“Geloven en Vertrouwen” -ten tijde van Corona-

Aangeboden door Jezus

“Lieve mensen,
Bescherming van jezèlf is nodig, ten allen tijde wéér: Bescherming van je lijf maar óók en vooràl van je Gemoedsrust.
Corona, niet alleen de ziekte zèlf maar vooràl de Sfeer van Angst die zich stééds meer openbaart, vloert véél mensen.
Dit komt omdat Corona zo confronterend is, dit in àlle Opzichten.
Corona is bedoeld om Verbindingen te leggen en te Herstellen.
De Verbinding met jezelf staat daarbij voorop: het Bewust worden van (de Belangrijkheid van) je Eigen zo Kostbare Leven.
Wàt gebeurt hier?
Wat móet ik daarmee?
Antwoord: opnieuw je Weg vinden in dit zo chaotische Bestaan, opnieuw begríjpen dat jíj ertoe dóet en dat jóuw (Vrijheid van) Mening(suiting) zéker wéten tèlt.
Want laten we wèl wezen daar vèchten we al zo làng voor en dit is “slechts” een volgende stap in de Wereldgeschiedenis om het Wel en Wee van de Mens Duidelijk te krijgen.

Hóe nu verder?
Dàt vragen wij ons àf.
Want hoe verder we kómen hoe méér het líjkt of het NET rondóm ons ( = Corona in dit Geval) zich stééds strakker gaat sluiten en wij in de “val” gelopen zijn.
De Angst & Paniek rondom Corona veroorzaken stééds meer Uitingen van Ongeloof & Paniekzaaierij: er zou op Grote Schaal een HETZE ontstaan welke verkondigt dat het Einde der Tijden nabij zou zijn voor wat betreft de Vrijheid van Leven.

Maar niets is minder waar.
De Doorbraak van Nieuw Leven is in vólle Gang.
Want juist dóór deze Oproer wordt de Mensheid wakker en kijkt verbaasd om zich héén:
“Zó zag ik de Wereld nog nóóit.. er moet dringend iets gebeuren wat de Mens weer op z’n Plek zet..”
En dàt nu komt aan àlle Kanten tot Uiting: het Besef dat er weer gelééfd moet gaan worden en dit in Vòlle Glorie.
Zónder Angst voor Overstelpende Negativiteit en Dodelijkheid.
Ons wordt de Vrijheid (van Leven) weer opgelegd door àlles wat (nú) verboden is!
Want in de Toekomst zal een Wereld van Liefde, Zorg & Respect tot Ontwikkeling komen die zijn Weerga níet kènt, mede gebaseerd op alles wat ons Besef van Geketend en Getekend zijn doet/deed Ontwaken!
Daardoor zal er op korte Termijn géén Plaats meer zijn voor Corona in deze Nieuwe Wereld die mede door deze Schokgolf lees Periode van Ontwaken ontstaan zal.
Zodoende lost Corona zichzèlf óp.
En àlle oude Trucs die de Machtsstrijd “in Ere” hielden zullen een langzame Dood sterven omdat zij tegen de (Onvoorwaardelijke) Liefde van Morgen níet opgewassen zullen zijn.
Langzaam zullen we gaan Inzien dat GOD het is die bepáált: dat Híj aangeeft wanneer Corona mag vertrekken omdat het dan de Tijd ervoor is: de Tijd dat de Angst om te Sterven zich oplost = wederom Geloven en Vertrouwen in het Leven = Evenwicht, Ruimte en vooral ook Lucht.

De Mèns wikt maar GOD beschíkt.

Hoe hàrd je ook schreeuwt en je verzet, Corona duurt totdat zij sterven moet uit Gebrek aan Bijval.
Verzet = nog níet helemaal beseffen dat GOD bepáált, dat de Almacht ons regeert = het Leven Zèlf.
Pas als wij het Leven weer eerbiedigen = dóen wat er van ons gevráágd wordt kunnen we met zijn allen = samen weer verder.

De Verdeeldheid houdt Corona in Leven.
Het gaat nu om Moed en Vertrouwen, dúrven Gelóven dat GOD er voor ons ís en ons nóóit laat stikken.
De één vècht tegen die Gedachte om tot Overgave te komen, de ander berust erin, wetende dat het spoedig voorbíj zal zijn.
Voor elk wat wils, passend bij zijn/haar Verleden.
Laten we elkaar dáárin de Ruimte geven en zonder Oordeel verder gaan: de Tijd zal het ons léren.

Veel liefs van Jezus & Astrid.”

09.10.20
11.47 uur – 12.38 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”

Foto Bureau & Levensschool Nurlaila: is uw glas halfvol of halfleeg?..