“Afscheid”

Van    : uw Jezus
Voor  : mijn Medestrijders

“Lieve mensen van mij,

Er is zóveel aan de hand nu; het is zó rumoerig!
Er komt aan àlle Kanten Beweging en dat doet flink veel Pijn!

Door de Bomen het Bos niet meer zien.

Dat is de Beste Omschrijving van het ogenblik.

Je Rust en Geduld bewaren wordt een Verzoeking die je veel Pijn en Moeite kost.
Tòch ga je dit overwínnen en kun je spoedig dit “Rampgebied” verlaten.
Als het de Tijd is van je “openvouwen” kún je dit.
En zal het Geruisloos gaan verlopen.
Door je Tranen heen zie je de Zon dan weer òpkomen waardoor je Hart van Blijdschap een Sprongetje maakt: dus tòch!!

Àlles kent een Keerzijde, óók in míjn Leven..

De Komende (5,6) weken zíjn een Verzoeking.
Want als Alles op de kop komt te staan weet je eerst níet waar je het zoeken moet!
Alles is dan opnieuw beangstigend, hóe ga je hiermee òm??
Met àl die Nieuwe Signalen die op je Pad “gegooid” worden en dus onbekend zijn voor jóu?

Pas als de Rust wéérkeert kun je gaan begríjpen; begrijpen wat hier nu eigenlijk gaande is.
En dàn voel je je langzaam weer mens worden.
Dè mens, rechtstreeks verbonden met de Grootheid: de Grootheid die ons Liefde bracht en (dus) Duidelijkheid van Zaken!

Je hoeft nú nooit meer bang te zijn.
De Angsten kiezen het Hazenpad want zij hebben geen Bestaansrecht meer.
En dàt biedt een hele hoop Perspectief!!
Wat nú vríjkomt is het Genot om mens te mogen zijn en wat dáár uit voortkomt is ongekend en onbegrepen.. ja, we zijn er nog làng niet.
Onze Reis naar het Vasteland is nog maar nèt begònnen..
Maar met het Land in Zicht gaan we nu vòl Goede Moed verder en we laten ons níet meer kísten!
De Liefde breidt zich uit.
En om dat op zich méé te kunnen en mogen maken is een Wonder op zich!
Àlle Levens raken erdoor “aangetast” want dàt is HET WONDER van de Liefde:

niets blijft ongemoeid, waardoor àlles behouden blijft wat de Liefde kan aanvaarden.

Het Wereldwonder is dat jíj in dit Proces van Liefdevolle Eénwording betrokken bent; dat je dáárdoor tot Bloei zult komen, gewild of ongewild.
Dat de Aarde daardoor opbloeit en op háár Beurt weer Leven geven kan.
Dat Àlles daardoor weer in Evenwicht komt en wij (dan) buiten de Aardse “Grenzen” kunnen gaan kijken!

Mensen, dit zijn géén “loze” Beloftes.
Het is alléén nog zo onbegrijpelijk voor u.
Ú wordt alles gegeven om uw Leven te voltooien.
Laten wij dáárover met zijn allen Dankbaar zijn.

In Innige Liefde tekent,

Jezus.”

20.07.21.
11.01 uur – 11.40 uur

Bron: “Ontmoetingen met Jezus”

Foto: “Het Christuslicht”, mediamiek geschilderd door Jozef Rulof.