“Rusten = (Her)Rijzen” – zoals blijkt –

Van              : uw Broeder Jezus
Voor            : de Mensheid die mij volgen wil

 

“Lieve mensen,

het komt er nu érg op áán in uw Binnenste: alles wordt overhoop gehaald en verwart u ten zeerste omdat u níet snapt wat hiervan de Bedoeling is..

Herrijzen is een Werkwoord.
Het doet u beseffen dat er méér is tussen Hemel & Aarde dat u Leiden wil en u de Weg wil wijzen.
En ondanks de “Rust” bent u hard aan het Werk!
In uw Binnenste wordt de Knop omgezet.
De Knop naar Nieuw Leven en hóe!..
Het kost u een Hoop Tranen: er valt zóveel op z’n Plek wat u heeft geteisterd de afgelopen (5) jaren!..
De Zucht is Duidelijk Hoorbaar: uw Hart krijgt Lucht, onovertroffen.
Dit neemt véél van u.
Vandáár deze Uitputtingsslag ook, de dikke jas gaat uit..

Ik éér u, ik díen u: u heeft het dan tòch maar “mooi” gedaan!!
Halleluja! (ik zie zijn blij gezicht)
Nog een weekje, dan verandert dit Gevoel.
En kunt u met een Gerust Hart uw Weg vervolgen.

Een lieve groet van Jezus.

Onthoud: samen uit samen Thuis.
Àltijd wéér.”

25.03.20
10.17-10.32 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”