“CORONA-VIRUS”

Aangeboden door GOD

“Het Corona-virus maakt meer/minder kapot dan je lief is”


“Lieve mensen,

het Corona-virus is een grote Schrik gebleken.
Er is zóveel mee gemoeid waarvan wij ons (nog) niet echt bewust waren.
De Wereld wordt op zijn Kop gezet.
Dat heeft vele Consequenties, op grote en kleine Schaal.
Er wacht ons nog veel Leed ná het Corona-virus want dàn pas kan worden overzien wat de werkelijke Schade van deze Wereldwijde Klap nu IS.

Het is verdrietig dat zovele mensen zich er zó enorm door laten inpakken.
Ik zeg NIET dat dit een Peulenschil is maar door de huidige manier van kijken is de Impact vele malen groter dan wanneer wij bij zinnen blijven.
Iedereen leeft in Onzekerheid want NIEMAND weet of hij/zij het virus verwachten kan.
Maar door ons bovenmatig DRUK te maken loopt alles uit de Hand!
Door in Paniek te handelen verliezen wij al snel het Overzicht (van Leven) en slepen wij anderen mee in onze Angst, welke niet “zomaar” een Angst is.

Deze ANGST maakt veel in mensen wakker, heel veel.

Een kwaadaardige Angst die het zorgvuldig Opgebouwde van de afgelopen Tijd op een ontzettende manier aanvreet en mensen acuut terugplaatst in het Verleden waar àlle Angsten (nog) opgeslagen liggen in het Algemeen Archief = de Wereldwijde Bron van Kennis waar eenieder uit put die in Leven is.
Dàt wordt gevoeld, dàt wordt waargenomen en versterkt alle Angsten bij elkaar die al zo een zwaar Juk vormden op de Weg die wij (met zijn allen) reeds afgelegd hebben.

Ik betreur dit ten zeerste.

Ons zorgvuldig opgebouwde Hemelrijk loopt hierdoor enkele dikke deuken op die wederom een hoop Tijd kosten om te herstellen/repareren.

Wíst Ik dit als GOD Zijnde dan niet??
Natuurlijk wel.
Maar wil Ik de MENS de Ruimte geven OOG voor Mij te krijgen dan zal Ik alles tóe moeten laten waar de mens om vraagt (níet Míjn Idee!) want alleen dàn komt de Mens – uiteindelijk – Innerlijk tot Rust en raken zij klaar om Mij te ontmoeten.

Met andere Woorden.
Het Virus raakt niet alleen jullie maar óók MÍJ als GOD zijnde.
Ooit bij stilgestaan?..
De Schade is Universeel, begrijp dat goed.
Hierdoor wordt werkelijk NIEMAND gespaard!
Want in de KERN van (het) LEVEN zijn wij ALLEN ÉÉN met elkaar, ALLEN.
Met elkáár vormen wij dit Leven, en anders NIET.

Dat betekent dat wij hier alléén RUST in vinden als wij de Wetten van Leven nastreven, door te beseffen dat wij hier zo GOED mogelijk doorheen geraken als wij blijven Vertrouwen op een Uitkomst die ons weer bij elkaar brengt.

Als het Virus ONS overmeestert zijn we de Klos; dan stort alles in waar wij met zijn allen kei- en keihard aan gewerkt hebben, namelijk het leren Vertrouwen op de Almacht en dat Híj alles in Goede Banen zal leiden.
Natuurlijk is dat NIET simpel: het Idee een Dierbare te verliezen of zelf de pijp uit te gaan aan deze nare ziekte daar zit niemand op te wachten.
In de meeste gevallen zal het zo ook niet aflopen.
Het durven Vertrouwen op een Goede Afloop levert véél meer Energie op om hierdoor te geraken dan het oeverloze Gemopperover de huidige Aanpassingen of de Boosheid en de Angst die ons het Leven zó zuur maken dat wij ons geheel aan ons Doemdenken overgeven en mede dáárdoor het Slachtoffer worden van deze onverklaarbare Golf van Agressiviteit die de Aarde teistert.

Dóe wat u doen kunt; dat vraag Ík van u.
Ik op Míjn Beurt zal er alles aan doen om ú te begeleiden in deze Zware Strijd.

Daarvoor vraag Ik van u GEDULD en VERTROUWEN; als u dàt óp kunt brengen komt u zoveel BETER uit de Strijd dan zo kwetsbaar te geraken door de Onzekerheid en de Spanning die zó Diep in u leven en u van binnenuit aanvreten en potentieel slachtoffer maken van deze op die manier slopende Ziekte.

Laten we er het Beste van maken: dúrf te geloven en te vertrouwen dat er ook nú weer Licht is aan het Einde van de Tunnel want HOE DONKER OOK HET LICHT IS ALTIJD IN DE BUURT OM U ZIENDE TE MAKEN OP DE TIJD DIE DAARVOOR STAAT.
Ga uit van het Positieve dat er telkens weer ÍS in uw Leven en u nooit in de steek laat.
U moet het WÍLLEN ZÍEN, dit door te GELÓVEN en te VERTRÓUWEN, op zó ’n Manier dat u wéét dat er voor u gezorgd wordt.

Geen één kan zijn/haar Lot ontlopen; daarom heeft het ook géén zin in volledige Paniek rondjes te rennen want dáár ligt de Oplossing niet..

Blíjf rustig, houd goede Moed.

Zèlfs als het Virus u ook lichamelijk getroffen heeft blíjf dan hopen en vertrouwen op een ongekende Toekomst: een Toekomst waaruit blijkt wat het Leven u te bieden heeft.

Aan alles komt een EINDE: óók aan deze voor velen angstige Periode waarin je jezelf goed tegenkomt.
Om vervolgens vanuit een Andere en Diepere Bewustwording een Leven waarin Liefde aan ten grondslag ligt tegemoet te zien.

Een warme groet van GOD: Ik laat u nóóit in de steek.
U moet het WÍLLEN zíen.”

13.03.20
10.27 uur – 11.13 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”