“Vrede op Aarde”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers:

“Lieve mensen,

Een Ommekeer is gaande.
Een Ommekeer in de mens, waardoor GOD weer Zichtbaar wordt.
Het Licht op Aarde zal weer gaan stralen, de Duisternis boet ín aan Kracht.
Dat wil zeggen wij komen tot Inzicht.
Het Leven houdt ons een Spiegel voor en daarin zijn de Tranen omtrent het Lijden van de mens weerspiegeld.
Met andere woorden wij kunnen en zullen nu méér dan ooit ervaren dat het Leven (ín ons) niet zonder Liefde kan.
Liefde houdt ons overeind, Liefde doet ons vóelen.
Liefde doet ons beseffen hóe waardevol het Leven daadwerkelijk ís.
Zonder Liefde gaan wij aan het Ware Leven voorbíj en dàn wordt alles wazig.
Dan besef je níet meer waar je mee bezig bent en wat de Gevolgen dáárvan zullen zíjn.

Wat er vandaag (de Dag) gaat gebeuren redt ons het Leven weer.
Alles wordt binnenstebuiten gekeerd; vooral met Kerst zal dit goed te merken/voelen zijn.
Juist dàn doet het Licht opnieuw haar Intrede en raakt de Harten van àlle mensen!
De Chaos die híer weer door ontstaat brengt ons naar het Ultieme: weer mens te durven zijn te midden van deze Zin en Onzin.

Christus is geboren!

Opnieuw houdt dat ín dat het Leven een Andere Wending neemt en ons daar voorgoed (dit keer) in meeneemt: dat houdt ín dat ons Huidige Handelen een Nieuwe Weg van Leven openbaart die ons met Vallen en Opstaan naar een Ander Bewustzijn leidt!

Een Ander Bewustzijn.
Wat houdt dat ín?
Handelen vanuit je Zíjn, wie jij ten diepste bènt.

De KERN voor het EERST sinds Lange Tijd weer aangeraakt, de Ziel opnieuw Geboren omdat we haar (weer) toestaan te spreken vanuit de Verbintenis met GOD, de Almacht.
Beseffen dat Verandering daadwerkelijk bestáát mits je dúrft áán te nemen; mits je aanvaardt dat GOD er ÍS om voor je te Zorgen.

Wat houdt dat ín voor het Dagelijks Leven?..

Je minder Zorgen maken.

Als je durft te Berusten ontstaan er Nieuwe Inzichten; Inzichten die het Leven vergemakkelijken als je erop dúrft te vertrouwen.
Wat ons Hoofd niet begrijpt wordt gewéérd en nu mag dat een Andere Uitwerking hebben:
de Ziel ontplooit zich en stelt zich in Dienst van GOD/het Goddelijke, dat wil zeggen het Ongeziene krijgt weer vat op de Mensheid waardoor het Leven zó anders uitpakt.

Intens met elkaar in Liefde verbonden.

Dàt wil zèggen weer Oog hebben voor elkáár omdat onze Harten weer smelten; déze Kerst het Licht weer in onze Harten tóelaten, daar waar het Thuis hoort.
Pas dàn zullen/kunnen wij een Eénheid vormen die haar Weerga nog níet kènt!
En dat is een héél Nieuw Gezicht hier op Aarde: bloemen bloeien als (n)ooit tevoren en dat maakt mensen weer intens gelukkig in dit Aardse Leven.

Laten we er (weer) voor elkaar Zíjn: dáár ligt de Kracht van het Bundelen, op Weg naar een Nieuwe(re) Aarde.

GOD zegene u: voor allen die GOD níet uit het Oog willen verliezen.
Géén Voorwaarden meer stellen maar GOD Zijn Werk laten doen.
Pas dàn is onze Innerlijke Strijd volbràcht.

In Liefde,
de Waarheid ligt/lag altijd in het Midden ( = Evenwicht) maar nú is zij geheel aan GOD ’s Zijde te vínden.”

07.12.20
05.09 uur – 06.08 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”