komen zul je dus àl je Ergernissen, ongewenste Bemoeizucht èn Ongeloof NAAST JE NÉÉR moeten leggen anders begrijp je NIETS van de Toekomst die kómen gaat!

HET IS GOD DIE LEIDT: hier kan geen MENS tegenóp.
Wil je met HEM samenwerken dan zul je HEM die Ruimte moeten leren geven en anders druis je nog stééds tégen die Levensstroom ín en krijg je er géén VAT op.
Dàn kunnen we nóg niet samenwerken..
En wáár eindigt het dan?

ÉÉRST NU RÚST; Rust waardoor je HOREN kunt.
Rust waardoor je ZÍEN kunt en Rust waardoor je LUISTEREN kunt.. pas dàn is die Goddelijke Samenwerking mogelijk omdat dàn de Afstemming ÉÉN is..
Wat er nu verschijnt KAN niemand weten; het is héél duidelijk verbonden met de Nieuwe Tijd en wat er in díe zin komen gaat ís (nog) niet bekend omdat dàt alléén vrijgegeven wordt als mensen eraan tóe zijn en dàt houdt ín zie éérst jezelf nu eens stáán, pas daarná komt er een Wereld aan VREUGDE en WAANZIN vrij!
En zolang dat niet het geval is loopt alles iedere keer weer met een “sisser” af, dat wil zeggen dat wat je verwachtte komt dan níet tevoorschijn, eenvoudigweg omdat je daarvoor níet genoeg Inzicht, Energie en Innerlijke Ruimte hebt kunnen creëren en dan boor je je eigen succes de grond in!

De Lucht die nu ontstaat moet je gaan dragen.
Àl het onmogelijke zal nu uit je Leven gaan verdwijnen: de Hebzucht, het Egoïsme wat tot Verval leidt, de onnodige Tranen die je alleen maar uitputten, de Zandkastelen die je blind maken voor Waarheid, en de Koppigheid waardoor je NIET kunt groeien.
Wat zal dàt een Opluchting zijn!!

DE WARE MENS KOMT BOVEN, ONGEKEND.

Wàt een Veranderingen, vele mensen zullen opkijken.
Omdat er zóveel anders is krijg je éérst Verwarring die Berusting moet vinden.
Daarná, als het Stof neergedwarreld is, wordt de Werkelijke Wereld pas goed zichtbaar en dàn schrik je want dàn pas zíe je wie je WERKELIJK BÈNT.

ONGEKEND.
DÀT BELÓÓF IK U.

Dáár moeten wij nu op inhaken en dat gaat níet zómaar: daar zal nog véél voor moeten gebeuren éér u zichtbaar wordt.
Ik bedoel daarmee: u zult moeten léren berusten in wat er kómen gaat, leuk of niet leuk.
En die Gedachte alléén al bezorgt u kippenvel.
De controle kwijt. Volledig.
En dàn??

IK BÈN er nog voor u; hélemáál!
Dus géén Uitvluchten meer, géén Angsten meer want IK zíe ze en veroordeel ze NIET.

U BÈNT WIE U BÈNT.

En dáár rust een ZEGEN op, het is niet anders.
Als u de Schellen van de Ogen vallen huilt u van Geluk:
BEN ÍK DAT?!

Pfff…..!!

Alles is een optelsom geworden: en.. en.. en..
Er ís geen Afgescheidenheid meer!
Er is juist Duidelijkheid gekomen en in haar Kielzog de Rust die wij verdíenen..
Er IS geen Kwaad ZAAD meer, alles wat nú tot Ontwikkeling komt brengt direct LEVEN met zich mee.. en dàt zal een groot succes worden!

Er is nu véél Stof om over na te denken en het moet een Positieve Uitkomst geven want er is géén Andere Route meer BESCHIKBAAR dan DEZE GENOEMDE..

BESEF dat er over u gewáákt wordt; u zult er nóóit alléén voor staan, dáárvoor heb IK u TÈ LIEF..
U kunt altijd bij MIJ terecht, de Deur staat altijd OPEN om u te verwelkomen..
Binnen zónder Afspraak: op elk gewenst Moment kunt u MIJ aanroepen en IK antwoord u.

IK BÈN ER VOOR U.
In àlle Eenvoud, zónder Hoogmoed en mèt alle Duidelijkheid:

AMEN.

Uw GOD groet u.”

11.07.18
10.23 uur – 12.28 uur