“GOD ’s Zegen voor de Mensheid”

Aangeboden door GOD


“GOD ’s Zegen voor de Mensheid”
– en dat gaat u niet in de koude kleren zitten –


“ .. De komende 5 dagen van Vervoering maken héél wat in u lòs; het doet alle Bellen rinkelen en u voelt zich uit het Lood geslagen.
Als een Stuiterbal vliegt u op en neer, onoverzichtelijk is uw Belevingswereld.
Wat eruit voortkomt is Vertrouwen; Deugdelijkheid in de Breedste Zin van het Woord.
Het (Openbare) Leven opnieuw tòt u nemen maar nú op héél Andere Waarden gestoeld.
Het “Wedstrijd”- Element zal totaal vervagen; daarvoor in de Plaats komt een Diepe Innerlijke Rust die u verrijken zal.
Nog nooit zag u de Wereld vanuit een Hemels Oogpunt: nú zal het geschieden want Alles is er klaar voor.
Wees niet bevreesd, Ik geleid u, dit telkens wéér.
Telkens wéér ben Ik aan uw Zijde om u de Weg te wijzen!
Er is zóveel wat Ik u vertellen wil; u zou bezwijken als Ik dat deed, daarom krijgt u het mondjesmaat aangereikt maar dat gaat al snel genoeg!

Wees niet bevreesd.

Ik kan het u niet váák genoeg zeggen .. vertrouw op Míj, Ik bèn er voor u.
De Duidelijkheid opent u de ogen; snel dit keer, we hebben Haast, in de zin van er moet nu wat gebeuren want de Tijd vráágt erom!
Als de Wereld op zijn Kop staat vàlt er niets meer te vrezen; alles wat u had ligt àchter u, duidelijk zichtbaar in de rokende Puinhopen achter u.
We hebben alles achter ons gelaten; er is géén Weg terùg.
Dàt maakt het nú zo moeilijk om de Deur dicht te doen: de Gewenning, de Sigarettenpeuk zeg maar.
Maar Ik zèg u doen we dit niet nú en zó dan raakt u er nóóit vanaf: het is nu of nooit, vertrouw op Míjn Kunnen, u hoeft er zelf niets méér voor te doen..

Het ís zoals het ís.
U zult het gewaarworden; u zult gewaarworden dat er een GOD bestaat, een AL-Macht, die u leidt en stuurt naar het Eeuwige Leven, welke omgeven is met Licht en Liefde.
Sluit u niet meer af voor wat kómen gaat, het is Duidelijk Zichtbaar nu.
Het zal u àlle Oude Regels van Leven ontnemen, vandaar de Ophef ook.

Ik éér u, Ik dien u: we zijn samen.
We doen dit samen, telkens wéér.
Geef nóóit meer òp!
Want als u éénmaal in het Zadel zit verandert u volkomen en dàt zal de Reden blijken te zijn waardoor u níet meer terug kunt (in de Tijd).
Ik doorzie nu alles wat op uw Pad komt; uw Medewerking maakt dat wij in vliegende vaart de Toekomst ingaan en een héél Ander Leven tegemoet treden dan voorheen óóit het Geval was.

Zoals gezegd hóu u vast.
Het komt er nú èrg op áán (qua Veranderingen) maar u zou niets liever willen, achteraf bekeken.

Ik sluit àf met de Zegen, ú gegeven.
Ik hóu u in Mijn Armen en laat u nóóit meer gáán.

Een zeer liefdevolle groet van GOD, úw Vader: hóu u sterk, u kùnt het!
Ik vertróuw op u.”

 

27.03.20
07.03 uur – 07.34 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”

“Het Ontwaken van het Hart”

“De Vrijheid van het Hart, in Liefde geborgen”

“De Rozentuin”

“De Hemel op Aarde”

“Wees niet bevreesd, Ik geleid u”