“Jezelf zijn” – met veel Pijn en Moeite –

Van    : Jezus
Voor  : hen die mij zoeken

“De Wereld èn de Tijd vragen nu véél van je!
Het jezelf géven is een Nieuw Fenomeen dat snel z’n Opmars maakt.
Het vergt véél van een mens om dit nog te negeren: het Punt van Omslag is nu toch ècht gekomen en we zullen er met z’n allen in mee moeten gaan = dè Grote Verandering van de Eeuw!
De Wetboeken kunnen dicht; als de mens zichzelf leert kennen wijst de Liefde die dàn vrijkomt ons de Weg inzake Zijn en “in Wording” en dit geeft zóveel Lucht.

De Innerlijke Woede begint zich – GOD zij Dank! – steeds meer op te lossen waardoor er meer en meer Ruimte ontstaat voor een Liefdevol Leven.
Natuurlijk kan het daar níet bij blíjven.
Want als wij éénmaal dat Punt hebben bereikt moet er héél hard gewerkt gaan worden aan de Nieuwe(re) Toekomst die véél voor ons – vooràl Persoonlijk – in Petto heeft!
Huwelijken vallen uit elkaar, er wordt op Hoog Niveau Schoon Schip gemaakt.
De Bestaande Verbindingen komen “automatisch” tot hun Einde als zij niet met Liefde gevoed raken, overigens àlles als er geen Oprechte en Zuivere Liefde aan te pas komt, waardoor het stééds Lichter wordt aan de Horizon.
Het vergt wèl veel van je.
Want vóór je een Andere Manier van Kijken kunt aanvaarden moet je “door de Hel” om je Oude Verleden te kunnen afsluiten waar (nu) nog zóveel Ongerechtigheden heersen die je Leven zuur maken omdat zij op Onwaarheden gebaseerd zijn.

Gerechtigheid
zal nu kómen.
Je hoeft er géén (extra) Moeite voor te doen: spreek je uit, wees dáárin volledig jezèlf, Pijn of géén Pijn, en laat het vloeien, want alleen dàn raakt alles gezuiverd wat nú nog “verstopt” zit en vult het zich met Nieuwe en “Hoger geladen” Energie die u de Weg wijzen zal.
Gerechtigheid héélt u.
U zult erdoor in de Wereld van Liefde terechtkomen en uw Ogen uitkijken.
Want leeft u in Liefde dan leeft u in de Omgekeerde Wereld: dit gééft zoveel en dit néémt zoveel, Onvoorstelbaar.
Gerechtigheid creëert een Nieuwe Mensheid.
Het is iets wat Mens-Eigen is, tenminste, als je in je Oorspronkelijke Staat bent teruggebracht.
Dàn kun je níet meer terug en zie je jezèlf onder ogen.
De Zuivering heeft haar Hoogtepunt bereikt..
Het Gedonder in de Glazen is nú het Ongeloof en de Onduidelijkheid die dàt met zich meebrengt: poeh, wàt een Verwarring!
Er zal Rust moeten komen; dit in Alles wat de Revue passeren zal.
Daarom kúnnen wij niet anders dan gewild/ongewild dit Proces van (Eén)Wording doorlopen tòtdat alles Zuiver is.
Dàn in één Klap is alles Stil en heerst er die Diepe Rust die ons nooit meer verláten zal!

Onszèlf verlaten
is een Noodzakelijk Kwaad dat nog voorbíj komt.
Het betekent volledig in het Duister tasten omdat je niets meer wilt begrijpen en zíen.
De Pijn is dan – tijdelijk – tè groot om onder ogen te zien en op dàt Punt worden àlle Oude Verbindingen met jou verbroken die je er nog van weerhouden jezèlf te laten gelden.
Pas dàn ben je in staat je Hoofd (weer) te buigen en mee te gaan in/met die Goddelijke Stroom waarin jij Thuis hoort.
Dàn is alles Klaar, letterlijk en figuurlijk, en start het Nieuwe Leven òp!
Je hebt dàn al zóveel afgelegd dat je totáál anders uit je Ogen kijkt en de Wereld opnieuw durft te verwelkomen!..

Ik zal u zeggen ik ben tròts op u.
De Pijn waar u doorhéén moe(s)t is onbeschrijfelijk voor u allen, geen één uitgezonderd.
Dáárom is ons er ook àlles aan gelegen om ú bíj te staan in deze – bijna onoverkomelijk moeilijke – Periode.

Onthoud nu dat dit het Staartje is waar wij met zijn allen doorhéén moeten; daarna is àlles vrij en neemt de Wereldhervorming een Hoge Vlucht die iedereen bijblijft omdat àlle Machten en Krachten verenigd raken maar nú voor het Goede (lees Goddelijke) Doel van Leven!
Als wij dáár zijn áángekomen moeten wij opnieuw om tafel (Wereldwijd) omdat er dàn pas gepraat kan worden over (Zakelijke) Wereldbelangen die daadwerkelijk voor Veranderingen kunnen zorgen binnen ons Wereldklimaat wat van het Grootst Belang is voor de Groei van het Heelal.
Maak u géén Zorgen: alhoewel hier sprake is van Zwaarwegende Woorden en Belangen wordt dit Ontwikkelingsproces u mondjesmaat aangereikt zodat u als mens kunt blíjven ademhalen zoals u dat gewend was.

Feit blíjft echter wèl dat de POORT die NÚ geopend wordt Levensbedreigende Situaties zal gaan omzetten in Liefde voor het Leven op allerlei Gebied waarvan u vreselijk zult opknappen.
Want alleen de Liefde wijst ons nú nog de Weg, dit in alles.
Liefde maakt ons Ziende “BLIND”, waardoor wij ons Geloof en Vertrouwen in de Goddelijke Uitkomst aanzienlijk kunnen vergroten, op Weg naar een Wereld waarin alles mogelijk is zolang deze met Liefde, de allesomvattende Liefde, is omkleed.

Jezus,
Mijn Zegen voor u allen.”

25.07.21.
08.06 uur – 09.10 uur

Bron: “Ontmoetingen met Jezus”, door Astrid Klaver de Vries

Foto: eigen bijenwastekening “Gezien worden”, dd. 27.06.2017