“Ik ben”

Aangeboden door Jezus, mijn Verlosser

“Lieve vrienden,

Er is nu zóveel wat ik jullie vertellen wil.
Maar alle Goede Dingen komen langzaam èn met een Reden.

Onze Herkomst verloochent zich nu níet meer.
Steeds Duidelijker zal worden hoe wij als mens dienen te leven.
Leven in een Sfeer van Samen Delen in plaats van Terechtwijzing.
Er is niets wat zónder Reden gebeurt; wàt het ook ís het vormt het Leven.
Ons Leven is bedoeld voor Verrijking en Verrijking is niet altijd zonder Tranen!
Verrijking zorgt voor Loutering.
Een gelouterd Mens kent Berusting en Doorzicht waardoor de Weg te gáán Zichtbaar wordt.

Kopzorgen.

De meesten van jullie zijn nog niet vrij van (Kop)Zorgen.
Gewend als jullie zijn om het Heft in Eigen Handen te houden kost het jullie de Grootste Moeite niets maar dan ook niets meer ín te vullen.
Lieve mensen GOD ’s Wegen zijn Ondoorgrondelijk!
En dan ook daadwerkelijk Ondoorgrondelijk.
Hou je dus maar vàst want op dit Punt kun je niets meer volgen.
Alles lijkt uit het Lood geslagen en zeer chaotisch, lukráák.
Tòch is alles wat er plaatsvindt Bewust overdacht en in alles wat het Leven omvat vind je de Leiding van GOD, onze Vader.
Een Vader láát Zijn kinderen niet vallen.
Een Vader beschermt en stuurt bíj.
De Kunst is nu Hèm het Vertrouwen te geven.
Een Diepgeworteld Vertrouwen waardoor je hele geordende Leventje ineens op zijn kop komt te staan!
Want als GOD stuurt wordt de Keerzijde van dit Leven ineens héél Duidelijk Zichtbaar!
En dat is Huilen & Lachen maar óók Vloeken & Schelden omdat heel je Oude “Regelmaat” lees “Overzicht” is verdwenen.. en dàn ben je blind en kun je alléén nog maar vólgen, met Pijn in je Hart en Tranen in je Ogen want alles was vroeger zo anders… overzichtelijk omdat je Hoofd het begreep…En nú leidt je Hart… en dat is héél Andere Taal… dan ben je ziende blind hoor, ècht…

Lieve mensen wíj laten ons níet kísten!!
Want de Waarheid (van Leven) zàl boven Tafel en als ú het tóelaat = Uw Wil geschiede = Tótale Overgave is dit gauw een Feit.

Stressvolle Situatie(s).

Naarmate de Tijd verstrijkt kalméért u weer.
De komende 2, 3 weken bent u éérst obstinaat = “waarom?” en “kan dit niet anders!” maar daarna “went” u een beetje aan de “Nieuwe Situatie” en keert de Rust wéér.
U krijgt er steeds meer Schik in, in die Nieuwe Manier van Leven en het bezorgt u stééds meer Plezier!
De Overgang van Oud naar Nieuw was abrupt en zwaar.
Zwaar omdat alles van u afgenomen werd wat u (nog) Dierbaar was = Oude Gewoontes, de Strengheid naar uzèlf toe en dan ben je verlegen met jezelf: “Wàt wordt er nu van mij verwàcht, hóe moet ik mij gedragen??”
“The Point of No Return” is allàng gewéést.
Dít huidige Punt is het Punt van de Praktijk en dáár wil(l)(d)en véél mensen nog níet áán.
Maar het Leven gaat dóór en eist het nu van u: daarin is geen Speling meer mogelijk…
En dat pleit alléén maar voor úw Kunnen.
Want onder de Nieuwe Levenswetten bent u (pas) volledig mens te noemen en zíet u: ziet u wat u uzèlf àl die tijd heeft áángedaan en dat is bedroevend genoeg.

Maar Zand hierover!
We treden een heel Nieuw en Onaantastbaar Leven tegemoet.
Een Leven dat ons zal drágen, tegen àlle Aardse Wetten ín: want al zo lief heeft GOD de Wereld dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon opnieuw gezonden heeft om het huidige Leven Nieuw Licht in te blazen.
Met Andere Woorden: GOD ’s Wetten met betrekking tot het Leven worden opnieuw belicht door hem die ervoor geboren is.
Onderschat deze Taak niet.
Want door hiervoor te gaan stáán haal je Alles overhoop waar de mensheid zich nog verward aan vast klampt en dàt wordt je níet in dank afgenomen…
Tòch rust Zijn Zegen hierop: de Wereld raakt geleidelijk aan klaar voor het Grote Gebeuren dat de Wereld “redden” = Herstellen moet van àlle Afkeer die er voor het (Ware) Leven geweest is.

Ik meende u vandaag te moeten naderen omdat er zóveel Liefde van míj naar ú uitgaat.
Uw Wensen, uw Verlangens, ik kèn ze zó goed!
Samen met u wil ik gaan staan voor de Wederopbouw van een Leven dat Ongekend is en dáárdoor Zwaarbeladen.
Maar ik verzeker u dat wij dit met zijn allen kunnen dragen!
Wáár is anders de Liefde voor?
De Liefde staat voor Hereniging, Pure Onschuld, Intens Verlangen naar Welbevinden en Welzijn, naar Totale Verbinding die maakt en breekt zodat het Leven weer volledig wordt.
Vandaag verbind ik mij opnieuw met u en vanuit dit Verlangen bied ik mij opnieuw aan ú áán.

Met een liefdevolle groet,
uw Jezus van Nazareth: Geboorte en Weder-Geboorte.

AMEN.”

07.01.20
14.16 uur – 15.18 uur

 

Uit: “Alles wordt Nieuw”

“Het is volbracht!”