“Door de DOOD naar het LEVEN”

Aangeboden door Jezus:

“Lieverd(s),
je hoeft je nu géén Zorgen meer te maken want wat vannacht geboren is is de Vrijmaking van je Ziel.
Alles is er nu op gericht deze Weg te openen/vrij te maken en deze Week zal dit Duidelijk laten zíen.
Er komen Angsten vrij welke je zo ’n beetje je Hele Leven met je hebt meegedragen.
Dit doet flink veel Pijn, je bent even niet meer aanspreekbaar.
Dat Gegeven creëert een Grote Opening in het Weten, in het Zíjn, waardoor de Weg anders gaat lópen.
De Pijn ebt spoedig weg, al gáát dit met Horten en Stoten.
Met Vallen en Opstaan, alleen nu op Mildere Wijze.

Blíjf Geloven en Vertrouwen, u allen kunt dit áán.

Aan het Eind van de Week bloeit er voorzichtig weer wat óp waardoor het Zicht verbreed raakt.
En ondanks dat dan nog niet alles vlekkeloos verloopt zal er méér Lucht te bespeuren zijn.
De Wegen zijn Lang, de Wegen zijn Krom.
Maar allen komen uit in uw Eigen Heiligdom, welke Goud waard is!

Durf nu te Dromen van uw Toekomst; wat nú op u afkomt zal u daarbij een handje helpen en Inzichten geven over het Geheel.
Niets is Onmogelijk; onthoudt u dàt vooràl.

Want ú wéét niet wat GOD voor u in Petto heeft al dènkt u van wèl..

Wees dus op alles voorbereid.
En met Voorbereiding bedoel ik wees vol Overgave: wat kómt dat kómt en zal precies blijken te pàssen!
Het is nóóit teveel, het is àltijd genóeg: dat zult u deze Week ook weer merken en dàt geeft ten allen tijde Vreugde.
Vreugde omdat eindelijk gebleken is dat GOD’ s Goedertierenheid zal Zegevieren!..

Met Andere Woorden: Zijn Liefde zal uw Hart weten te bereiken.

In uitzinnige Liefde kust u,
uw aller Jezus: eindelijk Bevrijd van mijn Eenzaamheid.. ”

 

28.10.19
10.24 uur – 10.46 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”