– AUTOMATISCH SCHRIFT – het Doel ervan

“Lieve mensen,

Automatisch Schrift is niet “zomaar iets”. Het is een Richtlijn hóe te wandelen in het Leven, met Behoud van je Eigen Waardigheid. Automatisch Schrift leídt, leidt naar de Weg te gáán.

Maar Automatisch Schrift bepaalt níet je Leven.

Het fungeert als Richtingaanwijzer en het helpt je de Keuzes te maken die goed voor je zijn, in de zin van dat je níet aan het Zware Leven hier op Aarde onderdoor gaat. Dat jíj behouden blijft, met alles wat je Dierbaar is.

Uitleg van het Automatisch Schrift.

Het Automatisch Schrift bepaalt géén Toekomst.

Sterker nog, het Schrift komt pas tot z’n Recht als jíj je Weg vervolgt, dit gehéél op jóuw Manier.

Dus door jóuw Keuzes te maken en de Weg te volgen ingegeven door jóuw Gevoel komt het Automatisch Schrift tot “leven”. Met Andere Woorden het maakt niet uit wèlke Weg je gáát het Automatisch Schrift volgt je altijd! Dóór te Dóen ga je de Diepgang van het Schrift ontdekken en de Waarheid ervan inzien. Het Schrift leidt je in díe Zin dat het een Bevestiging is van de Waarheid die ín jou leeft.

Het Automatisch Schrift is ook zéér Persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen: het wordt jóu aangereikt (op jóuw Verzoek) in een Poging jóu Duidelijkheid te verschaffen over de Weg die jíj moet gáán volgens de gemaakte Afspraken, met andere Woorden volgens je Levensboek.

Het Schrift geschreven kent géén Eigen Invulling.

Het is de Wet door GOD bepaald en Hij stúúrt (middels dit Kanaal, dat wil zeggen ondergetekende).

Het Automatisch Schrift wòrdt pas een Eigen Invulling als je dóór het Schrift je Leven laat leiden. Met Andere Woorden als jíj Passief raakt en wacht tot het Schrift zichzèlf “invult”. Met Andere Woorden als je – dóórdat je beslíst dàn, op dàt moment, Duidelijkheid wilt hebben en je Groei-tijd NIET af kunt/wilt wachten – door je Denken het Plaatje in je Hoofd compleet maakt.

Dan is er nog niets gedaan aan verdere Persoonlijke Ontwikkeling en Inzichten vergaren, met Andere Woorden er is dan nog níet gewerkt en zonder Arbeid géén Loon!! Dàn raak je er gehéél in verstrikt en is het Einde zoek: je komt er in óm.

Het Schrift is bedoeld als Ondersteuning dóór Bevestiging, méér níet.

En pas achteràf kun je zíen hóe het Schrift wèrkelijk bedóeld is.

Vaak wordt de Bevestiging pas duidelijk als je weer een paar Stappen in je Ontwikkeling en Groei gezet hebt. Dàt is ook de Bedoeling: je dóór het Schrift te laten prikkelen tot het nemen van de volgende stap(pen) en dàn zíe je. Want het Schrift komt tot Leven naar aanleiding van jóuw Daden en Woorden. Met andere Woorden volg je Gevoel zoals jíj denkt hoe het behoort te zíjn/gáán in je Leven en zie dàn wat dáár uit vóórt komt.

Het Schrift zal dàn een Openbaring voor je zijn en je de Weg wijzen als Bevestiging van je Gevoelens. Méér ís het eigenlijk niet. Dit betreft het Persoonlijk Schrift.

Doorgevingen van Hogerhand.

De Doorgevingen van Hogerhand dienen een Ander Doel en zijn van Algemene Waarde die zéér Persoonlijk uit kunnen pakken: het zijn Overwegingen die de Ziel laten vibreren en op díe Manier de MENS bijstaan in hun Proces van Bewustwording.

In Liefde u gebracht.”

29.12.17 -11.20 uur – 12.00 uur