“Doorbraak”

Aangeboden door GOD:

“De Liefde zal nu Overwínnen.
Zij heeft zólang Geduld óp moeten brengen en dit loont zich nu.
Want de mensen die níet opgaven komen nu in een Ander “Stadium” terecht.
Een Stadium waarin Oprecht Leven weer mogelijk is als je durft te aanvaarden wat jou “gezegd” wordt = je Gevoel durven volgen, dit onder àlle Omstandigheden, want pas dàn kan GOD Zijn Volle Sterkte laten zíen.

Niet meer willen bepalen maar láten gebéuren: hóe moeilijk is dàt??
Als mens ( = vragen, twijfels) je volledig óver durven geven áán: dàt is pas Léven, dit vanuit je Eigen Zienswijze.

Want GOD openbaart Zich via iedereen, en is daardoor gekleurd.
GOD kent vele Kanten en is juist dáárdoor zo waardevol in ons Leven!

Kleur bekennen.

Zijn wie je bènt: dat kàn niet verkeerd zijn want zó ben je bedoeld.
Dúrven Gelóven in je Eigen Goedheid, dàt is GOD laten zíen en Hem de Ruimte geven voor Zíjn Betoog = de Liefde voor/in je Leven aanvaarden, met alles wat dat met zich meebrengt.
De Nieuwe Wereld moet nog ontdekt worden.
Daarin is geen plaats meer voor “Onzuiverheden”, dat wil zeggen gedachten, meningen en uitingen op wàt voor manier dan ook die het Licht weer willen doven want dàt is niet meer tóegestaan.

De Hemel op Aarde brengen.

Dàt betekent je Eigen Wijsheid vanuit Licht en Liefde verkondigen.
In de Kern zal alles aansluiten en Eén Geheel gaan vormen: de verschillende kleuren vormen een Stralend (Goddelijk) Geheel = Aardse Eenheid.

Eenvoudig gezegd: er is genoeg (Leef)Ruimte voor iedereen mits je het zíen wilt.

Allemaal “inschikken” door onze Eigen Ruimte in te nemen: hóe Bijzonder is dàt..
Dàn ontstaat er Intense Wereldvrede: Vrede die je door Merg en Been gaat, die Honger en Dood doet verdwijnen.
Want Dood betekent in ónze beperkte Beleving “Afscheiding”.
Terwijl de Dood in Werkelijkheid Thuiskomen is in een Stadium van Leven dat tot (Zelf)Liefde leidt.

Láát het nu dan maar gebeuren: de Dood in de zin van Afscheiding houdt géén Stand (meer), het Leven roept ons wakker.
Laten wij dáár Gehoor aan geven, het Leven zoals het nú is maakt dat mogelijk: niets blijft bij het Oude, de Levensstroom komt weer op gang.

Precies op tijd om Overleven óm te zetten in Léven.

GOD zegene u!

07.12.20
06.22 uur – 06.50 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”