“Controle?”

Aangeboden door Astrid:

“Er ís geen Controle.
Controle bestáát niet.
Controle is een Vorm van Angst die je Leven beheerst als het de Kans krijgt.
Het is een Strakke Manier van Denken – dít is niet goed en dàt mag niet – die je helemaal kapot maakt, die je géén Ruimte laat, ja, géén Ruimte laat .. om te vóelen.
Het is als een te strak en knellend kledingstuk: het beneemt je de Adem zodat je níet tot Leven kunt komen.

En nu?..
Nu is er die Stilte.
Het Besef dat er géén Controle (meer) ís en dat is Duizelingwekkend, óók letterlijk.
Het ís alsof ik zweef tussen de Sterren; alles ontgaat je.
Van de Scherven (uit het Verleden) is níets meer héél; er is een Leegte, een Stilte die me gek maakt van Vreugde en uitzinnig van Verdriet.
Alles tegelijk te voelen is dodelijk vermoeiend maar het hoort er nu éénmaal bíj.

Het is een Wonder dit te ervaren: dit Wonder droeg ik altijd bij me, Diep Verborgen in mijn Hart.

Het Wonder van Vríj Zíjn.

Dàt Wonder.
Het Wonder van Leven, terwijl dat allàng voorbíj had moeten zijn gezien de achterliggende Praktijk..

Je zíet het eerst niet.
Je denkt alléén “Wáárom voel ik me zo ànders?…”
Een níet begríjpen, want het is immers Nieuw?

Pfff … even zuchten.
De eerste Teugen inademen van dit zó Andere Leven, van deze ongekende Luxe/Liefde, wat móet ik ermee? ..
Het krijgt vanzèlf Vorm.
Maar het (onderdrukte) Kind is in ieder geval geboren en in één “Klap” van haar Pressie àf.
Dàt gaat een Knal geven!
Zowèl In- als Uitwendig..
Er is zóveel wat Ongezien was en dàt komt nu àllemaal naar boven/buiten drijven, àllemaal ..
Wàt een Schok zal dat wezen want je weet níet wat je allemaal overkómt en kunt dat óók niet meer “beheersen” want “Controle”, of althans dat Waanidee, bestáát niet meer in je Leven ..

Dus bèn je wie je bènt.

Nu is er stilaan géén Twijfel meer; een Raadselachtige Gedachte.
Hoe ziet dàt eruit? ..

Nog 2 dagen, dan wordt dàt Zichtbaar: het Loslaten is dan níet van de Lucht!
Uitroeptekens en Vraagtekens lopen dan allemaal dóór elkaar; dáár word je een béétje gek van..

Als de Rust is wéérgekeerd is daar die Oogverblindende Schoonheid:
een mens, opnieuw Geboren, hélemaal vrij van Smet en Vrees:
hèt Grote Wonder, door GOD in het Leven geroepen.

Want één Ding is zeker: alléén bereik je dit niet.
Allen die je voorgingen zijn je hierbij Behulpzaam en dat zullen zij blíjven want samen vormen wij die Eénheid die Alles wat leeft tot (Waarlijk) Leven brengt.

GOD zegene u.

In Grote Liefde groet u:
ASTRID, i.O.

 

01.11.19
10.08 uur – 10.39 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”